Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Labourzyści obiecują dziesięć funtów za godzinę

Przyjeżdżający do Anglii Polacy najczęściej zaczynają swoją zarobkową karierę od minimalnej stawki godzinowej, która obecnie wynosi £7,20. Tyle dostają robotnicy stojący przy taśmie, pakowacze w magazynach, sprzątaczki. Stawka ta jest rewaloryzowana co roku. Ci Polacy, którzy przyjechali tu pierwsi, w 2004 r., zaczynali od £4.50, ale wtedy za funta dostawało się w kraju 7 zł.

John McDonnell, kanclerz skarbu w gabinecie cieni Partii Pracy, na niedawnej konferencji tej partii w Liverpoolu przedstawił cały pakiet reform ekonomicznych, które labourzyści mają wprowadzić po objęciu władzy. Największą innowacją jest zapowiedź podniesienia minimalnej stawki godzinowej do wysokości co najmniej 10 funtów. Obecna stawka wynosi 7,20. W planach obecnego, konserwatywna rządu podniesienie jej do 9 funtów przewidziane jest dopiero na rok 2020. Tu można dodać, w tymże roku kończy się kadencja obecnego Parlamentu, a więc dopiero wtedy – o ile nie będzie przyśpieszonych wyborów – Partia Pracy będzie miała szanse na objęcie władzy.

"Każdemu starczy na życie"

McDonell w swym przemówieniu złożył śmiałe oświadczenie, że pod rządami labourzystów „każdemu wystarczy na życie”. Związki zawodowe oczywiście wyraziły swoje poparcie dla tego oświadczenia. „Trudności ludzi pracy z nadążaniem za wzrostem kosztów życia przybrało już kryzysowe rozmiary w całym kraju i jest zadaniem rządu zapewnienie najmniej zarabiającym, aby nie utonęli pod stosem rachunków za czynsz i inne opłaty” - oświadczył David Hamblin, przedstawiciel największej centrali związkowej GMB.

Oczywiście taka obietnica nie musi się podobać tym, którzy owe 10 funtów za godzinę mieliby płacić. Adam Marshall, dyrektor generalny Brytyjskiej Izby Handlowej (BCC), powiedział w wywiadzie dla BBC: „Gdyby została wprowadzona minimalna stawka 10 funtów, wtedy wiele małych firm stanęłoby przed trudną decyzją – jak teraz przemodelować swój biznes: zmniejszyć zatrudnienie, wprowadzić automatyzację czy przenieść biznes za granicę. Płacami nie powinni zajmować się politycy. Stawka godzinowa powinna zależeć od stanu gospodarki i ustalana wyłącznie przez Komisję Niskiej Płacy (Low Pay Commission). Krytykowaliśmy poprzedniego kanclerza za decyzję podniesienia stawki do 9 funtów i będziemy krytykować kanclerza gabinetu cieni za propozycję podwyżki do 10 funtów za godzinę.”

Pracodawcom to się nie podoba

Dla pracodawców jeden czy dwa funty więcej generuje już sporą różnicę w kosztach pracy, które często stanowią największą pozycję w kosztach całego biznesu. Według obliczeń organizacji pracodawców EEF stawka godzinowa £10 skutkuje zwiększeniem rocznych zarobków najmniej zarabiających do wysokości £19250, a to znaczy, że każdego pracodawcę będzie to kosztowało £23000, ponieważ to on płaci część ubezpieczenia pracownika. Według EEF podniesienia stawki może spowodować, że dla pracodawców stanie się mnie atrakcyjne zatrudnianie młodych ludzi na staż, tak zwane po angielsku „entry-level-jobs”.

Zapytany o opinię zajmujący się kwestią niskich i średnich dochodów think tank o nazwie Resolution Foundation odpowiedział ustami swego przedstawiciela, że „minimalna stawka nie powinna być określana jako liczbowa wartość, którą należy osiągnąć w określonym czasie, ale być po prostu powiązana ze stanem gospodarki, to jest podążać za średnią płacą”. I dalej: „polityka w tym zakresie powinna się skupić na pomaganie ludziom w awansie do wyższych poziomów na tabeli płac, a nie na konkurowaniu partii politycznych, kto da więcej.”

Komisja Niskich Płac

Obecny jednolity dla całego kraju poziom płacy minimalnej został wprowadzony przez labourzystowski rząd w 1998 r. ustawą o nazwie National Minimum Wage Act 1998. Wcześniej obowiązywały różne stawki w różnych sektorach gospodarki. Początkowo granicą wieku zatrudnionych otrzymujących podstawową stawkę było od 22 lata, w roku 2015 zmieniono na 21 lat, a od 1 kwietnia bieżącego roku od 25 lat. Jednocześnie zmieniała się nazwa, teraz jest National Living Wage. Niższe stawki otrzymują cztery kategorie zatrudnionych: w wieku 21-24, 18-20, 16-17 oraz uczniowie.

Ustalając poziom minimalnej stawki godzinowej rząd kieruje się zaleceniami wymienionej już Low Pay Commission, które jest niezależnym doradczym ciałem w strukturze rządowego resortu gospodarki (Department for Business, Innovation and Skills, w skrócie BIS). W skład tego 9 osobowego organu wchodzą przedstawiciele pracodawców, związkowców oraz naukowcy. Co roku komisja doradza rządowi jaki stawki powinny być wprowadzona dla poszczególnych kategorii wiekowych oraz uczniów. Rząd z reguły akceptuje rekomendacje Komisji Niskich Płac. Podwyżki miały miejsce zawsze od 1 października, jednakże w tym roku wyjątkowo wprowadzono ją od 1 kwietnia.

Poniżej historia ogólnokrajowej płacy minimalnej od czasu jest wprowadzenia w 1999 r.

Historia ogólnokrajowej płacy minimalnej w UK od czasu jest wprowadzenia w 1999 r.

 

Opracowanie: Marian Skwara, England.pl, 30.09.2016

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7500 

Do W. Brytanii4.7990 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?