Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Edukacja finansowa w brytyjskich szkołach

Od września 2014 r. w szkołach podległym władzom samorządowym w programach nauczania znajduje się przedmiot o nazwie „financial literacy”, czyli jakby elementarz finansowy, podstawowa wiedza o pieniądzu i gospodarowaniu nim. Ocena pierwszego roku tego nauczania i wnioski na przyszłość znalazły się w parlamentarnym raporcie opublikowanym w połowie tego miesiąca.

Wprowadzenie nowego przedmiotu odbyło się po generalnej rewizji programów szkolnych zarządzonej przez ministra edukacji w 2011 r. Wyniki rewizji opublikowano w 2013 r. Edukacja finansowa stała się częścią szerszego programu o nazwie Personal, social, health and economic education (PSHE), czyli wychowanie osobowe, społeczne, zdrowotne i ekonomiczne. Ma to wyczerpywać wszystkie aspekty przygotowania do życia w społeczeństwa. Jeśli chodzi o aspekty ekonomiczne, to oprócz finansów młodzież może być uczona także przedsiębiorczości, choć nie jest obowiązkowym elementem PSHE.

Skąd się biorą pieniądze?

Edukacja finansowa obejmuje młodzież w 3 i 4 stopniu nauczania, to znaczy w wieku od 11 do 16 lat. Program zakłada, że na trzecim stopniu (wiek 11 – 14 lat) młodzież ma się zapoznać z takimi zagadnieniami jak:

 • funkcje pieniądza i sposoby korzystania z niego,
 • planowanie budżetu i jego przestrzegania w praktyce oraz „zarządzania ryzykiem”.

Młodzież czwartego stopnia (wiek 14 – 16 lat) ma się dowiadywać:

 • co to są dochody i wydatki, ubezpieczenia, oszczędzanie i emerytury,
 • jakie są rodzaje finansowych produktów i usług,
 • skąd się biorą publiczne fundusze i w jaki sposób są wydawane,
 • jak wygląda ekonomiczne i biznesowe otoczenie człowieka,
 • w jaki sposób ekonomiczne wybory decydują o losie jednostek,
 • jakie są prawa oraz odpowiedzialność ludzi jako konsumentów.
 • jak się chronić przed oszustami i kradzieżą tożsamości.

Poza tym w programie nauczania matematyki znajduje się zalecenie, aby „młodzi ludzie po opuszczeniu szkoły mieli opanowane umiejętności potrzebne w gospodarowaniu własnymi finansami”.

W ministerialnych zaleceniach co do dzieci młodszych, stopień 1 i 2, tj, w wieku od 5 do 11 lat, również znalazły się elementy nauczania finansowego. Nie są one obowiązkowe. Dzieci mają się dowiadywać:

 • skąd się biorą pieniądze, jak bezpiecznie je przechowywać oraz efektywnie nimi gospodarować,
 • dlaczego pieniądze odgrywają ważną rolę w życiu ludzi.

Każdy musi umieć gospodarować

Istnieją także pozarządowe inicjatywy zajmujące się finansową edukacją młodzieży. Najbardziej znaczącymi są Young Enterprise (Młodzi Przedsiębiorcy) oraz Personal Finance Education Group (PFEG) Organizacja Edukacji Osobistych Finansów. Ta ostatnia w roku 2014 r. przystąpiła do Young Enterprise stając się jej członem. PFEG założona została w 2000 r. w celu wspierania nauczycieli i innych osób zaangażowanych w dzieło wprowadzania młodzieży w świat pieniądza, przekazywania im umiejętności niezbędnych do pewnego poruszania w ekonomicznym otoczeniu, które jest środowiskiem każdego człowieka niezależnie od jego upodobań i życiowych planów. Nie ma różnicy – czytamy w prospektach PFEG - czy ktoś zechce zostać biznesmenem, naukowcem czy poetą, to każdy musi zadbać o te same bytowe sprawy: jak zaoszczędzić na mieszkanie i jak je ubezpieczyć, jak nie dać się oszukać przy zakupie drogich produktów od sprzętu AGD do zagranicznych wakacji, jak nie wpaść w pułapkę nadmiernego zadłużenia, jak zapewnić godny byt swojej rodzinie …

Tydzień moich pieniędzy

Takie właśnie kwestie, jedne proste, inne bardziej złożone, są roztrząsane w szkołach w ramach corocznej imprezy My Money Week (Tydzień moich pieniędzy) organizowanej właśnie przez PFEG. W tym roku było to w dniach od 5 do 11 września, a w przyszłym roku będzie w dniach 12 – 18 czerwca. Polegają one na wykładach, warsztatach, grach i konkursach itp.

We wspomnianym parlamentarnym raporcie (Financial and enterprise education in schools) znalazła się ocena pierwszych dwu lat obecności tego przedmiotu w programach szkół podstawowych (primery schools) i średnich (high schools). Oceny dokonał rządowy organ inspekcji szkolnej, w skrócie Ofsted. Według raportu realizacja programu pozostawia wiele do życzenia. Młodzież ma ciągle dość mgliste pojęcie o podstawowych finansowych kwestiach jak inflacja, stopa procentowa, zmienność cen oraz własność przedsiębiorstw. Główną słabością całego przedsięwzięcia, zarówno w szkołach podstawowych jak średnich, jest brak spójności oraz brak jasnych kryteriów oceny rezultatów nauczania. Inną słabością jest niedostateczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć.

Słabe przygotowanie szkół

Równie krytyczna ocena znalazła się w raporcie pozarządowej organizacji The Money Charity, która między ogólnym doradztwem zajmuje się także edukowaniem młodzieży. W swoim raporcie pod znamiennym tytułem „Jak naprawić stracone dwa lata”, organizacja stwierdza, że na razie ten przedmiot jest realizowany na zasadzie formalnego „odfajkowania” (tick off), bez realnej treści i bez znaczących rezultatów. Poza tym edukacja finansowa ma jak dotąd niską rangę w szkolnym nauczaniu, a szkoły nie są do niej przygotowane. Aby to wszystko naprawić konieczne jest przeformułowanie programu, określenie zakresu odpowiedzialności za jego realizacje, polepszenie bazy źródłowej i lepsze przygotowanie nauczycieli.

Jak widać oceny są dość krytyczne, ale przecież to dopiero dwa pierwsze lata, a początki zawsze są trudne. Poza tym materia jest dość złożona. Z pieniędzmi każdy ma do czynienia od dziecka, ale przecież już jako dorośli ciągle popełniamy błędy.

 

Opracowanie: Marian Skwara, England.pl, 24.10.2016

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7500 

Do W. Brytanii4.7990 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?