Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

Przewaga więźniów w podeszłym wieku

Więźniowie po 60-tce stanowią najliczniejszą część populacji więziennej w angielskich i walijskich więzieniach, podał do publicznej wiadomości szef komórki przeprowadzającej inspekcję, Nick Hardwick. Hardwick poinformował Komisję Izby Gmin, że więziennictwo stało się miejscem opieki osób starszych, jednak nie spełnia wymaganych potrzeb socjalnych i opieki zdrowotnej.  

Z ostatnich kalkulacji przeprowadzonych we wrześniu 2012 roku wynika, że w angielskich i walijskich więzieniach jest 3,333 więźniów po 60-tce, liczba ta stanowi 100% wzrostu w ciągu 10 lat, 42 więźniów po 80-tce, a najstarszy z więźniów  jest w wieku 92 lat.
   
Hardwick ujawnia, że niektóre więzienia, na przykład Leyhill więzienie o złagodzonym rygorze w Gloucestershire organizują zajęcia na wzór zajęć jakie mają miejsce w ośrodkach opieki dziennej czy też zapewniają spokojniejsze przestrzenie, dzięki którym starsi więźniowie mogą odskoczyć od codziennego zgiełku życia więziennego. Co więcej Hardwick zwraca uwagę na brak świadomości wśród pracowników więzienia jak prawidłowo spełniać potrzeby zdrowotne i opiekę tej części więźniów, którzy nie narzekają na stan zdrowia.

Gwałtowny wzrost więźniów w starszym wieku został spowodowany faktem, że sądy nałożyły cięższe wyroki, kładąc zwłaszcza nacisk na przestępców seksualnych. W tej sytuacji liczna grupa osób starszych wynika z zaostrzonych wyroków, Hardwick ujawnia, że ponad 40% więźniów w wieku po 60-tce zostało skazanych za napaść na tle seksualnym. Podtrzymuje, że nie znaczy to, że więcej przestępstw zostało dokonanych przez osoby starsze.

Nigel Newcomen, rzecznik ds. Więziennictwa i Nadzoru Kuratorskiego (Prisons and Probation Ombudsman) poruszył także kwestię więźniów w starszym wieku, którzy zmarli w areszcie. Badania 200 takich przypadków pokazały, że więźniowie otrzymali sprawiedliwe traktowanie w porównaniu z opieką i pomocą jaką otrzymaliby w społeczeństwie, w jednej czwartej przypadków możliwość zwolnienia z więzienia z powodów humanitarnych nie została odpowiednio zbadana.  

Peter McParlin, przedstawiciel Stowarzyszenia Funkcjonariuszy Więziennych (ang. Prison Officers Association), poinformował posłów, że strażnicy więzienni nie mają prawa do podejmowania swobodnej decyzji w kwestii zdejmowania ograniczeń.  Utrzymuje, że ci strażnicy, którzy nie przestrzegają zasady weryfikowania  oceny ryzyka będą musieli stawić czoła postępowaniu dyscyplinarnemu, w tym zwolnienia. Ponato McParlin ujawnia, że przeszło 50 umierających więźniów zostało niesłusznie zakutych w kajdanki na łożu śmierci w szpitalu czy hospicjum w ciągu ostatnich pięciu lat. Jednak w historii więziennictwa można dopatrzeć się przypadków kiedy to skazani zostali zwolnieni warunkowo, gangster Ronni Biggs, uczestnik słynnego napadu na pociąg został zwolniony z więzienia z przyczyn zdrowotnych w 2009 roku dwa dni przed ukończeniem 80-tych urodzin.
 
Wiele osób może jest zdania, że więźniom nie należy się takie samo traktowanie jakie mają zapewnione osoby na wolności. Zostali oni skazani za naruszenie czyjejś godności więc muszą odpokutować swoje winy chociażby poprzez zaniedbanie ich osoby. Jednak takie postępowanie nie jest zgodne z prawami człowieka i nawet więźniowie mają prawo do godnego odsiedzenia wyroku. Dla niektórych jest to wręcz karygodne, że skazany często ma nawet lepszą opiekę niż uczciwy wolny człowiek. Ta kwestia zawsze będzie wzbudzać wiele kontrowersji.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7300 

Do W. Brytanii4.7790 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?