Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9390 0.49% 

Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9390 0.49% 

Dla kogo rządowa pomoc za opiekę nad dziećmi w rodzinie?

Jeśli zajmujesz się pociechą krewnych, sprawdź, czy z tego tytułu państwo powinno płacić za ciebie składkę na ubezpieczenie emerytalne. Nawet kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Wysp Brytyjskich nie wie, że może ubiegać się o mało znane uprawnienie przyznawane osobom sprawującym pieczę nad dziećmi swych bliskich. Władze szacują, że sytuacja dotyczy około 90 tysięcy osób - członków rodziny dziecka, głównie dziadków, którym należy się w tym czasie opłacanie składek emerytalnych przez państwo.

Uprawnieni do Adult Specified Childcare Credit

Przypomnijmy, że prawo do emerytury państwowej (State Pension) w Wielkiej Brytanii nabywa się po opłacaniu składek przez 35 lat, więc każdy okres bezskładkowy może być w przyszłości problemem. Warto więc sprawdzić, czy nie jest się uprawnionym do takiej pomocy ze strony państwa. Mimo że przepisy umożliwiające takie świadczenie wprowadzono już w 2011 roku, według danych rządowych obecnie aplikację w tej sprawie składa zaledwie 10% kwalifikujących się osób.

Podczas gdy większość rodziców małych dzieci wie, że gdy otrzymują Child Benefit państwo płaci na ich rzecz również National Insurence Contributions, to wiedza, że należy się to także innym członkom rodziny opiekującym się dzieckiem jest niewielka. Zgodnie z przepisami, o dodatek zwany Adult Specified Childcare Credit może ubiegać się krewny lub powinowaty, który opiekuje się małoletnim do 12 roku życia, którego matka, ojciec lub wyznaczony główny opiekun pracują. W tym czasie państwo opłaca takiej osobie składki na emeryturę państwową.

Aplikację mogą złożyć następujące osoby z rodziny opiekujące się dzieckiem poniżej 12 roku życia:

  • Rodzic nie mieszkający na stałe z dzieckiem (non-resident parent)
  • Dziadkowie i pradziadkowie (przed uzyskaniem wieku emerytalnego)
  • Brat lub siostra
  • Ciocia lub wujek
  • W niektórych przypadkach małżonkowie, partnerzy, rodzeństwo lub dzieci wyżej wymienionych osób (kategorie są szczegółowo opisane na stronie HMRC)

Inne warunki uzyskania świadczenia

Składki nie są opłacane automatycznie, trzeba wystąpić o ich przyznanie. Jeśli to nastąpi, opiekun dziecka może otrzymywać Class 3 National Insurance Contribution za każdy tydzień lub część tygodnia, w którym sprawuje swój obowiązek. Adult Specified Childcare Credit nie może dublować się z innymi składkami na państwową emeryturę, należy się tylko, jeśli na konto danej osoby nie wpływają już one z innego tytułu.

Dodatkowym istotnym wymogiem jest aby rodzic lub główny opiekun otrzymywał Class 3 NI za dany okres z innego źródła niż Child Benefit, na przykład z tytułu pracy. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pracująca matka lub ojciec, którzy nie korzystają ze składek należnych w ramach powyższego świadczenia, mogą je „przekazać” komuś z rodziny. Rodzic bądź opiekun musi również wyrazić zgodę na złożenie aplikacji podpisując ją razem z osobą starającą się.

Wnioskujący się o Adult Specified Childcare Credit musi być pomiędzy 16 a 68 rokiem życia i zamieszkiwać na stałe w Zjednoczonym Królestwie, tzn. w Szkocji, Anglii, Walii, ale oprócz wyspy Man i Wysp Normandzkich.

Wypełnienie aplikacji wymaga:

  • podania danych własnych oraz dziecka znajdującego się pod opieką
  • określenia okresu, w którym opieka była sprawowana
  • wpisania danych rodzica bądź opiekuna otrzymującego Child Benefit
  • złożenia podpisów przez osobę aplikującą oraz rodzica bądź głównego opiekuna

Wniosek składa się po upływie roku podatkowego, którego uprawnienie mają dotyczyć. Na przykład za rok podatkowy 2017/2018 aplikację będzie można składać od października 2018, ponieważ urząd podatkowy musi najpierw sprawdzić, czy rodzic miał w danym roku opłacone składki.

Co bardzo istotne, rodziny, które uważają, że spełniały wyżej wymienione warunki w minionych latach, mogą złożyć aplikacje wstecz aż do 2011 roku, warto więc przeanalizować swoją obecną i przeszłą sytuację.

 

Opracowanie: Małgorzata Solińska, England.pl, 23.03.2018

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8500 

Do W. Brytanii4.8990 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?