Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Propozycje zmian w brytyjskim systemie edukacji

Stephen Twigg

Stephen Twigg, Sekretarza ds. Edukacji w Gabinecie Cieni składa obietnicę, że Partia Pracy przyzna więcej swobody wszystkim szkołom, którą Michael Gove obecnie zastrzega jedynie dla szkół społecznych.

Nauka to potęgi klucz, dlatego też wszystkie placówki szkolne niezależnie czy są to szkoły społeczne, prywatne czy państwowe powinny profesjonalnie podchodzić do edukacji. Temat systemu szkolnictwa został podjęty przez Stephena Twigga, Sekretarza ds. Edukacji w Gabinecie Cieni podczas przemówienia w Royal Society of Arts. Według Twigga każda szkoła państwowa w Wielkiej Brytanii będzie mogła ustalić własny program nauczania czy też przedłużyć czas trwania semestrów jeśli Partia Pracy zwycięży w kolejnych wyborach powszechne w 2015 roku. Twigg składa obietnicę, że Partia Pracy przyzna więcej swobody wszystkim szkołom, którą Michael Gove obecnie zastrzega jedynie dla szkół społecznych.
 
Twigg utrzymuje, że Partia Pracy wprowadzi porządek w istniejącym chaosie jaki ma miejsce w systemie szkolnictwa, który tworzy Michael Gove. Zakończy podzielony system i sprawi, że każda szkoła może się wyróżniać, a każdy uczeń ma zapewnioną znakomitą edukację. Szkoła nie powinna być zmuszona zmieniać swojej struktury, aby zdobyć swobodę. Twigg wprawia w zakłopotanie rząd brytyjski i społeczeństwo głosząc, że kiedy jego partia obejmie władzę proces powstawania szkół społecznych zatrzyma się, jednocześnie mówiąc, że planuje ustanowienie szkół “parent-led”, których ustrój i struktura mają być podobne właśnie do istniejących szkół społecznych.
 
Od czasu kiedy Partia Pracy przegrała wybory tj. od 2010 roku ponad połowa szkół średnich w Anglii stała się autonomicznymi szkołami, według Tigga wszystkie szkoły powinny dzielić podobny stopień autonomii.  Szkoły społeczne działające poza kontrolą władz lokalnych takie jak „academies” i „free schools”, mogą ustanawiać własny program nauczania, ustalać semestry szkolne i długość dnia szkolnego. Zamiast odchodzić od modelu szkoły autonomicznej, Partia Pracy przy władzy przyśpieszy bieg w tym kierunku. Przyzna więcej praw społeczności lokalnej, poprzez takie działania władze lokalne będą odgrywać znaczącą rolę w monitorowaniu wyników szkoły. Istotna będzie współpraca wszystkich szkół ze szkołami z niskimi wynikami w nauce. Kodeks rekrutacji ulegnie zmianie, aby umożliwić wszystkim szkołom traktowanie priorytetowo dzieci z uboższych rodzin.
 
Szkoły społeczne mogą ustalać płace i warunki dla swoich nauczycieli, jest to prawo, które wzbudza kontrowersje w związkach zawodowych nauczycieli. Nie wszystkie szkoły będą przestrzegać tego prawa, gdyż według Partii Pracy krajowe ramy wynagrodzenia nie powinny być rozbite. Rząd brytyjski podważa propozycję Partii Pracy, jako że jedynie wykwalifikowani nauczyciele będą mogli uczyć w państwowych szkołach. Mówi się, że szkoły potrzebują swobody dotyczącej wyboru znakomitych nauczycieli ze szkół prywatnych a także zza granicy, którzy nauczaliby właśnie w szkołach państwowych.
 
Ostatnią rzeczą której szkoły potrzebują to nieprzemyślane reformy, krytykuje Brian Lightman, sekretarz generalny Zrzeszenia Liderów Szkół i College'ów (ASCL).  Twigg dodaje, że wiele szkół społecznych uważa, że swoboda innowacji programu nauczania wyposaża nauczycieli w pewność siebie oraz profesjonalizm. Dlatego też, każda młoda osoba powinna czerpać korzyści z pozytywnego wpływu jaki niesie cała inicjatywa.

Z pomocą osób fizycznych i prawnych brytyjskie szkoły być może otrzymają cenne wskazówki mające na celu podnoszenie ich standardów. Pamiętajmy, że bez względu na to czy dana szkoła jest skierowana na zysk czy też nie, każdy uczeń zasługuje na godne traktowanie w postaci otrzymywania fachowego podejścia nauczycielskiego.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7150 

Do W. Brytanii4.7590 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?