Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

UK i Niemcy grają razem

Wolfgang Schaeuble i George Osborne

Zarówno Wielka Brytania jak i Niemcy zgadzają się, że kryzys eurolandu oznacza, że członkowie wspólnej waluty potrzebują ustanowić wspólną politykę fiskalną i ekonomiczną. Wielka Brytania w pełni uznaje poczynione do tej pory postępy w stosunku do kryzysu. Jednak jeśli strefa euro zamierza nadal się integrować, ważne jest, aby kraje spoza eurolandu na tym nie traciły.

UE musi zagwarantować, że państwa spoza strefy krajów, w których walutą jest euro, takie jak Wielka Brytania będą prawnie chronione w przypadku ewentualnej europejskiej integracji, powiedział niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble. Starania premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona w kwestii renegocjowania brytyjskich stosunków z UE zostały poparte po tym jak Niemcy opowiedzieli się za tym, że UE musi być świadoma, że Wielka Brytania jest prawnie chroniona przed ewentualną integracją eurolandu.
 
Na łamach internetowego dziennika „Financial Times” czytamy, że minister finansów Wielkiej Brytanii George Osborne i jego niemiecki odpowiednik Wolfgang Schäuble uważają, że jakakolwiek zmiana traktatu musi gwarantować sprawiedliwość krajom UE, w których nie obowiązuje waluta euro. W związku z tym przyszłe reformy UE i zmiany w traktatach muszą zawierać reformę ram zarządzania, tak aby integracja strefy euro była oparta na solidnej podstawie prawnej i gwarantowała sprawiedliwość krajom UE będących na jednym rynku gospodarczym jednak z odrębną walutą.
   
Niemiecki rząd koalicyjny rozważa propozycje mające na celu ograniczyć czas pobytu bezrobotnych imigrantów z UE w kraju. Według oficjalnego oświadczenia nadużywanie pomocy z opieki społecznej przez imigrantów z UE powinno być karalne w formie tymczasowego zakazu wjazdu na teren Niemiec. Cameron utrzymuje, że będzie dążył do współpracy z Niemcami, aby zaostrzyć wymogi UE. Niemcy sprzedają więcej na rynku brytyjskim niż jakikolwiek inny kraj na świecie i jest to oczywiste, że będą chętni do utrzymania wolnego handlu i przyjaznych relacji w momencie głosowania dotyczącego przyszłości krajów spoza UE.

Cameron podał do publicznej wiadomości, że jeśli Partia Konserwatywna zwycięży  wybory w 2015 roku, będzie on dążył do renegocjacji warunków członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, którymi podzieli się z brytyjskim społeczeństwem do referendum „in-out”  w 2017 roku, w sprawie pozostania Wielkiej Brytanii w UE.  Jednym z kluczowych postulatów Camerona przed referendum jest ochrona interesu krajów spoza strefy euro. Jako że strefa euro prowadzi do integracji, istotne jest, aby kraje spoza jej strefy nie były „pokrzywdzone” w UE.

Osborne i Schäuble uważają, że gospodarka UE potrzebuje ożywienia, gdyż od ponad sześciu lat przeżywa stagnację. W tym czasie liczba wniosków patentowych spadła o prawie połowę, ¼ młodych osób nie może znaleźć pracy. Kraje UE stanowią tylko ponad 7% populacji na świecie, natomiast przypisuje się im aż 50% wydatków socjalnych.  W związku z powyższym każde europejskie państwo powinno przeprowadzić reformę na poziomie narodowym. Dla większości państw oznacza to konsolidację finansów publicznych; wsparcie biznesów i inwestycje w infrastrukturę; a także odblokowanie rynku pracy. Oprócz tego trzeba zadziałać na rynku europejskim tj. zakończyć wspólny rynek UE, zwłaszcza w sektorze usług, otworzyć się na międzynarodowe rynki oraz doprowadzić do końca reformy w związku ze strefa euro.

Opracowanie: Kornelia Sawicka

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7643 

Do W. Brytanii4.7938 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?