Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

NHS obciążona biurokracją

Przebywając w szpitalu ma się swego rodzaju pewność, że jest się w rękach specjalistów, którzy zrobią wszystko co w ich mocy, aby polepszyć stan zdrowia pacjentów. Jednak niestety coraz częściej się słyszy o zaniedbaniach ze strony kadry szpitala, za co pacjenci  niekiedy płacą swoim życiem. Przykładem może być przypadek w szpitalu Mid Staffordshire, w którym wskutek nieprawidłowości w tej placówce w samym 2008 r. zmarły setki pacjentów.

Dobre informacje o tym, jak dobrze radzi sobie służba zdrowia są istotne, jednak duże pokłady formalności, które trzeba sporządzić i przekazać organom nadzorującym  trzeba zaliczyć do kwestii zbędnych. Dlatego też, brytyjski sekretarz zdrowia, Jeremy Hunt zarządził radykalne kroki ku zmniejszeniu biurokracji w NHS w wyniku skarg płynących od sfrustrowanych pracowników klinicznych, szczebla kierowniczego, którzy tracą do 3 godzin dziennie na zbieraniu i rejestrowaniu różnych informacji, niektóre z nich wymagane przez organy nadzorujące są zupełnie nieistotne.

Celem zakończenia nagminnej biurokracji jaka ma miejsce w NHS (publicznej służbie zdrowia) jest to, aby pracownicy szpitali poświęcali więcej czasu pacjentom. Hunt planuje odstąpić od zestawiania  szeregu różnego rodzaju informacji, które muszą być wysyłane do Ministerstwa Zdrowia (ang. Department of Health) oraz innych organów nadzorujących usługi z zakresu zdrowia. Obecnie, szpital jest zobowiązany spełniać indywidualne wymogi od 60 do 70 organów, między innymi Monitor - urzędu regulującego wszystkie świadczenia finansowane przez NHS i Komisja ds. Jakości Opieki Zdrowotnej  (ang. Care Quality Commission). Wkrótce szpitale nie będą zobowiązane do podawania szczegółów dotyczących liczby pracowników, którzy byli zaangażowani, przykładowo,  w szkolenie rozwiązywania konfliktów , liczby fałszywych alarmów.

Przewiduje się, że zmiany przyniosą oszczędności zarówno w kwestii czasu jak i pieniędzy. NHS zyska dodatkowo 26,000 dni pracujących, i 9,2 milionów funtów, które będzie mógł przeznaczyć na opiekę, aniżeli papierkową robotę.
Od  1 kwietnia 2013 roku mają powstać grupy przedstawicieli klinicznych, w których skład będą wchodziły lokalne komisje Health and Wellbeing Boards oraz Local Healthwatch, w celu  uzyskania sprawniejszego systemu NHS. Jednak czy te rzekomo pomocne organizacje nie przyniosą odwrotnego skutku, czyli żądania jeszcze większej ilości informacji, co w rzeczywistości zwiększy pracę indywidualnych placówek zdrowia.
 
Trzeba przypomnieć osobom przy władzy, że doktorzy i pielęgniarki kształcili się w swoim zawodzie, aby leczyć, a nie zajmować się skomplikowanym obliczaniem danych statystycznych, co dla większości z nich stanowi udrękę. W czasie kiedy personel zajmuje się formalnościami, pacjenci tracą cenne minuty życia.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7300 

Do W. Brytanii4.7790 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?