Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9250 0.20% 

Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9250 0.20% 

Anglikanie chcą kobiet-biskupów

Ponad tysiąc wpływowych osób w Kościele anglikańskim, w tym biskupów, duchownych i działaczy laikatu, domaga się w liście otwartym przyznania kobietom prawa do otrzymania sakry biskupiej. Decyzję ma podjąć obradujący od wtorku Synod Generalny anglikanów.

"Tak jak przedtem Kościoły odpokutowały za antysemityzm z przeszłości i poparcie dla niewolnictwa, tak samo teraz muszą według nas jasno wykazać, że nie wierzą dłużej w niższość kobiet wobec mężczyzn" - napisano w liście zamieszczonym w "The Independent".

Jest to odpowiedź na wcześniejszy list 325 przedstawicieli anglikańskiego duchowieństwa, ostrzegający, że takie rozwiązanie "poważnie zaszkodzi" ich posłudze i "nieuchronnie doprowadzi do głębokich podziałów w Kościele".

Wpływowy odłam opinii anglikańskiej sądzi, że idea równości płci w życiu świeckim nie powinna być mechanicznie przenoszona na grunt religijny i że w rozumieniu teologicznym oznacza coś innego niż równy dostęp do najwyższych stanowisk kościelnych.

Sprawa ta tkwi u podłoża przechodzenia części anglikanów do Kościoła katolickiego. W 2009 r. Benedykt XVI utworzył dla nich odrębny, osobisty ordynariat. Żonaci duchowni nie mogą pełnić wyższych stanowisk niż diakoni i prezbiterzy, nawet jeśli przed konwersją byli biskupami. Wyświęcani po raz pierwszy zobowiązują się do życia w celibacie.

Do sprawy równouprawnienia kobiet w dostępie do godności biskupiej ustosunkuje się rozpoczynający się we wtorek trzydniowy Synod Generalny anglikanów. Decyzja wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów w każdym z trzech zgromadzeń Synodu: biskupów, duchownych niższej rangi i laikatu.

Z tej okazji w poniedziałek wieczorem w kościele przylegającym do Opactwa Westminsteru (Abbey Church) zorganizowano zbiorowe modły w intencji Synodu. W czasie obrad odbywających się w budynku przylegającym do Opactwa jego władze nie wydadzą zgody na żadne demonstracje, nawet milczące.

Obecnie kobiety w Kościele anglikańskim mogą być najwyżej dziekanami, ale ich rola rośnie. Już teraz stanowią około jednej trzeciej stanu duchownego i ok. 50 proc. wszystkich kandydatów do święceń kapłańskich.

Anglikanie przez lata starali się wypracować kompromisową formułę, możliwą do przyjęcia zarówno dla zwolenników utrzymania dotychczasowych zasad, jak i dla orędowników zmian. Przewiduje ona, że w parafiach, w których władza eklezjastyczna kobiety-biskupa nie byłaby uznawana, z jej upoważnienia działałby w jej zastępstwie biskup.

470-osobowy Synod podejmie decyzję co do ewentualnej zgody na zmiany w prawie kanonicznym. Następnym etapem byłoby uregulowanie tej kwestii w ustawie parlamentarnej. Kościół anglikański w W. Brytanii jest kościołem państwowym, a monarcha ma tytuł Fidei Defensor (Obrońcy Wiary, w domyśle anglikańskiej).

Sprawa dostępu kobiet do stanowisk biskupich traktowana jest testem dla nowo mianowanego abp. Canterbury Justina Welby'ego, który uważa, że anglikanie powinni w tej kwestii "iść naprzód" i w imię jedności zakończyć wewnętrzne spory.

Welby zaznacza zarazem, że odniesie się z szacunkiem do tych, którzy nie podzielą jego zdania, i uwzględni ich opinie w dalszej pracy.(PAP)

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8564 

Do W. Brytanii4.8864 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?