Przelewy do Polski 4.8100 -0.41% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9580 0.00% 

Przelewy do Polski 4.8100 -0.41% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9580 0.00% 

Koniec ze stereotypami o imigrantach

Napływający imigranci do Wielkiej Brytanii potrafią mówić po angielsku. Nie jest to ich jedyny  atut. Kolejną mocną stroną cudzoziemców staje się wykształcenie, w konsekwencji stają się oni potencjalnymi kandydatami do objęcia dogodniejszego stanowiska na Wyspach Brytyjskich. Wypierają oni mniej wykształconych Brytyjczyków - spychają ich na drugi plan w kwestii zatrudnienia.
 
Dane spisowe  z roku 2011 pokazują jaką rolę odgrywają imigranci w brytyjskim społeczeństwie. Według brytyjskiego urzędu statystycznego (ang. Office for National Statistics; ONS) większość cudzoziemców zdobywa tytuły zawodowe oraz prace na wysokim szczeblu w porównaniu z Brytyjczykami. Dowiadujemy się również, że około 90% cudzoziemców mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii posługuje się językiem angielskim w bardzo dobrym stopniu. Taki stan rzeczy rozwiewa wiele stereotypów według których imigranci kojarzą się głównie z niewykwalifikowaną siłą roboczą.  
     
Według  ONS 21% cudzoziemców dostało posadę na rynku pracy w bankowości, finansach bądź ubezpieczeniach, w tych samych sektorach jedynie 17% Brytyjczyków znalazło zatrudnienie. Ponadto 38% cudzoziemców zdobyło uprawnienia w pracy na poziomie standardowym bądź wyższym, dla porównania tylko 29% Brytyjczyków zyskało owe uprawnienia. Obywatele Wielkiej Brytanii tj. 29% przewyższają liczbą w sektorze zdrowia, administracji publicznej, edukacji, cudzoziemcy zaś w tych sektorach stanowią 23%.

Z badań wynika, że 3,6 mln. cudzoziemców mówi w języku angielskim dobrze, bardzo dobrze bądź uznaje język angielski jako główny język; 1,7 % tj. 70 tys. cudzoziemców podało do publicznej wiadomości, że w ogóle nie potrafi mówić po angielsku. Te ostatnie doniesienie sugeruje, że wysoka proporcja imigrantów przyczynia się w negatywny sposób do brytyjskiego społeczeństwa i gospodarki kraju.

Wielu imigrantów znalazło się na Wyspach Brytyjskich w celach edukacyjnych, stanowiąc prawie dwa razy więcej od rodowitych Brytyjczyków, proporcja ma się 17% do 8,1%. Jak wynika z raportu różnica związana jest po części z młodszej struktury wiekowej populacji cudzoziemców. Zarówno większość Brytyjczyków jak i cudzoziemców w wieku 16 lat i powyżej jest aktywnych zawodowo, odpowiednio 64% i 65%.  
 
Opublikowane statystyki pochodzą z ostatnich analiz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Cooperation and Development; OECD), która utrzymuje, że imigranci w większym stopniu dokładają się do kas państwowych w zachodnich krajach. Według ostatniego badania opinii publicznej, którego wynik został opublikowany w raporcie OECD około 50% obywateli w Europie oraz Kanadzie wierzy, że imigranci przyczyniają się w mniejszym stopniu do podatków, przez to stanowią duże obciążenie finansowe dla państwa.

Z pewnością każdy z nas ma wyrobione zdanie na temat cudzoziemców, jednak czasami możemy sprawić przykrość danej osobie, która jak się okazuje reprezentuje wyższy poziom wykształcenia i zachowania w codziennym życiu. Zastanówmy się czy jest to sprawiedliwe, aby z góry oceniać człowieka, lepiej dać mu szansę, aby mógł zaprezentować swoje predyspozycje. Pamiętajmy, że jedna osoba nie może być usposobieniem danego państwa, może być jedynie namiastką, że z pewnymi zachowaniami możemy spotkać się w danym państwie.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8621 

Do W. Brytanii4.8917 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

GG_logo