Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9150 0.41% 

Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9150 0.41% 

Homoseksualni duchowni - Przełom w życiu Kościoła anglikańskiego

W 2005 roku w Wielkiej Brytanii zalegalizowano związki partnerskie par tej samej płci, zmuszając Kościół anglikański do rozważenia jak traktować duchownych żyjących w takich związkach. W owym czasie Izba Biskupów orzekła, iż rejestrowany związek partnerski nie stanowi przeszkody aby partner mógł przyjąć święcenia kapłańskie, pod warunkiem iż żyje on w celibacie.

W drugiej połowie grudnia 2012 roku, Kościół anglikański orzekł, iż zgadza się aby duchowni będący w zarejestrowanych związkach partnerskich mieli szanse wstąpić do episkopatu.  Jest to radykalna zmiana w kwestii święceń sakramentalnych udzielanych homoseksualnym duchownym. Dodajmy, iż zmiana ta dotyczy jedynie mężczyzn, kobiety w kościele anglikańskim mogą być najwyżej diakonami lub prezbiterami, o byciu biskupem mogą jedynie pomarzyć. Zmiana polityki kościelnej z pewnością ucieszyła nie jednego duchownego o orientacji homoseksualnej, w końcu otworzyły się drzwi do pełnienia wyższej funkcji w Kościele. Radość duchownych oczywiście nie równa się z niezadowoleniem wszystkich osób praktykujących, dla których decyzja jest nie do przyjęcia.

W 2005 roku w Wielkiej Brytanii zalegalizowano związki partnerskie par tej samej płci, zmuszając Kościół anglikański do rozważenia jak traktować duchownych żyjących w takich związkach. W owym czasie Izba Biskupów orzekła, iż rejestrowany związek partnerski nie stanowi przeszkody aby partner mógł przyjąć święcenia kapłańskie, pod warunkiem iż żyje on w celibacie. Kościół anglikański jednak zaniedbał kwestię kiedy mianować takich duchownych na biskupów. Dziś już wiemy, że Kościół anglikański wyraził zgodę aby homoseksualni duchowni pozostający w zarejestrowanych związkach partnerskich mogli zostać biskupami, pod warunkiem, iż zachowają wstrzemięźliwość seksualną. Wszyscy kandydaci do posługi biskupiej przechodzą swego rodzaju przesłuchanie dotyczące sytuacji osobistej i rodzinnej, są pytani między innymi o wcześniejsze życie seksualne oraz czy żałują za prowadzone życie seksualne. Izba Biskupów wierzy, iż byłoby to niesprawiedliwe aby wykluczyć z przyjęcia do episkopatu kogokolwiek, kto żyje zgodnie z głoszonymi naukami Kościoła dotyczącymi etyki seksualnej i innych dziedzin z życia osobistego.

Wygląda na to, że podjęta decyzja na nowo wznieci zaciętą debatę wśród mieszkańców Wyspy, mianowicie między liberalnymi i konserwatywnymi skrzydłami Kościoła anglikańskiego. Konserwatywni Anglikanie nazwali ten krok jako stanowiący podział, podczas gdy osoby prowadzące kampanię na rzecz zupełnego włączenia homoseksualistów do Kościoła skrytykowali deklarację celibatu.  W oświadczeniu, Michael Lawson, przewodniczący Rady Ewangelicznej Kościoła Anglikańskiego powiedział: "W najlepszym wypadku  decyzja ta będzie siała zamęt, jednak  w najgorszym wypadku  decyzja stanie się inicjatywą aby zastosować się do ducha ery." Czcigodny prebenda Rod Thomas ostrzega, iż jest to niepokojący rozwój w życiu Kościoła.
 
Dostrzegamy dyskryminację ze względu na płeć, jednak orientacja seksualna widocznie nie ma większego znaczenia w kwestii przyjmowania święceń sakramentalnych. Przyznanie praw duchownym o orientacji homoseksualnej zwiastuje spór, mówi się, iż wpłynie to bardziej na rozłam Kościoła aniżeli miało to miejsce w Listopadzie 2012 roku kiedy wydano zakaz aby kobieta została przyjęta do posługi biskupiej. Tak więc przygotujmy się na skandal, który z pewnością  będzie miał miejsce kiedy to pierwszy duchowny o orientacji homoseksualnej stanie się biskupem.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

 Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8200 

Do W. Brytanii4.8790 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

GG_logo