Przelewy do Polski 4.7500 -0.42% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8990 0.00% 

Przelewy do Polski 4.7500 -0.42% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8990 0.00% 

Apartheid powszechny w UK

Brytyjskie młode pokolenie dorasta w państwie socjalnego apartheidu, w którym dzieci biedne i bogate żyją w oddzielnych, ale równoległych światach. Obecnie 3,6 mln. dzieci dorasta w relatywnej biedzie, w latach 60 XX wieku takich dzieci było 2 mln.

Bez wątpienia dzieciństwo w skrajnej biedzie przedłoży się na całe życie. Biedniejsze dzieci doświadczają trudów tylko z powodu przypadku urodzenia, a ich bogatsi rówieśnicy nie są nawet świadomi istnienia wielu młodych biednych osób. Pomimo podniesienia jakości życia w ostatnim czasie, nierówność z powodu której cierpiały biedniejsze dzieci 50 lat temu istnieje do dzisiaj, powiedziała doktor Hilary Emery z National Children's Bureau. Ogólnie rzecz biorąc sytuacja wydaje się być gorsza niż miało to miejsce w przeszłości.
 
Raport przeprowadzony przez wiodącą organizację charytatywną  National Children's Bureau  dowodzi, że obecnie pod wieloma względami ubóstwo dzieci stanowi większy problem niż w latach 60 XX wieku. Raport porównuje aspekty życia dzieci żyjących w dzisiejszych czasach do danych zgromadzonych w badaniu pod nazwą „Born to Fail” z 1969 roku. Dowiadujemy się, że Wielka Brytania jest przykładem kraju w którym nierówność jest coraz bardziej zakorzeniona. Brytyjskie młode pokolenie dorasta w państwie socjalnego apartheidu, w którym dzieci biedne i bogate żyją w oddzielnych, ale równoległych światach. Obecnie 3,6 mln. dzieci dorasta w relatywnej biedzie, w latach 60 XX wieku takich dzieci było 2 mln.
 
Dziecko pochodzące z ubogiej rodziny ma nadal mniejsze szanse osiągnąć prawidłowy rozwój w wieku 4 lat w porównaniu z dzieckiem z lepiej usytuowanej rodziny. Dzieci żyjące w gorszej sytuacji ekonomicznej są bardziej narażone na bycie ofiarą mimowolnych obrażeń bądź wypadków w domu. Takie dzieci mają dziewięć razy mniej szans do dostępu do zielonej przestrzeni, miejsc do zabawy i do życia w środowisku w którym jest lepsza jakość powietrza. Chłopcy żyjący w biedzie mają trzykrotnie większe predyspozycje na otyłość niż ich rówieśnicy prowadzący dostanie życie. Dziewczynki z ubogich rodzin są dwa razy bardziej podatne na otyłość niż dziewczynki z majętnych rodzin.
 
Raport porównuje Wielką Brytanie z innymi rozwiniętymi krajami i wskazuje, że brak ambicji niesienia pomocy powoduje, że dzieci na Wyspach Brytyjskich niepotrzebnie są skazane na cierpienie. W wyniku czego wzorce dzieci żyjących w niekorzystnej sytuacji  mogą stać się cechą brytyjskiego społeczeństwa. Zarówno uprzedni jak i obecny rząd brytyjski poczynił kroki, aby zmagać się  z ubóstwem dzieci. Zauważalne jest kształtowanie się jednomyślności wśród polityków dotyczącej spełnienia potrzeb w celu pomocy pracującym rodzicom, aby mogli wyprowadzić rodzinę z biedy. Autorzy raportu chwalą kroki poczynione w kwestii polepszenia dostępu do opieki przedszkolnej i placów zabaw. Jednak wskazują, że większość dzieci dorastających w biedzie tj. 63% ma tylko jednego pracującego rodzica bądź opiekuna.

National Children's Bureau  domaga się pilnych działań ze strony rządu, aby zająć się sprawą ubóstwa, które powoduje szkody w życiu dzieci, przyczyniając się, że są one daleko za ich rówieśnikami z bogatszych domów w prawie każdej dziedzinie ich życia, poczynając od kwestii zdrowotnych, edukacyjnych, wczesnego rozwoju po warunki mieszkaniowe. W raporcie dostrzeżemy, że rząd brytyjski zobowiązał się chronić zasiłki dla emerytów, jednak kwestia życia dzieci pochodzących z biedniejszych rodzin czy też stawiania czoła ubóstwie dzieci nie została na równi uwzględniona przez rząd.
   
Rosną obawy, że zmiany w systemie zasiłkowym sprawią, że nawet większa liczba dzieci będzie żyć w ubóstwie w kolejnych latach, zagrozi to osiągnięciu celu jaki postawiła sobie Wielka Brytania w postaci znacznej redukcji problemu biedy do 2020 roku. Gdzie tkwi zatem problem? Może brak politycznej woli sprawił, że tak niewiele zmieniło się od 50 lat.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8100 

Do W. Brytanii4.8690 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

GG_logo