Przelewy do Polski 4.7200 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8690 0.00% 

Przelewy do Polski 4.7200 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8690 0.00% 

Koniec ze stereotypami o imigrantach

Napływający imigranci do Wielkiej Brytanii potrafią mówić po angielsku. Nie jest to ich jedyny  atut. Kolejną mocną stroną cudzoziemców staje się wykształcenie, w konsekwencji stają się oni potencjalnymi kandydatami do objęcia dogodniejszego stanowiska na Wyspach Brytyjskich. Wypierają oni mniej wykształconych Brytyjczyków - spychają ich na drugi plan w kwestii zatrudnienia.
 
Dane spisowe  z roku 2011 pokazują jaką rolę odgrywają imigranci w brytyjskim społeczeństwie. Według brytyjskiego urzędu statystycznego (ang. Office for National Statistics; ONS) większość cudzoziemców zdobywa tytuły zawodowe oraz prace na wysokim szczeblu w porównaniu z Brytyjczykami. Dowiadujemy się również, że około 90% cudzoziemców mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii posługuje się językiem angielskim w bardzo dobrym stopniu. Taki stan rzeczy rozwiewa wiele stereotypów według których imigranci kojarzą się głównie z niewykwalifikowaną siłą roboczą.  
     
Według  ONS 21% cudzoziemców dostało posadę na rynku pracy w bankowości, finansach bądź ubezpieczeniach, w tych samych sektorach jedynie 17% Brytyjczyków znalazło zatrudnienie. Ponadto 38% cudzoziemców zdobyło uprawnienia w pracy na poziomie standardowym bądź wyższym, dla porównania tylko 29% Brytyjczyków zyskało owe uprawnienia. Obywatele Wielkiej Brytanii tj. 29% przewyższają liczbą w sektorze zdrowia, administracji publicznej, edukacji, cudzoziemcy zaś w tych sektorach stanowią 23%.

Z badań wynika, że 3,6 mln. cudzoziemców mówi w języku angielskim dobrze, bardzo dobrze bądź uznaje język angielski jako główny język; 1,7 % tj. 70 tys. cudzoziemców podało do publicznej wiadomości, że w ogóle nie potrafi mówić po angielsku. Te ostatnie doniesienie sugeruje, że wysoka proporcja imigrantów przyczynia się w negatywny sposób do brytyjskiego społeczeństwa i gospodarki kraju.

Wielu imigrantów znalazło się na Wyspach Brytyjskich w celach edukacyjnych, stanowiąc prawie dwa razy więcej od rodowitych Brytyjczyków, proporcja ma się 17% do 8,1%. Jak wynika z raportu różnica związana jest po części z młodszej struktury wiekowej populacji cudzoziemców. Zarówno większość Brytyjczyków jak i cudzoziemców w wieku 16 lat i powyżej jest aktywnych zawodowo, odpowiednio 64% i 65%.  
 
Opublikowane statystyki pochodzą z ostatnich analiz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Cooperation and Development; OECD), która utrzymuje, że imigranci w większym stopniu dokładają się do kas państwowych w zachodnich krajach. Według ostatniego badania opinii publicznej, którego wynik został opublikowany w raporcie OECD około 50% obywateli w Europie oraz Kanadzie wierzy, że imigranci przyczyniają się w mniejszym stopniu do podatków, przez to stanowią duże obciążenie finansowe dla państwa.

Z pewnością każdy z nas ma wyrobione zdanie na temat cudzoziemców, jednak czasami możemy sprawić przykrość danej osobie, która jak się okazuje reprezentuje wyższy poziom wykształcenia i zachowania w codziennym życiu. Zastanówmy się czy jest to sprawiedliwe, aby z góry oceniać człowieka, lepiej dać mu szansę, aby mógł zaprezentować swoje predyspozycje. Pamiętajmy, że jedna osoba nie może być usposobieniem danego państwa, może być jedynie namiastką, że z pewnymi zachowaniami możemy spotkać się w danym państwie.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7800 

Do W. Brytanii4.8270 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?