Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Papierosy na cenzurowanym - Opakowania papierosów bez logo

null

W ostatnim czasie kwestia opakowań papierosów budzi wiele kontrowersji.Rządy w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandia oraz Wielkiej Brytanii mają plan wdrożenia ustawy zakazującej widniejącej marki papierosów.

 W ostatnim czasie kwestia opakowań papierosów budzi wiele kontrowersji, widoczna marka renomowanego koncernu tytoniowego na opakowaniu świadczy o cenie produktu i jego jakości. Często ma się wyrobione zdanie na temat konkretnej marki, i jest się uprzedzonym do produktów innych firm. Plan zlikwidowania znaku handlowego danego koncernu tytoniowego na opakowaniach papierosów może wpłynąć negatywnie na przemysł tytoniowy. Rządy w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandia oraz Wielkiej Brytanii mają plan wdrożenia ustawy zakazującej widniejącej marki papierosów.

 Obecnie Amerykańska Organizacja ds. Współpracy Przedstawicieli Organów Ustawodawczych (American Legislative Exchange Council, ALEC) apeluje do Wielkiej Brytanii, gdzie rząd brytyjski ostatnimi czasy ustanowił ostateczny termin, mianowicie końcówkę sierpnia, na konsylium dotyczące poparcia planu.

 Organizacja ALEC rozpoczęła kampanię lobbingową wymierzoną przeciwko działaniu rządowi brytyjskiemu zezwalającego sprzedaż papierosów w opakowaniach bez nadruku. Warto dodać, iż organizacja ALEC sponsorowana jest w dużym stopniu przez wielkie koncerny tytoniowe oraz magnatów rynku energetycznego Charlesa i Davida Kochów, i w tym wypadku odgrywa istotną rolę aby nakłonić rząd brytyjski do zmiany decyzji.

 Zwolennicy planu utrzymują, że jest to idealny sposób aby zniechęcić młodych ludzi do palenia. Jednak przeciwnicy twierdzą, że nie będzie miało to wpływu na młodych obywateli, ponad to ostrzegają, że w wyniku pojawienia się opakowań bez nadruku zwiększy się podrabianie papierosów.

 Organizacja ALEC proklamuje wiarę w siłę wolnego rynku aniżeli w potęgę ograniczonego rządu w celu przyczynienia się rozwoju gospodarki. Co więcej organizacja ALEC ostrzega, że kraje zastanawiające się nad wdrożeniem opakowań bez nadruku naruszą postanowienia własności intelektualnej nałożone przez Światową Organizację Handlu. Jeśli ustawa przejdzie, giganci koncernów tytoniowych będą domagać się zadośćuczynienia ze strony rządu, gdyż uważają, że na rynku pojawią się podróbki papierosów co w rezultacie osłabi ich renomę.

 Organizacja ALEC usilnie dąży do przekonania polityków, że ten krok może przyczynić się do wzrostu palenia, i ostrzega rząd brytyjski, iż badania dowodzą, że zwiększona dostępność papierosów w opakowaniach bez nadruku napędza konsumpcje używek. Biorąc pod uwagę cenę papierosów w opakowaniu bez nadruku badania pokazują, iż odpowiada ona ludziom z niższego pułapu społecznego, osobom w podeszłym wieku oraz osobom uzależnionym. W rezultacie owy plan może odbić się na zdrowiu wyżej wymienionych grup społecznych.

 Ustawa zezwalająca na opakowania bez nadruku mogłaby w rzeczywistości pozbawić korporacje tytoniowe ich najcenniejszego atutu, mianowicie marki, znaku handlowego oraz logo. Dla osób niepalących opakowanie papierosów jest kompletnie bez znaczenia, jednak dla osób wypalających przynajmniej jedną paczkę dziennie jest to krok do pogorszenia zdrowia.
Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7150 

Do W. Brytanii4.7590 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?