Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Kara dla Tesco oraz Kodeks Niezwłocznej Zapłaty

W tym tygodniu ogłoszony został komunikat o zakończeniu postępowania i wysokości kar nałożonych na Tesco za zawyżania wysokości zysków ze sprzedaży w 2014 r. w celu sztucznego windowania akcji na giełdzie. Handlowy gigant fałszował księgowość przez, między innymi, opóźnianie płatności dla dostawców. Zbiegło się to z wejściem w życie, od 1 kwietnia, regulacji dotyczących właśnie terminowych płatności dla dostawców.

Jesienią 2014 r. rządowa agencja nadzoru nad supermarketami wykryła, że największa brytyjska sieć handlowa manipuluje księgowością w celu zrobienia wrażenie na giełdowych inwestorach. Do zysków były zapisywane pieniądze, które Tesco było winne dostawcom. W ten sposób zyski miały być zawyżone o £326 mln. Po ujawnieniu tego przekrętu do akcji wkroczył Urząd Poważnych Oszustw (Serious Fraud Office, SFO), a akcje spółki Tesco PLC jednego dnia straciły na wartości 11,6%, natomiast wartość giełdowa spółki zmniejszyła się o £2,2 mld.

Kreatywna księgowość Tesco PLC

Sprawa zakończyła się ugodą, tego samego rodzaju jak niedawno opisywany przypadek Rolls-Royca. Ugoda o Zawieszeniu Ścigania (Deferred Prosecution Agreement, DPA) jest stosunkowo nowym wynalazkiem w brytyjskim prawie karnym, stosowanym dopiero od 2014 r. W ten sposób unika się długiego i kosztownego procesu sądowego. Tesco od razu poszło na pełną współpracę z SFO oraz urzędem nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority), pracę straciło trzech ważnych dyrektorów, ale ci ostatni nie unikną postawienia przed sądem. Spółka będzie musiała zapłacić £129 mln grzywny za złamanie prawa i £235 mln rekompensaty dla nabywców akcji oraz koszty postępowania.

Opóźnianie płatności przez wielkich odbiorców od małych i średnich firm – co stosowało Tesco - jest od dawna plagą nie tylko brytyjskiej gospodarki. Problemu tego dotyczy także dyrektywa Unii Europejskiej z 2011 r., która zaleciła, że termin płatności dla jednostek publicznych wynosił maksimum 30 dni, dla przedsiębiorstw maksimum 60 dni, automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę oraz minimum 40 euro zwrotu kosztów manipulacyjnych.

£23 miliardy zaległych płatności

Duża skala zjawiska wynika to z nierówności stron. Małe firmy często nie skarżą się głośno na zaległości płatnicze, ponieważ obawiają się utraty kontraktu, a droga sądowa przeciw rynkowym gigantom dla małej firmy może skończyć się bankructwem. Według danych rządowych w połowie 2015 r. zaległości płatnicze wobec małych i średnich firm sięgnęły £26,8 mld, a według Federacji Małego Biznesu 30% płatności nie jest czynione w umownym terminie. Od lat trwają wysiłki na rzecz wprowadzenia jasnych reguł i mechanizmów, tak by ci mali nie byli bezbronni wobec tych wielkich.

Kultura biznesu

Wprowadzona od 1 kwietnia regulacja polega na wprowadzeniu dla odbiorców obowiązku publikowania dwa razy w roku danych na temat terminowości regulowania faktur. Innym środkiem jest oficjalne wprowadzenia środka z zakresu kultury biznesu, który choć nie jest narzędziem prawnym, ale tym niemniej ma znaczenie jako nieformalny atestu rzetelności firmy. Jego nazwa brzmi Prompt Payment Code, co można przełożyć jako Kodeks Niezwłocznego Płacenia, albo Kodeks Niezwłocznej Zapłaty. Na zlecenia resortu gospodarki (Department for Business, Energy & Industrial Strategy) administruje nim pozarządowa organizacja gospodarcza o nazwie Chartered Institute of Credit Management.

Firmy, które ogłaszają, przez podpisanie, przyjęcie tego kodeksu oprócz tego zobowiązują się do:

1. Płacenia dostawcom na czas

- w terminie ustalonym w umowie

- bez prób późniejszej zmiany terminu

- bez bezpodstawnej zmiany praktyki w zakresie terminowości.

2. Ustalenia z dostawcami jasnych zasad współpracy

- przez dostarczenie dostawcom jasnych zasad procedury zapłaty

- ustalenie sposobów rozwiązywania skarg i sporów

- natychmiastowego powiadomienia dostawcy w razie zaistnienia jakieś powody, dla których faktura nie może być uregulowana w terminie.

3. Upowszechniać ideę Kodeksu Niezwłocznej Zapłaty, tak aby także dostawcy przyjęli go także w swojej sieci zaopatrzenia.

Poza tym sygnatariusze ogólnie zobowiązują się do regulowania faktur w nieprzekraczalnym terminie 60 dni z dążnością do skrócenie do 30 dni.

Do 30 marca br. Kodeks Niezwłocznej Zapłaty podpisało blisko dwa tysiące przedsiębiorstw. W spisie widnieje także Tesco PLC. W roli oficjalnych patronów kodeksu widnieją trzy największe banki RBS, HSBC i Lloyds oraz finansowa organizacja Taulia. Listę sygnatariuszy można znaleźć na stronie http://ppc.promptpaymentcode.org.uk/ppc/ppc_signatory.a4d.

 

Opracowanie: Marian Skwara, England.pl, 30.03.2017

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7632 

Do W. Brytanii4.7926 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?