Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Wydobywanie gazu łupkowego w UK

Wydobywanie gazu łupkowego może zwiększyć niezależność energetyczną Europy. Polska, Francja i Norwegia to kraje o największym potencjale występowania gazu z łupków. Jego pokłady w mniejszym stopniu zostały zidentyfikowane także Wielkiej Brytanii. Pozyskiwanie gazu łupkowego techniką szczelinowania hydraulicznego może mieć pozytywny wpływ na rozwój brytyjskiej gospodarki, podkreśla brytyjski premier David Cameron.
 
Cameron, który uczestniczy w corocznej konferencji w Davos tj. Światowym Forum Ekonomicznym (ang. World Economic Forum), zwraca uwagę, że szczelinowanie hydrauliczne obecnie obniża ceny energii w USA, tak więc wdrożenie takiej techniki wydobywania gazu łupkowego byłoby korzystną inicjatywą dla brytyjskiej gospodarki. Brytyjska Służba Geologiczna (BSG) szacuje, że można wydobyć aż 1,300 bln metrów sześciennych gazu łupkowego w północnej części Anglii. Cameron przekłada te dane na same korzyści dla Wielkiej Brytanii. Według niego stanowiłoby to „gospodarcze boom” w formie tańszej i bezpiecznej energii.
 
W przemowie do przywódców politycznych i biznesowych, Cameron powiedział, że inwestycje zagraniczne wpłynęły konstruktywnie na  brytyjską gospodarkę. Dodaje, że Wielka Brytania musi zrobić coś więcej, aby przyciągnąć przedsiębiorców, którzy zrezygnowali z prowadzenia interesów na Wyspach, i w konsekwencji wybrali inne państwa w celu obniżenia kosztów. Szczelinowanie hydrauliczne wydaje się być niezbędnym krokiem, aby odnieść sukces w dobie globalizacji. Cameron zwraca uwagę, że inne kraje europejskie mogą nałożyć uciążliwe, nieuzasadnione i przedwczesne przepisy na firmy wykonujące szczelinowanie hydrauliczne, w konsekwencji taki stan rzeczy mógłby zniechęcić inwestorów do dalszych działań w Europie.

Czym jest i na czym polega szczelinowanie hydrauliczne? Otóż jest to proces technologiczny, który ma na celu zwiększenie wydajności odwiertu. Polega na wpompowywaniu  do odwiertu płynu szczelinującego tj. mieszanki wody, piasku i dodatków chemicznych pod wysokim ciśnieniem, aby wytworzyć, utrzymać lub powiększyć szczeliny w skałach. Nic zatem dziwnego, że nie brakuje głosów krytyki w tej kwestii. Według oponentów szczelinowanie hydrauliczne jest źródłem skażenia wody oraz wszelkich szkód dla środowiska, może doprowadzić między innymi do wstrząsów podziemnych.  Co więcej  doradcy brytyjskiego rządu ds. zmian klimatu oraz minister ds. zmian energii i zmian klimatycznych Ed Davey wątpią czy wydobywanie zasobów gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii doprowadzi rzeczywiście do niższych cen energii.   Dodają, że Wielka Brytania nie będzie czerpać korzyści ze znacznie niższych cen dopóki reszta krajów Europy nie zdecyduje się na wydobywanie gazu łupkowego.

Gaz łupkowy nie stanowi rozwiązania dla wyzwań energetycznych Wielkiej Brytanii, twierdzi Tony Bosworth z Friends of the Earth. Wielka Brytania potrzebuje rewolucji energetycznej adekwatnej do XXI wieku tj. opartej na wydajności i odnawialnych źródłach energii, aniżeli paliwach kopalnych, które wpływają na zmianę klimatu. Oczywiście w teorii Wielka Brytania ma szanse stać się krajem słynącym z wydobywania gazu  łupkowego. Jednak czy argumenty Camerona przewyższą te opozycjonistów?

Opracowanie: Kornelia Toczyska

 
 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7663 

Do W. Brytanii4.7958 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?