Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

Owen Paterson aprobuje GMO

Populacja na świecie obecnie liczy ponad 7 mld. ludzi, można założyć, że z biegiem czasu liczba ta się zwiększy. Powołując się na statystyki 1 mld. osób na całym świecie jest chronicznie głodnych. Naprzeciw temu problemowi wychodzi Owen Paterson, według którego żywność modyfikowana genetycznie stanowi rozwiązanie.

Minister środowiska, żywności i spraw wsi  Owen Paterson podkreśla, że nie ma dowodów natury naukowej związanych z organizmami modyfikowanymi genetycznie czyli GMO, które zwiększają ryzyko zagrożenia dla naszego środowiska i naszego zdrowia. Takie wnioski wysunął na podstawie raportu podsumowującego 25 lat badań dotyczących bezpieczeństwa genetycznie modyfikowanej żywności. Raport został sporządzony na podstawie 130 projektów badawczych przeprowadzonych przez  500 niezależnych grup. Według Patersona użycie bardziej sprecyzowanej technologii i zaostrzonego nadzoru sprawia, że GMO można uznać za stanowczo bezpieczniejsze od konwencjonalnej żywności.
 
Paterson rozpoczął kampanię mającą na celu wytwarzanie żywności genetycznie modyfikowanej. Podczas przemówienia w Hertfordshire promującego inżynierię genetyczną w produkcji i kształtowaniu jakości żywności, Paterson nawoływał do rządu brytyjskiego, przemysłu spożywczego oraz naukowców, aby przyłączyli się do kampanii i rozwiali wszelkie obawy i sceptycyzm związany z żywnością modyfikowaną genetycznie z jakim zmaga się brytyjskie społeczeństwo.
 
Paterson chce ostatecznie, aby Unia Europejska zniosła restrykcje  dotyczące upraw roślin modyfikowanych genetycznie. Ponadto dąży do tego, aby Wielka Brytania stała się centrum badań i rozwoju wspomnianego wyżej rodzaju żywności. Właściwe zastosowanie modyfikacji genetycznej zwiastuje skuteczne sposoby ochrony oraz wzrost produkcji uprawnej. Poprzez taki rodzaj uprawy możliwe jest zwalczanie skutków nieprzewidywalnej pogody oraz chorób dotyczących roślin. Co więcej modyfikacja genetyczna umożliwia redukcję użycia nawozów oraz substancji chemicznych, co przedkłada się na poprawę wydajności produkcji roślinnej.

Douglas Kell, dyrektor wykonawczy Komitetu Badań Biologicznych i Biotechnologicznych przyjmuje z zadowoleniem poparcie Patersona w kwestii genetycznej modyfikacji żywności, jednak wskazuje, że nie rozwiąże to kryzysu  żywnościowego na świecie.   Wielka Brytania będzie działa niemoralnie jeśli nie umożliwi genetycznie modyfikowanej technologii żywności ubogim państwom.

Przeciętne rodziny powinny uwzględnić w swojej diecie genetycznie modyfikowane produkty nakłaniają posłowie, jednak Pałac Westminsterski odmawia wprowadzenia takiej żywności do menu w restauracjach gdzie jadają posłowie, na przykład, w Portcullis House. Zaś premier Wielkiej Brytanii, David Cameron otwarcie przyznaje, że jego rodzina będzie spożywała produkty genetycznie modyfikowane, gdyż według ciała nadzorującego taki rodzaj żywności nie zagraża zdrowiu.

Marzenie o żywności modyfikowanej genetycznie, która rzekomo ma sprostać zapotrzebowaniu w krajach słabo rozwiniętych nie będzie łatwe do spełnienia. Rząd brytyjski podtrzymuje, że żywność modyfikowana genetycznie to dobry kierunek w jaki można rozwijać rolnictwo. Potrzebny jest jednak system, który pomoże rolnikom z biednych krajów Afryki  i Azji produkować żywność we własnym zakresie, aniżeli rolnictwo, które zwiększy zyski firm zajmujących się modyfikacją genetyczną, takich jak, Bayer, Syngenta and Monsanto, powiedział.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7300 

Do W. Brytanii4.7790 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?