Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

Życie studenckie czas zacząć

Kilka dni temu ogłoszono wyniki z egzaminu A-level, a więc obecnie Brytyjczycy wybierają na której uczelni wyższej rozpoczną dalszą edukację. Wykształcenie wyższe z pewnością pomoże im nie tylko w przyszłym życiu zawodowym, ale także spełni ich ambicje.

Niestety często bywa tak, że studiując zdajemy sobie sprawę, że nie odnajdujemy się w danym kierunku. Warto więc na spokojnie przemyśleć jego wybór, choć to ciężki proces. Pamiętajmy, że zawsze możemy próbować naszych sił na kolejnym kierunku, oczywiście po uprzednim zakończeniu pierwszego kierunku bądź w trakcie jego trwania, aby nie był to czas stracony.
    
Według ostatnich doniesień ze strony UCAS (Univerisities and Colleges Admissions Service) scentralizowanego systemu składania podań na brytyjskie uczelnie, rekordowa liczba przyszłych studentów została przyjęta na studia w ciągu 24 godzin od otrzymania wyników z egzaminu A-level, odpowiadającego poziomowi polskiej matury. 401,540 kandydatów ubiegających się o rozpoczęcie kursu dla studentów licencjatu zostało przyjętych, stanowi to o 9% więcej niż miało to miejsce w tym samym czasie w zeszłym roku. W porównaniu do ubiegłego roku o 9 tys. mniej kandydatów tj. 153,070 podeszło do II naboru (ang. clearing). Prawie 30 tys. wolnych miejsc na kursy dla studentów licencjatu zostało promowanych na stronie internetowej UCAS w zakładce “clearing”, aby znaleźć potencjalnych studentów, którzy nie dostali się na żaden kurs.
   
W tym roku na mocy państwowych reform od uniwersytetów zależy ilu kandydatów z ocenami ABB bądź wyższymi rozpocznie studia. W ubiegłym roku próg był wyższy, obejmował oceny AAB, co sprawiło, że na renomowanych uniwersytetach pozostały wolne miejsca. Elitarne uczelnie wyższe z wolnymi miejscami konkurują o studentów, którzy osiągnęli wyniki lepsze od oczekiwanych. Przeprowadzają tzw. „adjustment” czyli proces zmiany wyboru uczelni bądź kierunku przez przyszłego studenta, który wypadł lepiej na egzaminie niż przewidywał.  Od 2011 roku czesne (opłata za studia) za rok nauki potroiło się i wynosi nawet 9 tys. funtów. Stanowi to lukratywną zachętę dla uniwersytetów, którzy mają jeszcze wolne miejsca. Jednak perspektywa „zwabienia” kandydatów osiągających wyniki lepsze od oczekiwanych przez uniwersytety poprzez “adjustment” doprowadziła, że niektóre instytucje oferują hojne stypendia naukowe oraz rabaty przy płaceniu czesnego. Kandydaci z ocenami ABB są świadomi tego, że mają wpływowy zestaw ocen, dzięki któremu mogą próbować dostać się na bardziej popularne kursy.

Według statystyk więcej uczniów podchodzi do egzaminu A-level z nauk ścisłych, między innymi z matematyki, biologii oraz chemii, natomiast mniej pożądanymi przedmiotami są języki nowożytne do tej grupy należą język francuski czy niemiecki, zainteresowanie spadło odpowiednio o 10% i 11%.  Wyjątkiem jest język hiszpański, egzamin z tego języka pisało o 4% więcej uczniów. Jedna czwarta uczniów przystępujących do egzaminu A-level tj. 26,3% otrzymało ocenę A bądź A* - ocenę najlepszą, wskazuje to drobny spadek w porównaniu z rokiem 2012 kiedy to takie same stopnie otrzymało 26,6%. Łącznie 7,9% chłopców przystępujących do egzaminu A-level otrzymało ocenę A*, w porównaniu z płcią przeciwną 7,4%. Biorąc pod uwagę solidarnie oceny A i A* dziewczynkom poszło lepiej 26,7%, 25,9% jeśli chodzi o chłopców. Całkowity wskaźnik zdawalności rośnie od 30 lat, w tym roku wzrósł on minimalnie do 98,1%.
 
Miejmy nadzieję, że po burzliwym czasie wyboru uczelni i kierunku każdy kandydat rozpocznie nowy rozdział w swoim życiu zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. A zdobyta wiedza i doświadczenie zaowocuje w życiu prywatnym i zawodowym.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7300 

Do W. Brytanii4.7790 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?