Przelewy do Polski 4.6900 0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 0.21% 

Przelewy do Polski 4.6900 0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 0.21% 

Apartheid powszechny w UK

Brytyjskie młode pokolenie dorasta w państwie socjalnego apartheidu, w którym dzieci biedne i bogate żyją w oddzielnych, ale równoległych światach. Obecnie 3,6 mln. dzieci dorasta w relatywnej biedzie, w latach 60 XX wieku takich dzieci było 2 mln.

Bez wątpienia dzieciństwo w skrajnej biedzie przedłoży się na całe życie. Biedniejsze dzieci doświadczają trudów tylko z powodu przypadku urodzenia, a ich bogatsi rówieśnicy nie są nawet świadomi istnienia wielu młodych biednych osób. Pomimo podniesienia jakości życia w ostatnim czasie, nierówność z powodu której cierpiały biedniejsze dzieci 50 lat temu istnieje do dzisiaj, powiedziała doktor Hilary Emery z National Children's Bureau. Ogólnie rzecz biorąc sytuacja wydaje się być gorsza niż miało to miejsce w przeszłości.
 
Raport przeprowadzony przez wiodącą organizację charytatywną  National Children's Bureau  dowodzi, że obecnie pod wieloma względami ubóstwo dzieci stanowi większy problem niż w latach 60 XX wieku. Raport porównuje aspekty życia dzieci żyjących w dzisiejszych czasach do danych zgromadzonych w badaniu pod nazwą „Born to Fail” z 1969 roku. Dowiadujemy się, że Wielka Brytania jest przykładem kraju w którym nierówność jest coraz bardziej zakorzeniona. Brytyjskie młode pokolenie dorasta w państwie socjalnego apartheidu, w którym dzieci biedne i bogate żyją w oddzielnych, ale równoległych światach. Obecnie 3,6 mln. dzieci dorasta w relatywnej biedzie, w latach 60 XX wieku takich dzieci było 2 mln.
 
Dziecko pochodzące z ubogiej rodziny ma nadal mniejsze szanse osiągnąć prawidłowy rozwój w wieku 4 lat w porównaniu z dzieckiem z lepiej usytuowanej rodziny. Dzieci żyjące w gorszej sytuacji ekonomicznej są bardziej narażone na bycie ofiarą mimowolnych obrażeń bądź wypadków w domu. Takie dzieci mają dziewięć razy mniej szans do dostępu do zielonej przestrzeni, miejsc do zabawy i do życia w środowisku w którym jest lepsza jakość powietrza. Chłopcy żyjący w biedzie mają trzykrotnie większe predyspozycje na otyłość niż ich rówieśnicy prowadzący dostanie życie. Dziewczynki z ubogich rodzin są dwa razy bardziej podatne na otyłość niż dziewczynki z majętnych rodzin.
 
Raport porównuje Wielką Brytanie z innymi rozwiniętymi krajami i wskazuje, że brak ambicji niesienia pomocy powoduje, że dzieci na Wyspach Brytyjskich niepotrzebnie są skazane na cierpienie. W wyniku czego wzorce dzieci żyjących w niekorzystnej sytuacji  mogą stać się cechą brytyjskiego społeczeństwa. Zarówno uprzedni jak i obecny rząd brytyjski poczynił kroki, aby zmagać się  z ubóstwem dzieci. Zauważalne jest kształtowanie się jednomyślności wśród polityków dotyczącej spełnienia potrzeb w celu pomocy pracującym rodzicom, aby mogli wyprowadzić rodzinę z biedy. Autorzy raportu chwalą kroki poczynione w kwestii polepszenia dostępu do opieki przedszkolnej i placów zabaw. Jednak wskazują, że większość dzieci dorastających w biedzie tj. 63% ma tylko jednego pracującego rodzica bądź opiekuna.

National Children's Bureau  domaga się pilnych działań ze strony rządu, aby zająć się sprawą ubóstwa, które powoduje szkody w życiu dzieci, przyczyniając się, że są one daleko za ich rówieśnikami z bogatszych domów w prawie każdej dziedzinie ich życia, poczynając od kwestii zdrowotnych, edukacyjnych, wczesnego rozwoju po warunki mieszkaniowe. W raporcie dostrzeżemy, że rząd brytyjski zobowiązał się chronić zasiłki dla emerytów, jednak kwestia życia dzieci pochodzących z biedniejszych rodzin czy też stawiania czoła ubóstwie dzieci nie została na równi uwzględniona przez rząd.
   
Rosną obawy, że zmiany w systemie zasiłkowym sprawią, że nawet większa liczba dzieci będzie żyć w ubóstwie w kolejnych latach, zagrozi to osiągnięciu celu jaki postawiła sobie Wielka Brytania w postaci znacznej redukcji problemu biedy do 2020 roku. Gdzie tkwi zatem problem? Może brak politycznej woli sprawił, że tak niewiele zmieniło się od 50 lat.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7620 

Do W. Brytanii4.7912 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?