Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Ed Miliband przywraca „socjalizm”

Ed Miliband

Edward Samuel Miliband zdobywa zwolenników poprzez głoszenie radykalnych zmian w życiu wielu Brytyjczyków. Przedstawia on plan działania, który ma być rzekomo wdrożony po wygranych wyborach w 2015 roku. Czy uda mu się zdobyć wystarczające poparcie i zmienić bieg rozwoju Wielkiej Brytanii?

W ostatnim czasie doświadczamy kolejnych obietnic płynących z ust polityków. Wybory, co prawda dopiero w 2015 roku, jednak już dziś mamy pewien zarys, jakie zmiany zajdą na Wyspach Brytyjskich. Podczas sesji pytań i odpowiedzi w Brighton prowadzonej przez Eda Milibanda, syna marksisty-teoretyka Ralpha Milibanda, padło pytanie odnośnie przywrócenia socjalizmu w Wielkiej Brytanii. Ed Miliband, lider Partii Pracy, otwarcie odpowiedział, że właśnie nad tym pracuje.  

Lider Partii Pracy, Ed Miliband chce zwiększyć gwarantowaną stawkę w celu odwrócenia skutków inflacji w ostatnich trzech latach. Wypowiada się w krytyczny sposób o przedsiębiorstwach, między innymi bankach, które osiągają znaczne zyski, i utrzymują przy tym, że nie mogą sobie pozwolić na podwyżkę dla personelu sprzątającego. Od października 2013 r. minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć. Jeśli chodzi o osoby dorosłe (powyżej 21 lat) ma ona wzrosnąć z 6,19 funtów do 6,31 funtów. Osoby w wieku od 18 do 20 lat mają otrzymywać 5,03 funtów za godzinę, a nie jak dotychczas 4,98 funtów. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla nastolatków wieku od 16 do 17 lat powinna wzrosnąć z 3,68 funtów do 3,72 funtów. Tak brzmi teoria, jednak coraz częściej słyszy się, że firmy nie przestrzegają wytycznych odnośnie płacenia minimalnych stawek. Szacuje się, że 287 tys. pracowników otrzymuje znacznie mniej niż wynosi minimalna stawka. Miliband podejmuje kroki, aby zakończyć złe nawyki wielu korporacji, które jak się okazuje ponoszą łagodne konsekwencje z tego tytułu.
 
Miliband, planuje zwiększyć wysokość grzywny z 5 tys. funtów do 50 tys. funtów względem przedsiębiorstw, które nie gwarantują płacy minimalnej swoim pracownikom. Ma być to część radykalnego manifestu, aby zakończyć wyzysk milionów brytyjskich pracowników. Według Milibanda, jest to niedorzeczne, aby osoby, które wyrzucają śmieci w niedozwolonych miejscach były karane grzywną w wysokości do 50 tys. funtów, natomiast uchylanie się od płacenia minimalnej stawki grozi grzywną w wysokości zaledwie 5 tys. funtów. Partia Pracy da władzom lokalnym nowe prawo, aby dociekać uchylania się od płacenia stawki minimalnej.  Eksperci rozważą opcję różnej wysokości minimalnej płacy zwanej Narodowym Minimalnym Wynagrodzeniem (ang. National Minimum Wage) w zależności od sektorów, aby zapewnić, że podwyżki płac nie oznaczają, że pracownicy w zamian mają zredukowaną liczbę godzin pracy. Sekretarz ds. biznesu Vince Cable zwrócił się do Low Pay Commission (LPC) - niezależnej instytucji, aby ta przeanalizowała minimalną stawkę, która w ujęciu realnym zmniejszyła się o 10-12% od 2008 roku. Milliband zwraca uwagę, że osoby otrzymujące minimalną stawkę są o ponad 860 funtów uboższe z powodu rosnących kosztów utrzymania.
 
Zbyt wiele brytyjskich przedsiębiorstw decyduje się na „prowizorkę”, aby wypełnić  lukę kompetencyjną poprzez zatrudnianie pracowników z krajów nienależących do Unii Europejskiej, tym samym oznacza to, iż system imigracyjny działa dla firm, aniżeli brytyjskich pracowników chcących odnieść sukces. Aby rozwiązać ten problem, Partia Pracy stworzy ustawę, by jakakolwiek firma zatrudniająca ponad 50 osób była zobowiązana szkolić brytyjskich praktykantów za każdego zatrudnionego imigranta z krajów nienależących do Unii Europejskiej. W konsekwencji przewiduje się, że w przyszłym parlamencie nastąpi wzrost liczby wysoko wyszkolonych praktykantów do 125 tys. Głównym założeniem programu praktyk zawodowych jest zmniejszenie liczby przybywających imigrantów, którzy mają niskie wykształcenie, oraz poprawienie kwalifikacji brytyjskiej siły roboczej.
 
Miliband już zdobywa zwolenników poprzez głoszenie radykalnych zmian w życiu wielu Brytyjczyków. Przedstawia on plan działania, który ma być rzekomo wdrożony po wygranych wyborach w 2015 roku. Czy uda mu się zdobyć wystarczające poparcie i zmienić bieg rozwoju Wielkiej Brytanii?

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7500 

Do W. Brytanii4.7990 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?