Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8550 0.21% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8550 0.21% 

Pokoleniowy regres w dochodach gospodarstw domowych

foto: znalezione w internecie

Brytyjscy badacze trendów społecznych i ekonomicznych już dość dawno odkryli niepokojące zjawisko. Obecni trzydziestolatkowie są relatywnie mniej zamożni niż byli ich rodzice, kiedy byli w tym samym wieku. Ta „pokoleniowa luka” coraz częściej staje się już przedmiotem debaty politycznej oraz troski samego rządu.

Wygłaszając 13 lipca br. inauguracyjne przemówienie Theresa May przedstawiła całą listę niesprawiedliwości społecznych, zwalczaniem których ma się zająć jej rząd. Jednym z nich było: „Jeśli ktoś jest młody, to jest mu trudniej niż kiedykolwiek wcześniej zdobyć własne mieszkanie”.

Renomowana placówka badawcza Institute for Fiscal Studies opublikowała we wrześniu br. specjalny raport na ten temat: Ekonomiczne uwarunkowania kolejnych pokoleń. Aktualny obraz (The Economic Circumstances of Different Generations: The Latest Picture). Zajęło się tym również polityczne ciało - nadzorujący politykę społeczną rządu komitet parlamentarny o nazwie Work and Pensions Select Committee. Komitet ten pracuje nad sporządzeniem własnego stanowiska w sprawie „międzypokoleniowej sprawiedliwości”.

Raport Instytutu Badań Fiskalnych

Kiedy gospodarka rośnie, to normalnie każde pokolenia ma wyższe dochody niż te urodzone 10 lat wcześniej. Wymieniony wyżej londyński instytut w swoim raporcie przedstawił dane pokazujące na ile ta prawidłowość została zakłócona. Wyodrębnione dla celów badawczych grupy społeczne, tutaj grupy pokoleniowe, statystycy nazywają kohortami. Oto główne tezy raportu.

W wieku około 50 lat, przeciętne (w sensie mediany) gospodarstwo domowe z kohorty urodzonych w latach 50. miało dochody wyższe o przeszło 20% od jego odpowiednika ludzi urodzonych w latach 40. Wartościowo wzrost ten odpowiadał mniej więcej 5 tysiącom funtów rocznie dla pary bez dzieci. Podobnie było z przeciętnym dochodem dla kohorty z lat 40., o przeszło 20% wyższy od kohorty z lat 30. Przy porównaniach uwzględniono oczywiście inflację.

Stagnacja dochodów z pracy zarobkowej

Urodzeni po 1960 r. nie mają jednak wyższego dochodu niż ich poprzednicy urodzeni 10 lat wcześniej, kiedy byli w tym samym wieku. Jest to następstwo stagnacji dochodów z pracy w okresie ubiegłej dekady. Realny, medianowy, dochód dla tych w wieku od 25 do 55 lat wzrósł jedynie o 2% w okresie od 2004 do 2015, w porównaniu ze wzrostem o 26% w okresie 1994-2005.

Urodzeni na początku lat 80. weszli w dorosłe życie z dochodami już nie wyższymi od tych urodzonych w poprzedzającej dekadzie. To była pierwsza powojenna kohorta, która weszła w aktywne życie z dochodami nie przewyższającymi ich poprzedników, kiedy ci byli w tym samym wieku. To świadczy o tym, że ostatnia recesja gospodarcza najbardziej dotknęła młodych dorosłych. Niemniej jednak urodzeni na początku lat 80. weszli w dorosłe życie ze znacznie wyższymi dochodami w porównaniu z urodzonymi w latach 60.

Majątek o połowę mniejszy

W konsekwencji kohorta z początku lat 80. zgromadziła znacznie mniejszy majątek niż posiadali ich poprzednicy, kiedy byli w tym samym wieku. Niedługo po przekroczeniu trzydziestki, ci urodzeni na początku lat 80 posiadali średnio (mediana) majątek netto wartości 27 tys. funtów na jedną dorosłą osobę w gospodarstwie domowym, w tym nieruchomości i zasoby finansowe. Jest to około połowy średniego majątku kohorty z lat 70, kiedy było ona w tym samym wieku, tj. 53 tys. funtów.

Urodzeni na początku lat 80. wykazują się dużo niższym odsetkiem posiadania własnych mieszkań w początkach dorosłości, niż wszystkie inne powojenne kohorty. Gdy byli w wieku 30 lat 40% członków ich kohorty było posiadaczami mieszkań własnościowych w porównaniu z 55% z kohort z lat 40 i 70 oraz przeszło 60% tych z lat 50. i 60. Ostatnią kohortą, która miała podobny odsetek posiadaczy mieszkań, jaki ci urodzeni na początku lat 80. w tym samym wieku, była kohorta z lat 30.

Brzemię kosztów mieszkaniowych

Jest ogromna różnica w kosztach mieszkaniowych najemców i właścicieli mieszkań mierzona udziałem w dochodach. W wieku między 26 i 30 rokiem życia najemcy wydają 28% ich dochodu na koszty mieszkaniowe, a właściciele 15%. Będąc w tym samym wieku najemcy i właściciele urodzeni w latach 60. wydawali przeciętnie około 20% swoich dochodów na mieszkanie.

Urodzeni po roku 1970 i zatrudnieni poza sektorem publicznym mają znacznie mniejszy dostęp do funduszy emerytalnych finansowanych przez pracodawców, zwanych po angielsku defined benefit (DB) pension plan, niż mieli ich poprzednicy w tym samym wieku. Obecnie jedynie 10% trzydziestolatków urodzonych na początku lat 30 jest aktywnymi członkami systemów DB, w porównaniu z przeszło 15% tych urodzonych w latach 70. i blisko 40% tych urodzonych w latach 60. Redukowanie systemów DB świadczy o zmniejszaniu się hojności pracodawców w zakresie ich wpłat na fundusze emerytalne, tj. przesuwania ryzyka na pracowników.

Jaśniejsza strona

Jednakże wielu z obecnych trzydziestolatków może na to spojrzeć z jaśniejszej strony zgodnie oklepanym przysłowiem Always look on the brigt side of life. Przecież kiedyś odziedziczą, a niektórzy już odziedziczyli, majątek po swych bogatszych rodzicach, a więc jak mówi inne przysłowie nagminnie przytaczane w podręcznikach do angielskiego – Every cloud has a silver line.

 

Opracowanie: Marian Skwara, England.pl, 11.10.2016

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7714 

Do W. Brytanii4.8009 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?