Przelewy do Polski 4.7200 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8690 0.00% 

Przelewy do Polski 4.7200 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8690 0.00% 

Trudności ze spłacaniem pożyczek studenckich

Od 1990 roku tj. od momentu wdrożenia w życie pożyczek studenckich na Wyspach Brytyjskich nie powstał rzetelny model prognozowania sumy, jaka zostanie spłacona brytyjskiemu ministerstwu skarbu, przyznaje Komisja Wydatków Publicznych brytyjskiej Izby Gmin (Public Accounts Committee - PAC). Według PAC, liczba pożyczek, które mają być spłacone w przyszłości jest nadmiernie optymistyczna.

Obecnie, Ministerstwo ds. Biznesu, Innowacji i Umiejętności (Department for Business, Innovation and Skills, BIS)  szacuje nieściągalny dług w wysokości od 35% do 40% tj. około 18 mld funtów. Do roku 2042, suma ta ma wzrosnąć do prawie 80 mld funtów, jako że rośnie liczba studentów, którzy zaciągają pożyczki w celu zapłaty za czesne, które wynoszą do 9 tys. funtów rocznie.
 
Jednakże, pomimo ostatnio poczynionych inwestycji mających na celu poprawę prognoz spłacania pożyczek, model szacowania spłacenia pożyczek stworzony przez BIS ocenia roczne spłaty zbyt wysoko, mianowicie o 8% w porównaniu z faktyczną zainkasowaną sumą, zwraca uwagę PAC. Przewodnicząca PAC Margaret Hodge utrzymuje, że nie ma pewności, co do danych BIS, w związku z tym wartość niespłaconych pożyczek studenckich może być jeszcze wyższa.
 
PAC dąży również do tego, aby The Student Loans Company (SLC), rządowa organizacja non profit przyznająca kredyty studenckie, zaostrzyła egzekwowanie kolekcjonowania długu, jako że nie była nawet w stanie dostarczyć dowodów odnośnie miejsca pobytu ponad 368 tys. brytyjskich i zagranicznych studentów, którzy wciąż mają zadłużenie wobec organizacji.

Martin Freedman z Association of Teachers and Lecturers, powiedział, że sprawozdanie PAC jest niepokojące i przedstawia system pożyczek dla studentów w zupełnym chaosie, niestety jednak rzeczywista sytuacja jest prawdopodobnie jeszcze gorsza niż zostało to przedstawione.
 
Zamrożone podwyżki płac w publicznych sektorach doprowadzają, że wielu absolwentów podejmujących pracę w sektorze edukacyjnym, społecznym i innych publicznych sektorach zmaga się ze spłatą długu miesiąc do miesiąca, dlatego też przewiduje się, że takie osoby nigdy go nie spłacą. Liam Byrne, minister pracy i emerytur w gabinecie cieni Partii Pracy, utrzymuje, że bez wątpienia system, jaki posłowie zastosowali jest niezrównoważony i koniec końców doprowadzi do bankructwa.
 
Rzecznik BIS zwraca uwagę, że rząd brytyjski stosuje skuteczną metodę inkasowania pożyczek studenckich poprzez system podatkowy opierający się na wysokiej ściągalności przy niskich kosztach, który jest uznawany za prawidłowy stosunek wartości do ceny.
 
Wypracowanie sprawnego systemu ściągania długu to niewątpliwe ciężkie wyzwanie dla Wielkiej Brytanii. Jednak musi ona być bardziej radykalna w jego egzekwowaniu, w przeciwnym razie państwo będzie "na minusie".

Opracowanie: Kornelia Toczyska

 
 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7800 

Do W. Brytanii4.8270 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?