Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Wizytacje w przedszkolach

Z przeprowadzonych wizytacji przez Ofsted w 2012 roku, większość przedszkoli publicznych i domowych zostało ocenionych jako dobre (62%) bądź znakomite (12%). 25% zostało ocenionych jako zadawalające, a 1% jako nieodpowiednie.

Wczesne lata dziecięce to okres szybkiego rozwoju, stanowią fundament w budowaniu przyszłych osiągnięć naukowych. Rodzice bez względu na sytuację materialną pragną, aby ich pociechy miały dostęp do dobrej opieki w placówkach edukacyjnych, która zapewni im lepszą przyszłość. Jednak nie wszystkie przedszkola spełniają wymogi, które zapewnią odpowiednie przygotowanie dzieci do rozpoczęcia edukacji szkolnej.
 
Zarówno przedszkole publiczne nursery oraz domowe przedszkole czyli  childminder przejdzie bardziej rygorystyczne inspekcje na mocy wytycznych ogłoszonych przez Ofsted (Office for Standards in Education - urząd zajmujący się kontrolą instytucji oświatowych w Wielkiej Brytanii). Wizytacje będą przeprowadzana z nakładem na sprawdzenie kwalifikacji kadry przedszkolnej.

Z przeprowadzonych wizytacji przez Ofsted w 2012 roku, większość przedszkoli publicznych i domowych zostało ocenionych jako dobre (62%) bądź znakomite (12%). 25% zostało ocenionych jako zadawalające, a 1% jako nieodpowiednie. Od września br. jedynie te dobre bądź znakomite placówki będą zaakceptowane przez wymogi Ofsted. Pozostałe będą wymagać dodatkowych częstszych inspekcji, mając maksymalnie cztery lata na uzyskanie oceny dobrej, w przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo, że takie przedszkola zostaną zamknięte.
 
Takie procedury zostały podjęte, gdyż rosną obawy, że wiele opiekunek nie  jest wystarczająco dobrze wykwalifikowanych, zwłaszcza w obszarach w gorszej sytuacji ekonomicznej. W konsekwencji dzieci nie są zbyt dobrze przygotowane, aby rozpocząć naukę w szkole.

Organizacja wolontaryjna Pre-School Learning Alliance zwraca uwagę, że rzeczywista poprawa będzie wymagać większych zasobów środków finansowych na opiekę przedszkolną.

Brytyjska podsekretarz stanu ds. edukacji i wychowania dzieci Elisabeth Truss z Partii Konserwatywnej uważa, że nie do przyjęcia jest fakt, że nie wymaga się od przedszkolanek, aby mieli przynajmniej stopień C z egzaminu GCSE z języka angielskiego i matematyki. Truss oczekuje, aby było więcej wykwalifikowanych opiekunek, które przygotują dzieci do nauki w szkole.
 
Prof. Andy Goodwyn z Instytutu Edukacji na Uniwersytecie w Reading nie kładzie nacisku na zaostrzone inspekcje, a na inwestycje i okres stabilności, co pozwoli pracownikom rozwinąć ich umiejętności.

Częstsze wizytacje w przedszkolach z pewnością doprowadzą, że podniosą one standardy nauczania.  Okres przedszkolny w życiu dziecka jest istotnym elementem jego rozwoju, dlatego też przedszkolanki powinny reprezentować wysoki poziom, który dzieci będą naśladowały już od najmłodszych lat.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7500 

Do W. Brytanii4.7990 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?