Przelewy do Polski 4.6800 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8290 0.29% 

Przelewy do Polski 4.6800 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8290 0.29% 

Niesprawiedliwy podział wydatków między brytyjskimi radami miast

Rady miast najbiedniejszych regionów UK cierpią z powodu najostrzejszych cięć budżetowych, przyznaje Partia Pracy. Hilary Benn – minister w gabinecie cieni, oskarża rząd brytyjski o niesprawiedliwość powołując się na opublikowane dane, które wskazują, że cięcia budżetowe w bogatszych radach miast są 16 razy mniejsze względem biedniejszych rad miast. Jego statystyki ujawniają, że rząd brytyjski nie kierował się podstawowymi zasadami sprawiedliwości, gdy przydzielał środki finansowe lokalnemu rządowi.

Cięcia budżetowe w radzie miasta Walton w Liverpoolu były znacznie większe niż miało to miejsce w zamożnych obszarach kraju, przyznaje Benn. Jednakże Benn potwierdził, że biorąc pod uwagę zaangażowanie Partii Pracy w dopasowaniu rządowych planów wydatkowych na lata 2015-16, rząd prowadzony przez Eda Milibanda nie byłby w stanie ponieść ogólnych wydatków rady miasta. W zamian skupiłby się na rozdaniu pieniędzy w bardziej uczciwy sposób, dodaje Benn.   

Statystyki sporządzone przez Benna opierają się na sumie przeznaczonej na gospodarstwo domowe, jaką wydali bądź mają wydać rady miasta w latach 2010-11 i 2015-16. Rady miasta obejmujące 10 obszarów w najgorszej sytuacji ekonomicznej w Anglii tracą średnio 782 funty na gospodarstwo domowe, podczas gdy władze lokalne najbogatszych obszarów tracą przeciętnie tylko 48 funtów. Rada lokalna Hart w hrabstwie Hampshire, najmniej uboga władza lokalna, traci 28 funtów na gospodarstwo domowe, podczas gdy w Liverpoolu District B najbardziej ubogi obszar wskazuje na stratę 807 funtów na gospodarstwo domowe.
 
Dane wzmacniają twierdzenia, które zostały dokonane przez organizacje takie jak Audit Commission, lokalną rządową komisję kontroli wydatków, która wskazała w ubiegłorocznym sprawozdaniu, że rady miast obszarów w najgorszej sytuacji ekonomicznej doświadczyły znacznie większych cięć w wydatkach rządowych, niż rady obejmujące tereny bardziej zamożne. Benn odpowiedzialny za ujawnienie danych, jako część letniej kampanii Partii Pracy powiedział, że premier i sekretarz rządu lokalnego mówią o ciężkich czasach a wraz z nimi o podejmowaniu trudnych decyzji. Benn dodaje, że ci dwoje zapominają przy tym o jednej istotnej zasadzie, mianowicie o uczciwości.
   
Jeśli spojrzymy na sposób, w jaki działa rząd brytyjski prowadzony przez Partię Konserwatywną, który zdecydował zabierać większość tym, którzy mają najmniej tj. najbardziej ubogim władzom lokalnym, możemy doszukać się niesprawiedliwych i nieuzasadnionych powszechnych taktyk.
 
W otwartym liście do przywódców rad miast, Benn powiedział, że jeśli przejmiemy i będziemy się trzymać planów wydatków rządowych na lata 2015-16, nie będziemy dysponować środkami finansowymi dla rządu lokalnego. Jednak będzie można zauważyć jedną różnicę: pieniądze, którymi będziemy dysponować będą rozdawane uczciwiej. W odpowiedzi wydanej przez Wydział do spraw Społeczności i Samorządów Lokalnych, Kris Hopkins, minister rządu lokalnego, wyraża się krytycznie względem wyniku rządu lokalnego Partii Pracy. Za panowania Partii Pracy, rachunki podatku lokalnego wzrosły ponad dwukrotnie, podczas gdy usługi lokalne takie jak wywóz śmieci poszły w górę o połowę.
 
Rząd lokalny, który stanowi ¼ wydatków publicznych, „zatonął” w zbyt rozbudowanej biurokracji stworzonej przez Partię Pracy, która przymknęła oko na gigantyczne marnotrawstwo, niewydajność sektora publicznego i tym samym doprowadziła do ogromnych długów publicznych. Rady miast potrzebują wykonywać swoją robotę, by pomóc spłacić deficyt, z jakim zostawiała ich Partia Pracy. Rady miast mogą oszczędzać środki finansowe poprzez skupienie się na wspólnej pracy i zakończeniu oszustwa.

 

Opracowanie: Kornelia Sawicka, 27.08.2014

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7557 

Do W. Brytanii4.7850 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?