Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9250 0.20% 

Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9250 0.20% 

Czy wykształcenie to klucz do sukcesu?

OECD zwraca uwagę, że Wielka Brytania zmaga się z wysoką stopą bezrobocia wśród młodych ludzi. W Anglii młodzi ludzie pozostają bez pracy bądź są na zasiłku dłużej niż ich rówieśnicy w innych zachodnich krajach.

Istnieje przekonanie, że osoby, które rzucają szkołę przekreślają swoją szansę na sukces zawodowy. Jednak czy rzeczywiście jest to reguła? Na świecie jest wiele godnych uwagi postaci, które przecież osiągnęły sukces rzucając edukację w młodym wieku, na przykład, Thomas Edison, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Bill Gates, Walt Disney oraz księżna Diana. Każdy chyba choć raz zastanawiał się jak to jest możliwe, bo przecież wykształcenie to klucz do sukcesu. Wyżej wymienione osoby są przykładem, że wiedza, niezależnie od tego czy jest udokumentowana w postaci świadectwa ukończenia szkoły czy nabyta we własnym zakresie to podstawa do robienia kariery. Jednak według OECD, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju kontynuacja nauki jest kluczowym aspektem, który wiąże się z zaspokojeniem własnych ambicji, a zdobyte wykształcenie stanowi atut w życiu zawodowym. Program badawczy w zakresie edukacji, koordynowany przez OECD i realizowany w ponad 60 państwach świata przedstawia Wielką Brytanię w słabym świetle pod względem przygotowania młodego pokolenia do rozpoczęcia kariery zawodowej.

OECD zwraca uwagę, że Wielka Brytania zmaga się z wysoką stopą bezrobocia wśród młodych ludzi. W Anglii młodzi ludzie pozostają bez pracy bądź są na zasiłku dłużej niż ich rówieśnicy w innych zachodnich krajach. Przyjrzyjmy się temu bliżej, młodzi Anglicy w wieku od 15 do 29 lat spędzają średnio 2,3 lata na bezrobociu – w porównaniu z 1,1 rokiem w Luksemburgu i Holandii, 1,2 roku w Islandii, 1,3 roku w Norwegii i Szwajcarii, 1,7 roku w Niemczech. Powyższe dane zostały zawarte w rocznym międzynarodowym raporcie systemu edukacyjnego pod nazwą Education At A Glance, przeprowadzonego przez OECD.

„Nie możemy pozwolić, aby ze względów gospodarczych i społecznych wskaźnik osób porzucających naukę był coraz wyższy. Jeśli młodzi ludzie nie rozwijają swoich umiejętności w pracy i w szkole, zapominają to czego się nauczyli i szybko stają się bezrobotni”, powiedział Peter Lampl przewodniczący Education Endowment Foundation, która ma na celu zacieranie granic pomiędzy dochodem rodziny a osiągnięciami edukacyjnymi.
 
W Wielkiej Brytanii jest ponad milion młodych osób należących do grupy NEET (ang. not in education, employment, or training) tzn. osób „bez pracy, nauki czy szkolenia”. Liczba ta  stanowi zawstydzający dowód, że Wyspy Brytyjskie poniosły porażkę w kwestii zapewnienia młodym osobom odpowiedniego przygotowania zawodowego. Neil Carberry z organizacji CBI odpowiedzialny za kwestie zatrudnienia zwraca uwagę, że Wielka Brytania zmaga się z brakiem osób wykształconych, co w konsekwencji może nieść ryzyko zatrzymania rozwoju państwa.
 
Życie jest najlepszą lekcją. Jeśli ktoś rzeczywiście uważa, że, na przykład, wiek 16 lat to odpowiedni czas na zakończenie nauki powinien to zrobić. Oczywiście rodzice będą nakłaniać swoje dziecko, aby tego nie robiło, jak bez niej wyobrażają sobie swoją przyszłość. Jednak nie ma nic na siłę, to dziecko ma się uczyć, nie rodzic. Nie każdy musi od razu rozpoczynać studia i zdobywać kolejne świstki papierów. Wystarczy mieć pomysł na siebie i starać się realizować swoje plany i marzenia, a dyplom ukończenia szkoły może być dodatkiem do już osiągniętego sukcesu.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8582 

Do W. Brytanii4.8882 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?