Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

XIX-wieczny system edukacji ma przejść w zapomnienie

Sekretarz stanu do spraw edukacji Wielkiej Brytanii Michael Gove proponuje wydłużenie czasu uczęszczania do szkół kosztem okresu wolnego od nauki szkolnej. Szkoła David Young Community Academy w Leeds zredukowała już czas wakacji letnich do czterech tygodni z myślą, aby dzieci nie wybiły się z rytmu nauki.

Bez wątpienia można stwierdzić, że jakość kształcenia w szkołach jest ważniejsza od liczby godzin zajęć lekcyjnych. Jednak gdyby w parze szedł wysoki poziom jakości kształcenia wraz z wydłużoną liczbą godzin nauki dzieci uzyskałyby wręcz zadawalające wyniki. Aby to osiągnąć istotne jest podejście nauczyciela oraz zachęta dzieci do czerpania wiedzy. Na dzień dzisiejszy wydaje się to graniczyć z cudem, gdyż wielu nauczycieli sprzeciwia się krótszym wakacjom, przez co ogranicza rozwój dziecka.

Sekretarz stanu do spraw edukacji Wielkiej Brytanii Michael Gove proponuje wydłużenie czasu uczęszczania do szkół kosztem okresu wolnego od nauki szkolnej. Szkoła David Young Community Academy w Leeds zredukowała już czas wakacji letnich do czterech tygodni z myślą, aby dzieci nie wybiły się z rytmu nauki. Gove pragnie, aby każda szkoła podążała za takim przykładem. Według Gove’a poprawi to wyniki uczniów oraz ułatwi życie  pracującym rodzicom.

Tradycyjne długie wakacje letnie to relikt z wiktoriańskich czasów, który nie może być obecny w dzisiejszych czasach. W XXI wieku system edukacyjny nie może być wciąż taki sam, gdyż czasy się zmieniły, i nie ma takiej potrzeby, aby współczesne dzieci pracowały na farmach pomagając przy zbiorach plonów oraz prowadzeniu gospodarstwa, co było powszechne w XIX wieku.     

Niektóre najlepsze szkoły w kraju uznają ważność zmiany struktury semestrów szkolnych będąc tym samym zwolennikami zwiększenia ilości dni szkolnych. Co więcej Gove obiecuje uporanie się z legislacyjnymi czy też biurokratycznymi przeszkodami, które powstrzymują szkoły od modernizowania godzin. Dodajmy, że jest to zgodne z presją współczesnego społeczeństwa oraz nowe reformy bez wątpienia są prorodzinne.   

Na mocy obecnego systemu edukacyjnego, rok szkolny trwa 190 dni. Uczniom przysługuje sześć tygodni wakacji letnich, dwa tygodnie przerwy bożonarodzeniowej, dwa tygodnie przerwy wielkanocnej oraz po tygodniu wolnego po zakończonym semestrze w październiku, lutym oraz maju. Dzień szkolny rozpoczyna się zazwyczaj o 9 i trwa do 15 bądź 15:30. Niektóre szkoły prowadzą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, więc czas ich otwarcia wydłuża się do 16:30.

Rząd brytyjski utrzymuje, że państwo ma do wyboru albo zacząć pracować tak ciężko jak Chińczycy albo wkrótce będzie pracować dla nich (Chińczyków). Gove mówi otwarcie, że brytyjskie dzieci znajdują się w gorszej sytuacji w porównaniu do ich rówieśników na Dalekim Wschodzie, którzy czerpią korzyści z dodatkowego nauczania oraz wsparcia ze strony nauczycieli. Brytyjskie szkoły powinny brać z tych krajów przykład.

Christine Blower, sekretarz generalny National Union of Teachers (NUT)  nie zgadza się z propozycją Gove’a. Utrzymuje ona, że w porównaniu z innymi państwami, w Wielkiej Brytanii zajęcia lekcyjne trwają dłużej, a wakacje letnie są jedne z krótszych. Szkoły prywatne w Anglii i Walii, które często oferują swoim uczniom o dwa tygodnie dłuższe wakacje, a także dłuższe przerwy w ciągu roku niż ma to miejsce w szkołach państwowych, nie odczuwają potrzeby zmiany systemu szkolnego, i najwidoczniej nie cierpią z powodu ograniczonej liczby godzin.

Związki zawodowe nauczycieli negują pomysł Gove’a, twierdzą, że potrzebują dłuższego okresu wolnego od szkoły w celu „naładowania baterii”. Jednak czy cztery tygodnie wakacji letnich nie jest wystarczającym czasem do odpoczynku i regeneracji? Można wywnioskować, iż nauczyciele pragną jedynie własnych korzyści, a ich tok rozumowania według Gove’a to wspieranie kultury niskich oczekiwań, która koniec końców ma czynnik demobilizujący i ograniczający dzieci.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7300 

Do W. Brytanii4.7790 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?