Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8550 0.21% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8550 0.21% 

Brytyjczycy płacą miliardy za usługi informatyczne

Prywatne firmy informatyczne zarabiają prawie 5 mld funtów rocznie z kieszeni brytyjskich podatników, wszystko za prowadzenie rządowej sieci komputerowej, ujawniają nowe dane.

Analiza kontraktów z rządem brytyjskim pokazuje, że sam amerykański gigant Hewlett-Packard miał płacone 140 mln funtów miesięcznie w zeszłym roku przez Ministerstwo pracy i emerytur (ang. Department of Work and Pensions, DWP) oraz Ministerstwo Sprawiedliwości (ang. Ministry of Justice) za serwis komputerowy. Kolejna firma informatyczna – Capgemini ma podpisaną umowę o wartości 1 mld funtów rocznie, do jej obowiązków należy dostarczania i konserwacja sprzętów komputerowych w centralnym i lokalnym rządzie. W sumie rząd brytyjski zapłacił 10 mld funtów 20-stu czołowym kontrahentom w 2013 roku. Prawie połowa sumy była wydana na usługi firm informatycznych.

Dane zostały ujawnione przez zespół „ekspertów” rządu brytyjskiego z Institute for Government and Spend Network, który gromadzi dane rzeczywistych wydatków rządu brytyjskiego, by pokazać, które prywatne przedsiębiorstwa są największymi odbiorcami „hojności podatników”. Wśród największych ministerialnych “rozrzutników” na usługi informatyczne są HM Revenue & Customs (HMRC), DWP oraz Ministry of Defence. Przykładowo HMRCA wydała 86% budżetu na usługi zadaniowe firmie Capgemini.
 
Analitycy przestudiowali 38 mln transakcji z ponad 180 tys. dostawcami, zajęło im to 16 tys. godzin; ponad dwa lata. Dane ujawniają, że spośród 20-stu najlepszych wykonawców z sektora prywatnego w rządzie brytyjskim, sześć to firmy informatyczne, które solidarnie otrzymują ponad 3 mln funtów rocznie od rządu centralnego, a kolejny milion funtów rocznie od samorządów lokalnych.
 
Ogólnie jest przynajmniej osiem dostawców usług informatycznych otrzymujących ponad 100 mln funtów każdego roku ze strony pojedynczego resortu rządowego, i co najmniej 15 dostawców otrzymujących ponad 100 mln funtów rocznie z ramienia kilku resortów rządowych.  Największy kontrahent - Hewlett-Packard, HP- ma umowy warte 1,7 mld rocznie. Firma była jedną z wykonawców, która otrzymała pieniądze od DWP na rozwój dotychczas felernego projektu Universal Credit. Rzecznik HP podtrzymuje, że firma jest dumnym długoletnim wykonawcą usług informatycznych dla rządu brytyjskiego oraz podwykonawcą dla około ¼ brytyjskiego sektora publicznego.

Według źródeł Urzędu Rady Ministrów Wielkiej Brytanii (ang. Cabinet Office) ministrowie mają pełną świadomość, że przepłacają za większą liczbę usług informatycznych. Usprawiedliwiają się oni faktem, że zawarte umowy na długi okres bez możliwości łamania klauzuli ograniczają ich wybór firm informatycznych. Ministrowie dodają, że mają stosowną jasną strategię, by upewnić się, że wszystkie przyszłe umowy będą reprezentowały lepszy stosunek jakości do ceny.  Ponadto niektóre umowy mają być odnowione na przełomie 2015 roku, w związku z tym przewiduje się, że wydatki na usługi informatyczne znacznie spadną.

 

Opracowanie: Kornelia Sawicka, 27.06.2014

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7733 

Do W. Brytanii4.8028 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?