Przelewy do Polski 4.7800 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9290 0.08% 

Przelewy do Polski 4.7800 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9290 0.08% 

Utrudnienia dla imigrantów

Otwarcie granic z końcem 2013 roku dla Wielkiej Brytanii oznacza napływ imigrantów, zwłaszcza z Bułgarii i Rumunii. David Cameron odstrasza zainteresowanych przyjazdem na Wyspy zaostrzonymi procedurami przebywania w kraju. Nie chce popełnić błędu jaki niestety jest przypisany Laburzystom, którzy pozwolili na zbyt łatwy dostęp do usług socjalnych oferowanych w Wielkiej Brytanii.

Cameron, przede wszystkim pragnie, aby osoby przybywające na Wyspy były wykwalifikowane, utalentowane i mające racjonalne poglądy, czyli osoby, które mogą przyczynić się do rozwoju gospodarki kraju, a nie podkopać jego potęgę.
 
Rady miejskie obecnie mają prawo do nałożenia lokalnego residence test tzn. testu zamieszkania, w celu uzyskania socjalnego lokum mieszkalnego przez imigranta, jednak posłowie są sfrustrowani, gdyż jedynie połowa rad miejskich stosuje takie procedury. Wielka Brytania stała się łatwym celem w kwestii dostania socjalnej kwatery, Cameron nie pozwoli na to dłużej, i w konsekwencji wprowadzi ustawowe wytyczne, które będą zdecydowanie bardziej rygorystyczne.

Rząd brytyjski podkreśla, że w latach 2011/2012, 9% nowego wynajmu społecznego dotyczyło imigrantów, liczba ta wzrosła z 6,5% w latach 2007/2008.

Oczekiwania nowo przybyłych migrantów w kwestii otrzymania socjalnego lokum w momencie przyjazdu na Wyspy, nie będą spełnione. Zanim imigrant ubiegający się o socjalne mieszkanie zostanie wpisany na listę osób oczekujących, będzie musiał mieszkać w Wielkiej Brytanii od dwóch do pięciu lat. Tak więc widzimy, że imigranci będą mieli ciężki orzech do zgryzieni, przez nałożony okres zamieszkania będą zobowiązani podjąć legalną pracę, aby wzbudzić zaufanie Brytyjczyków.

Lider liberałów, wicepremier Nick Clegg domaga się od imigrantów z krajów wysokiego ryzyka pozostawienia depozytu, mówi się o kwocie 1,000 funtów, które zostaną pobrane od imigranta i oczywiście zwrócone w momencie opuszczenia Wielkiej Brytanii. Pieniądze mają być pobierane w ramach zabezpieczenie dla Wysp Brytyjskich, na wypadek przewinień danego imigranta.

Biskup David Walker, utrzymuje, że proces imigracji do Wielkiej Brytanii wzbogaci kraj, zarówno pod względem ekonomicznym jak również kulturowym. Dodaje, że prawdziwa zgroza dla dobrobytu kraju nie leży w kwestii osób przybywających do Wielkiej Brytanii, którzy chcą ją zwiedzić bądź rozpocząć w niej życie, a w zwiększającej się różnicy pomiędzy osobami zamożnymi a ubogimi.
 
Cameron żywi nadzieję, że poprzez wprowadzanie utrudnień w otrzymaniu wszelkich świadczeń socjalnych, w  tym socjalnego mieszkania zmniejszy się ilość osób marzących o przyjeździe na Wyspy.

Powszechnie wiadomo, że w życiu nie dostaniemy nic za darmo, imigranci planujący przybyć na Wyspy Brytyjskie muszą przyjąć do wiadomości, że uprzednio muszą wnieść wkład w rozwój państwa, potem zaś mogą rozpocząć proces ubiegania się o socjalne dodatki, które ułatwią im egzystowanie.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8509 

Do W. Brytanii4.8809 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?