Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

Być albo nie być brytyjskich szparagów

Plantatorzy warzyw i owoców należą do grup najbardziej zaniepokojonych następstwami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ich biznes jest niemożliwy do prowadzenia bez sezonowych robotników, których nie znajdą na krajowym rynku pracy. W ramach wspólnego rynku rekrutowali ich głównie z Rumunii, Bułgarii i Polski. Sprawa jest na tyle poważna – wszak chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe kraju – że już zajął się tym Parlament, na razie na szczeblu komisji pracy (The Work and Pensions Committee).

Komisja ta już od miesięcy zajmuje się kwestią regulacji rynku pracy po wyjściu kraju z Unii Europejskiej i zbiera opinie wśród najbardziej zainteresowanych – pracodawców, przemysłu oraz ekspertów. W ostatnich dniach komisja opublikowała na swej stronie kilka otrzymanych opinii dotyczących pracy sezonowej na farmach. Między innymi stanowisko związku farmerów (National Farmer Union) oraz organizacji non profit Concordia, która zajmuje się od lat pośrednictwem w zakresie pracy sezonowej.

Najciekawszy jednak wydaje się dokument przedstawiony przez związek plantatorów szparagów, ponieważ jest on szczególnie dobrze zredagowany – zwięźle i rzeczowo, a jednocześnie sięga do odpowiednio szerokiego ekonomicznego kontekstu i dlatego można go uznać za reprezentatywny dla całego rolnego sektora. Stąd dokument ten wart jest przytoczenia w całości.

The British Asparagus Growers Association reprezentuje 90% produkcji szparagów w Wielkiej Brytanii – czytamy w dokumencie – i zatrudnia 6 tysięcy ludzi w 110 gospodarstwach o aerale ponad 2500 hektarów. Poniżej argumentacja producentów szparagów ujęta w sześciu punktach.

1. Nie możemy się obejść bez sezonowych robotników.

a) Potrzebujemy średnio 1 osobę na 1 akr [0,4 ha] uprawy szparagów do pracy przy pielęgnacji, zbiorze oraz pakowaniu.

b) Około 60% kosztów produkcji to bezpośrednia robocizna.

c) Mechanizacja zbiorów i pakowania wymaga znacznych nakładów na badania oraz wyhodowanie odpowiednich gatunków. W tak relatywnie niewielkim sektorze jak szparagi jest to mało prawdopodobne w perspektywie najbliższych 20 lat.

2. W Wielkiej Brytanii brak jest zasobów sezonowej siły roboczej.

a) Dorywcza, czasowa siła robocza nie jest dostępna w UK, szczególnie w wiejskich regionach, gdzie istnieją plantacje, tj. w takich regionach jak Kent, Suffolk, Norfolk, Warwickshire, Herefordshire i Worcestershire.

b) Liczba osób poszukujących pracy w tych regionach pozostaje w relacji 1 do 10 w stosunku do liczby osób potrzebnych do prac sezonowych.

c) Obecnie 95% sezonowych robotników pochodzi ze wschodniej Europy.

d) Ponad 50% stałych pracowników to obywatele UK.

3. Strumień robotników z krajów Unii Europejskiej zmniejsza się.

a) Gospodarki krajów wschodniej Europy rozwijają się i zatrudniają coraz więcej własnych obywateli, co powoduje zmniejszanie się liczby poszukujących pracy w UK.

b) Musimy konkurować o robotników sezonowych z innymi krajami Unii Europejskiej, takimi jak Niemcy, Hiszpania, Holandia oraz kraje skandynawskie.

c) Atrakcyjność Wielkiej Brytanii dla tych robotników zależy od warunków pracy, stawek płacy, kursu wymiany, niektórych innych poza pracowniczych uprawnień, a także obaw przed rasistowską agresją. Wynik referendum unijnego wpłynął negatywnie na niektóre z wymienionych czynników.

4. Nasz sektor i nasza produkcja są warte ochrony.

Zbiór szparagów

a) Rolnictwo zatrudnia więcej ludzi niż sektor motoryzacyjny i lotniczy razem wzięte. Jest to około pół miliona ludzie, w tym 25% pochodzi z innych krajów UE.

b) Krajowa produkcja żywności gwałtownie spada. Obecnie jedynie 53% naszej produkcji pochodzi z brytyjskich upraw; przed dziesięciu laty było 63%. To prowadzi do utraty kontroli, a w przyszłości grozi brakami na rynku.

c) Brytyjski szparag jest ma mocną pozycję w naszej tradycji kulinarnej, a popyt nie niego wzrósł o 300% w ciągu 10 lat. Jest to bardzo zdrowy produkt i powinien być promowany.

d) Braki w podaży brytyjskich szparagów są natychmiast zaspokajane przez import z Peru. Każdy kilogram szparagów importowanych z Peru, to dodatkowe 10 kg dwutlenku węgla w porównaniu z brytyjską produkcją (rezultat transportu lotniczego).

5. Potrzebny jest nowy system organizacji pracy sezonowej na wzór pochodzącego sprzed 50 lat schematu SAWS (The Seasonal Agricultural Workers Scheme).

a) Kontrakty na okres od 3 do 9 miesięcy, które zawierają obowiązek robotników powrotu do swego kraju po upłynięciu tego terminu. W ten sposób te pobyty nie podlegają imigracyjnym regulacjom.

b) Początkowo należy rekrutować ludzi z tych wschodnioeuropejskich krajów, które nie należą do UE, a z którymi agencje zatrudnienia mają już kontakty.

c) System ten podlegałby zwykłej regulacji wizowej między licencjonowanymi pracodawcami/agencjami oraz ministerstwem spraw wewnętrznych (Home Office).

d) Robotnicy byliby kwaterowani na farmach i stąd mieliby jedynie ograniczony kontakt z lokalnym otoczeniem.

e) Uruchomić pilotażowy program w październiku 2017, tak aby umożliwić producentom ściągnięcie 20 tysięcy robotników na sezon wiosna/lato 2018.

f) Rozszerzyć ten program do 90 tys. robotników na zbiory w 2019 roku, które będą miały miejsce już po wyjściu UK z Unii Europejskiej. Wtedy należy objąć tym programem także kraje UE.

6. Brexit oferuje wiele możliwości, ale nagła utrata sezonowych robotników z unijnego obszaru przyniesie zagładę brytyjskiego sektora szparagów. Szparagi będą jedną z pierwszych upraw najbardziej dotkniętych skutkami wyjścia UK z UE w marcu 2019. Stąd konieczne jest rozpoczęcie rekrutacji robotników w październiku 2018.

 

Opracowanie: Marian Skwara, England.pl, 20.03.2017

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7300 

Do W. Brytanii4.7790 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?