Przelewy do Polski 4.7200 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8690 0.00% 

Przelewy do Polski 4.7200 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8690 0.00% 

Młodzi bezrobotni będą biedni na emeryturze

Według OECD Wielka Brytania znajduje się w dolnej połowie tabeli emerytalnej. Wydatki publiczne na brytyjskie świadczenia emerytalne w stosunku do PKB są niższe niż przeciętne. Standardy życia brytyjskiego emeryta są także poniżej przeciętnej OECD.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic, Co-operation and Development,  OECD) zwraca uwagę, że wysoki poziom bezrobocia wśród młodych Brytyjczyków w przyszłości może doprowadzić do szeroko rozpowszechnionej biedy na Wyspach Brytyjskich. Prywatny fundusz emerytalny, który opiera się na miesięcznych składkach będzie nadszarpnięty, jeśli większość młodych potencjalnych pracowników będzie na bezrobociu przez długi okres czasu.

OECD poinformowała, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzieci urodzone w drugiej dekadzie XXI wieku mogą dożyć setki. Wraz z prawdopodobnym przyszłym wydłużeniem wieku przejścia na emeryturę tj. 70 lat będziemy mieli do czynienia z jeszcze bardziej osłabionym brytyjskim systemem finansowanym. Stefano Scarpetta, ekspert ds. zatrudnienia w OECD utrzymuje, że, to, co jest niepokojące to fakt, że wiele państw bazuje na emerytalnych funduszach składkowych, podczas gdy w państwie jest mnóstwo bezrobotnych młodych osób, którzy nie mogą przyczyniać się do składek emerytalnych, dlatego też państwo dysponuje bardzo niskimi dochodami z emerytury.

Według OECD Wielka Brytania znajduje się w dolnej połowie tabeli emerytalnej. Wydatki publiczne na brytyjskie świadczenia emerytalne w stosunku do PKB są niższe niż przeciętne. Standardy życia brytyjskiego emeryta są także poniżej przeciętnej OECD. Włochy wydają najwięcej na świadczenia emerytalne w stosunku do PKB, natomiast w Holandii emeryci cieszą się z najwyższych standardów życia.
 
Aby rozwiązać długotrwałą słabość brytyjskiego system emerytalnego, OECD podkreśla, iż rząd Wielkiej Brytanii słynie z najbardziej wszechstronnego programu reformy emerytalnej wśród krajów rozwiniętych. W przeciwieństwie do innych krajów, które koncentrują się na zwalczaniu rosnącego ciężaru przyszłych kosztów emerytalnych poprzez podnoszenie wieku przejścia na emeryturę czy też zachęty dla starszych pracowników do pozostania na rynku pracy, Wielka Brytania realizuje wszelkie możliwości, aby zarówno polepszyć życie osób starszych oraz ciąć koszty w celu zapewnienia im godziwych zarobków.  Rząd Wielkiej Brytanii podniósł średnie dochody osób w wieku poprodukcyjnym i stworzył system emerytalny wspierany, ale niegwarantowany przez państwo National Employment Savings Trust (Nest), czyli Narodowy System Pracowniczego Oszczędzania, do którego na przestrzeni 3 lat dołączy 10 mln Brytyjczyków.
 
Metoda prób i błędów w ustalaniu refom emerytalnych narusza spokój i harmonię wielu Brytyjczyków. Reformy dokonane w ciągu ostatnich dwóch dekad zacierają obietnicę emerytur dla pracowników, którzy rozpoczynają karierę na rynku pracy. Wydłużony wiek emerytalny może częściowo zmniejszyć wydatki, jednak coroczny wkład w przyszłe świadczenia emerytalne na ogół kończy się niższymi świadczeniami niż miało to miejsce przed reformami.
 
Wydawałoby się, że jest to niemożliwe, aby reformy emerytalne zamiast umocnienia świadczeń dla emerytów, osłabiały je. Brzmi to jak absurd, jednak coraz bardziej jest to zauważalne. W jaki sposób, zatem oszczędzać, by żyć godnie w wieku poprodukcyjnym?

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7800 

Do W. Brytanii4.8270 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?