Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Konsekwencje Brexitu dla brytyjskiej gospodarki

Od wyniku referendum 23 czerwca zależy przyszłość kraju, ale jego wynik jest niepewny. Rynkowi gracze nie wiedzą na co stawiać. Bezpośrednio przed, jak i po ogłoszeniu wyniku głosowania, na rynkach finansowych wiele może się wydarzyć. Rząd przygotowuje specjalny plan działań, które mają zapobiec lub zminimalizować ewentualne wstrząsy, zwłaszcza kiedy Brytyjczycy przegłosuję opuszczenie Unii.

Kanclerz Skarbu George Osborne potwierdził, że jego resort wraz z Bankiem Anglii pracują intensywnie nad procedurą kryzysową (contingency plan), która ma być wdrożona gdyby w związku z referendum doszło do zjawisk, które grożą destabilizacją rynków finansowych. Od Komitetu Polityki Pieniężnej Banku Anglii – powiedział kanclerz - będzie zależało czy potrzebna będzie korekta stóp procentowych lub krótkoterminowy zastrzyk płynności do gospodarki, aby uspokoić rozchwiane rynki. Plan kryzysowy nie przewiduje na razie kwestii związanych z układami handlowymi.

Konsekwencje Brexitu dla brytyjskiej gospodarki stały się głównym problemem zaostrzającej się debaty przed referendum. Zwolennicy pozostania w UE, na czele z premierem Dawidem Cameronem, argumentują, że wyjście z Unii zaszkodzi bezpieczeństwu ekonomicznemu Wielkiej Brytanii. Jednakże zwolennicy opuszczenia Unii zaprzeczają aby brytyjska gospodarka miała ucierpieć z powodu znalezienia się poza europejskim blokiem. Na odwrót, kraj stanie się zamożniejszym, ponieważ zyska swobodę w handlu z pozostałym światem oraz wyzwoli się od krępujących ich gospodarkę unijnych regulacji. „Mamy silną gospodarkę i możemy stać na własnych nogach jak każdy inny nowoczesny, niezależny kraj” - powiedział Norman Lamony, były minister skarbu i jeden z czołowych zwolenników Brexitu.

Bank Anglii ostrzega: koszty Brexitu będą wysokie...

W ubiegłym tygodniu Bank Anglii ogłosił najbardziej jednoznaczne i dosadne jak dotąd stanowisko w kwestii Brexitu. Przy okazji comiesięcznego komunikatu Komitetu Polityki Pieniężnej (Monetary Policy Committee) na temat bieżącej sytuacji finansowej kierownictwo brytyjskiego banku centralnego ostrzegło, że koszty wyjścia z UE będą wysokie i Wielka Brytania może wpaść w finansowe tarapaty. Przede wszystkim wątpliwości w kwestii perspektyw Wielkiej Brytanii poza Unią odstraszą zagranicznych inwestorów, od których zależy finansowanie szerokiej luki między wydatkami i dochodami.

Następstwem tego będzie zahamowanie wzrostu gospodarczego, co pociągnie za sobą wzrost bezrobocia oraz uruchomienie inflacyjnej spirali. Wobec niepewnej przyszłości gospodarstwa domowe wstrzymają się z wydatkami, a przedsiębiorcy będą skłonni do odłożenia inwestycji na później. To z kolei doprowadzi do znacznej deprecjacji funta, po której wzrost cen jest nieunikniony.

… zahamowanie inwestycji, bezrobocie, inflacja, wzrost cen.

Występując na konferencji prasowej w Banku Anglii gubernator Mark Carney powiedział, że głosowanie za wyjściem może nawet wepchnąć gospodarkę brytyjską w stan „technicznej recesji”, kiedy produkcja będzie spadać przez co najmniej dwa kwartały. Dodał on, że zdolność Banku Anglii to zamortyzowania tego ciosu ma swoje granice. Polityka pieniężna nie jest w stanie natychmiast zapobiec wszelkim skutkom szoku.

Dzień wcześniej Rada Polityki Pieniężnej jednogłośnie uchwaliła dalsze utrzymanie dotychczasowej rekordowo niskiej stopy procentowej na poziomie 0.5% z uzasadnieniem, że niepewność co do wyniku czerwcowego głosowania zaciemnia gospodarczą perspektywę.

Przedstawiona przez Bank of England analiza przedstawia bardzo szczegółową prognozę możliwych krótkoterminowych zaburzeń dla gospodarki spowodowanych głosowaniem za wyjściem z Unii. Podpisuje się ona także pod rządową oceną znaczenia głosowania. Bank centralny zaplanował serie dodatkowych aukcji w dniach przed i po głosowaniu, aby zapewnić bankom i innym finansowym firmom zasoby gotówki.

Gubernator BoE, Mark Carney powiedział, że po głosowaniu za wyjściem bank centralny będzie musiał się uporać z trudnym zadaniem zbilansowania wszystkich czynników, aby podjąć decyzję czy należy podnieść stopę procentową aby stłumić rosnącą inflację, czy też może obciąć rosnące koszty dla podtrzymania wzrostu. Na razie Rada Polityki Pieniężnej nie ma gotowej recepty. Podobnie nie mają wyrobionego zdania ekonomiści banków komercyjnych.

Krytyka Banku Anglii za „mieszanie się do polityki”

Nie jest niespodzianką, że ogłoszenie prze Bank of England tak czarnej prognozy spotkało się z ostrą krytyką czołowych propagatorów kampanii za opuszczeniem Unii. Główny ich zarzut brzmi, że Marc Carney ogłaszając powyższe wkroczył w sferę polityki łamiąc w tej sposób świętą zasadę bezstronności banku centralnego. Były członek rządu Iain Duncan Smith (podał się do dymisji jako zwolennik Brexitu) powiedział, że Marc Carney podkreślając jedynie ryzyko związane z opuszczeniem Unii naruszył obowiązującą go zasadę bezstronności. Wspomniany już Norman Lamony skarcił Marka Carneya za potencjalnie „samospełniające” się ostrzeżenia przed gospodarczym załamaniem. „Gubernator powinien być ostrożny, aby samemu nie wywołać kryzysu” - powiedział Lamony. Jego kolega z Komitetu Skarbu Partii Konserwatywnej, nazwał wystąpienie Marca Carneya nieodpowiedzialnym i orzekł, że powinien on zostać zwolniony ze stanowiska.

Marc Carney w wywiadzie dla BBC bronił stanowiska BoE na temat skutków referendum. „Decyzja zostać, czy wyjść z Unii, należy do brytyjskiego narodu” – powiedział gubernator. „Naszym obowiązkiem jest mówić o ryzykach i uwarunkowaniach, jakie stoją przed polityką pieniężna, tak aby Brytyjczycy mogli lepiej zrozumieć potencjalne ścieżki polityki pieniężnej”. I dalej: „Rola banku centralnego polega na rozpoznawaniu zagrożeń, a nie zaciskanie kciuków i czekanie zagrożenia przeminą.”

 

Opracowanie: Marian Skwara, England.pl, 17.05.2016

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7150 

Do W. Brytanii4.7590 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?