Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

Wielka Brytania na czele rankingów najbardziej kreatywnych gospodarek świata

Gospodarka którego kraju jest naj...? Są różne „naje”. Najczęściej mierzy się wielkość produktu narodowego brutto (GNP), potem wielkość dochodu per capita, wielkość eksportu, wielkość rynku wewnętrznego, stopień nasycenia wysoką technologią. Od niedawna można się spotkać z nowym wskaźnikiem; proporcją pracowników zatrudnionych w “kreatywnych” zawodach oraz udziału kreatywnych przemysłu w GNP i eksporcie. Pod tym względem Wielka Brytania jest klasyfikowana w ścisłej czołówce.

Wskaźnik kreatywności ma pokazywać jaki udział w dochodzie narodowym jest wynikiem pracy wyłącznie szarych komórek, ale nie tylko w sensie technologiczno-inżynieryjnym jak sektor IT, ale w dużo szerszym, obejmującym także kulturę i rozrywkę. W tym sensie jakość gospodarki ocenia się nie tylko na podstawie neutralnych danych liczbowych jak dochód i eksport, ale mierzy się także jaki w niej udział ma działalność twórców szeroko pojmowanej kultury i rozrywki. A więc „czynnikami produkcyjnymi” będą to nie tylko gwiazdy pierwszej wielkości jak kompozytor Andrew Lloyd Webber, twórca najbardziej kasowych w historii musicali, w tym Koty i Upiór w operze lub producent telewizyjny Simon Cowell, który wymyślił takie rozrywkowe hity jak Idol czy X Factor, ale także muzealnicy i literaci. W tej klasyfikacji projektant samochodów jest tak samo kreatywnym pracownikom, jak i muzealny kurator albo projektant aplikacji dla firm typu startup, czyli firm pilotowych w jakiejś dziedzinie, np. zastosowania dronów w rolnictwie.

Kreatywne przemysły

W serwisie BBC News wymieniono następujące przemysły „kreatywnej gospodarki UK”:

  • design - projektowanie produktów przemysłowych, grafika (wizualizacja), moda,
  • IT, software i usługi komputerowe,
  • architektura,
  • film, telewizja, video, radio i fotografia,
  • muzyka, widowiska, sztuki plastyczne,
  • reklama i marketing,
  • wydawnictwa,
  • muzea, galerie i księgarnie.

Oceny czynników oficjalnych, jak rządowy Departament ds. Kultury, Mediów i Sportu (DCMS), są zgodne z ustaleniami niezależnych placówek, w tym agencji Nesta. Wielkie Brytania przeżywa boom rozwojowy w kreatywnych przemysłach. Rosną one dużo szybciej pod względem obrotów i zatrudniania, od reszty gospodarki. To jest w tempie około 6 proc. rocznie, czyli trzy razy szybciej niż gospodarka jako całość. Udział poszczególnych przemysłów w tym boomie odpowiada przedstawionej wyżej kolejności. Obecnie w całej Unii Europejskiej kreatywne przemysły zatrudniają, według Nesty, około jedenastu i pół miliona osób, a z nich co piąta pracuje właśnie w UK. Konkretnie jest to 2.3 mln osób.

Boom kreatywności

Wprawdzie jeszcze więcej jest ich w Niemczech, ale to wynika z większej liczby ludności. W Wielkiej Brytanii odsetek zatrudnionych w kreatywnych sektorach wynosi 7.6, a kreatywnych pracowników w całej gospodarce 9.93. Ten ostatni wskaźnik dla Niemiec wynosi 8 proc. Jednakże według badań Nesty w Europie na pierwszym miejscu jest Szwecja ze wskaźnikiem 11.9 przed Holandią 10.9. Według analityków brytyjskie tempo daleko wyprzedza inne wielkie kraje europejskie, co powoduje, że UK , która w końcu lat 90., kiedy zaczęto wprowadzać tego rodzaju rankingi, była na dziesiątym miejscu, obecnie weszła do ścisłej czołówki. Jej udział w ogólnej liczbie zatrudnionych w Unii Europejskiej wynosi 14 proc., natomiast w odniesieniu do kreatywnych przemysłów ten odsetek wynosi 21 proc.

Wsparcie państwa

Hasan Bakhshi, jeden z szefów Nesty, powiedział, że Wielkie Brytania wiele ze swej pozycji w rozwoju kreatywnych zawodów zawdzięcza swym doskonałym uniwersytetom i ogólnej otwartości na nowe idee w połączeniu z ulgami podatkowymi dla firm typu startup. Już we wcześniejszych raportach Bakhshi przestrzegał, że wysoko rozwinięte gospodarki są narażone na szybkie ubywanie miejsc pracy w wyniku automatyzacji produkcji i stąd muszą promować inwestowanie w kreatywne sektory. Kreatywne zawody są bardziej odporne na pełzającą automatyzację i inwazję robotów w przemyśle. Z tego powodu Wielka Brytania, Szwecja, Holandia i Finlandia są najlepiej usytuowane aby przetrwać przenoszenia produkcji do krajów taniej siły roboczej oraz topnienie warstwy pracowników administracyjnych.

Rząd jest świadomy walorów innowacyjności w narodowej gospodarce. Kanclerz Osborne w rządowym „jesiennym oświadczeniu” podkreślił, że przeprowadzane w budżecie cięcia nie mogą dotknąć kreatywnych przemysłów. Stąd planowane pierwotnie cięcia o 40 proc. w Departamencie Kultury, Mediów i Sportu zostały ograniczone do 20 proc. Minister powiedział, że „jedną z najlepszych inwestycji, które jako naród możemy poczynić, to nakłady w naszą wspaniałą kulturę, muzea, dziedzictwo narodowe, media i sport”.

Succes story

Szef resortu kultury, John Whittingdale, podkreślił z entuzjazmem, że dane statystyczne pokazują, że brytyjskie kreatywne przemysły są wielkim sukcesem. „To jest fantastyczny sektor. Nasze filmy, muzyka i inne dziedziny artystyczne są wysoko cenione na całym świecie i nasz rząd jest zdeterminowany robić, co jest w naszej mocy dla zapewnienia dalszego wzrostu naszych kreatywnych przemysłów.”

Bakhshi powiedział dziennikowi The Guardian, że wsparcie poprzedniego rządu dla przemysłu filmowego i BBC odegrało znaczącą rolę w przyciągnięciu do UK inwestycji w kreatywne sektory. Jednocześnie szef Nesty skrytykował koncentrowaniu się szkół na przedmiotach zwanych skrótowa STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Według Nesty ów akronim powinien brzmieć STEAM, to jest być wzbogacony o „Art”.

Inny ranking

Nie tylko Nesta i rządowy resort kultury prowadzi statystyki w tej dziedzinie. Corocznie swój ranking o nazwie Global Innovation Index publikuje Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). Robi to na jej zlecenie zespół naukowców z kilku placówek akademickich. Czytamy tam, że zespół dla sporządzenia rankingu posługuje się 79 wskaźnikami zaczerpniętymi z 30 międzynarodowych źródeł dla sklasyfikowania 141 krajów. Według tego rankingu czołowa dwunastka świata wygląda jak poniżej. Dodatkowo podaję także pozycję naszego kraju i jego sąsiadów. Okazuje się, że według WIPO bardziej innowacyjna od polskiej gospodarki, jest nie tylko bułgarska, ale także gospodarki Mołdawii i Czarnogóry. Rodzi to wątpliwość co do adekwatności stosowanych przez badaczy narzędzi.

Czołowa dwunastka najbardziej innowacyjnych gospodarek świata (wg Global Innovation Index 2015):

1. Szwajcaria
2. Wielka Brytania
3. Szwecja
4. Holandia
5. Stany Zjednoczone
6. Finlandia
7. Singapur
8. Irlandia
9. Luksemburg
10. Dania
11. Hong Kong
12. Niemcy
…......
24. Czechy
…......
46. Polska
….......
48. Rosja

 

Opracowanie: Marian Skwara, England.pl, 28.12.2015

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7300 

Do W. Brytanii4.7790 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?