Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

Homoseksualni duchowni - Przełom w życiu Kościoła anglikańskiego

W 2005 roku w Wielkiej Brytanii zalegalizowano związki partnerskie par tej samej płci, zmuszając Kościół anglikański do rozważenia jak traktować duchownych żyjących w takich związkach. W owym czasie Izba Biskupów orzekła, iż rejestrowany związek partnerski nie stanowi przeszkody aby partner mógł przyjąć święcenia kapłańskie, pod warunkiem iż żyje on w celibacie.

W drugiej połowie grudnia 2012 roku, Kościół anglikański orzekł, iż zgadza się aby duchowni będący w zarejestrowanych związkach partnerskich mieli szanse wstąpić do episkopatu.  Jest to radykalna zmiana w kwestii święceń sakramentalnych udzielanych homoseksualnym duchownym. Dodajmy, iż zmiana ta dotyczy jedynie mężczyzn, kobiety w kościele anglikańskim mogą być najwyżej diakonami lub prezbiterami, o byciu biskupem mogą jedynie pomarzyć. Zmiana polityki kościelnej z pewnością ucieszyła nie jednego duchownego o orientacji homoseksualnej, w końcu otworzyły się drzwi do pełnienia wyższej funkcji w Kościele. Radość duchownych oczywiście nie równa się z niezadowoleniem wszystkich osób praktykujących, dla których decyzja jest nie do przyjęcia.

W 2005 roku w Wielkiej Brytanii zalegalizowano związki partnerskie par tej samej płci, zmuszając Kościół anglikański do rozważenia jak traktować duchownych żyjących w takich związkach. W owym czasie Izba Biskupów orzekła, iż rejestrowany związek partnerski nie stanowi przeszkody aby partner mógł przyjąć święcenia kapłańskie, pod warunkiem iż żyje on w celibacie. Kościół anglikański jednak zaniedbał kwestię kiedy mianować takich duchownych na biskupów. Dziś już wiemy, że Kościół anglikański wyraził zgodę aby homoseksualni duchowni pozostający w zarejestrowanych związkach partnerskich mogli zostać biskupami, pod warunkiem, iż zachowają wstrzemięźliwość seksualną. Wszyscy kandydaci do posługi biskupiej przechodzą swego rodzaju przesłuchanie dotyczące sytuacji osobistej i rodzinnej, są pytani między innymi o wcześniejsze życie seksualne oraz czy żałują za prowadzone życie seksualne. Izba Biskupów wierzy, iż byłoby to niesprawiedliwe aby wykluczyć z przyjęcia do episkopatu kogokolwiek, kto żyje zgodnie z głoszonymi naukami Kościoła dotyczącymi etyki seksualnej i innych dziedzin z życia osobistego.

Wygląda na to, że podjęta decyzja na nowo wznieci zaciętą debatę wśród mieszkańców Wyspy, mianowicie między liberalnymi i konserwatywnymi skrzydłami Kościoła anglikańskiego. Konserwatywni Anglikanie nazwali ten krok jako stanowiący podział, podczas gdy osoby prowadzące kampanię na rzecz zupełnego włączenia homoseksualistów do Kościoła skrytykowali deklarację celibatu.  W oświadczeniu, Michael Lawson, przewodniczący Rady Ewangelicznej Kościoła Anglikańskiego powiedział: "W najlepszym wypadku  decyzja ta będzie siała zamęt, jednak  w najgorszym wypadku  decyzja stanie się inicjatywą aby zastosować się do ducha ery." Czcigodny prebenda Rod Thomas ostrzega, iż jest to niepokojący rozwój w życiu Kościoła.
 
Dostrzegamy dyskryminację ze względu na płeć, jednak orientacja seksualna widocznie nie ma większego znaczenia w kwestii przyjmowania święceń sakramentalnych. Przyznanie praw duchownym o orientacji homoseksualnej zwiastuje spór, mówi się, iż wpłynie to bardziej na rozłam Kościoła aniżeli miało to miejsce w Listopadzie 2012 roku kiedy wydano zakaz aby kobieta została przyjęta do posługi biskupiej. Tak więc przygotujmy się na skandal, który z pewnością  będzie miał miejsce kiedy to pierwszy duchowny o orientacji homoseksualnej stanie się biskupem.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7300 

Do W. Brytanii4.7790 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?