Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Inwestorzy zagraniczni doceniają Polskę

W zeszłym roku Wielka Brytania była dziewiątym co do wielkości eksporterem do Polski. Eksport z UK wyniósł prawie 16,7 mld zł, jednak w ciągu najbliższych kilku lat, Polska stanowić będzie priorytetowy rynek dla brytyjskich przedsiębiorców. Takiego zdania jest Martin Oxley, dyrektor UK Trade & Investment w Polsce.

Podczas ostatniego spotkania przedstawicieli brytyjskich średnich i małych przedsiębiorców podkreślano ogromny potencjał polskiego rynku, oraz jego gotowość do przyjęcia nowych inwestycji. Jak dotąd, w Polsce działają jedynie globalne marki, takie jak Tesco czy BP, przy jednoczesnym deficycie małych, oraz średnich przedsiębiorstw.

Z roku na rok wzrasta atrakcyjność Polski, jako miejsca odpowiedniego dla zagranicznych inwestorów. Według danych z najnowszego raportu, przygotowanego przez agencję ONZ ds. rozwoju gospodarczego UNCTAD (ang. United Nations Conference on Trade and Development), zajmujemy obecnie 13. miejsce na świecie, oraz 5. miejsce wśród krajów europejskich.

Dyrektor Departamentu Informacji Gospodarczej w PAIiIZ(Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych), Barbara Chamot, zwraca uwagę, iż potencjał Polski tkwi w ciągłym wzroście produktywności pracy. W ostatniej dekadzie jej wzrost był bardziej dynamiczny, niż zwiększenie się poziomu wynagrodzeń, co stanowi dużą przewagę i gwarantuje stabilizację pozycji w oczach zagranicznych inwestorów.

Czołowe miejsca w rankigu najbardziej perspektywicznych miejsc dla inwestorów zagranicznych, zajmują Chiny, USA, Indonezja i Indie. Wśród krajów Europejskich, najstabilniej prezentują się Niemcy, Wielka Brytania, Rosja i Francja.
Przewiduje się również, iż w wyniku inwestycji, podjętych w roku 2013, wkrótce powstanie 44 tysiące nowych miejsc pracy, co daje nam trzecie miejsce w Europie, zaraz po Francji i Wielkiej Brytanii. Prof. Zbigniew Zimny, ekspert ONZ do spraw BIZ (bezpośrednich inwestycji zagranicznych) podkreślił, iż wciąż mamy do czynienia z odbudowywaniem się systemu przepływu projektów, po kryzysie gospodarczym sprzed kilku lat.

Podobne wnioski prezentują badania, przeprowadzone przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Ankieta, przeprowadzona wśród 1435 niemieckich inwestorów z 16 krajów jednoznacznie określiła Polskę, jako lidera atrakcyjności inwestycyjnej, wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pod uwagę brano 21 czynników, m.in. członkostwo kraju w UE, zalety pracowników, jakość kształcenia akademickiego, oraz dostępność lokalnych poddostawców. Najwięcej pozytywnych opinii zebrał niezły poziom polskiej gospodarki, oraz atrakcyjne położenie geograficzne. Skrytykowano m.in. całkowitą biurokratyzację administracji publiczne, skomplikowany system podatkowy, sposób organizowania przetargów, oraz nieefektywną walkę z korupcją.

W pierwszym półroczu obecnego roku, zadeklarowano realizację dwudziestu projektów w Polsce, m.in. w sektorze motoryzacyjnym, oraz centrów usług nowoczesnych, o łącznej wartości 1,5 mld Euro. Dominują firmy niemieckie, oraz amerykańskie, podobnie jak w roku ubiegłym, kiedy to łączna wartość projektów, zrealizowanych przez inwestorów z Niemiec i Stanów Zjednoczonych, przekroczyła 500 mln euro.

 

Opracowanie: Sebastian Stanowski, 25.06.2014

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7500 

Do W. Brytanii4.7990 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?