Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9390 0.49% 

Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9390 0.49% 

Budżet obronny UK pod znakiem zapytania

Bezpieczeństwo w kraju wzbudza zaufanie obywateli do państwa, dlatego też nie powinno się oszczędzać na resorcie obrony narodowej. Obywatele mogą być jednak rozwścieczeni na przykład w momencie, gdy budżet obronny jest wydawany na zbędne i nieprzemyślane działania wojskowe. Trzeba przeprowadzić dogłębne analizy, które pozwolą na wyszukanie priorytetowych aspektów, na które rzeczywiście jest deficyt.

Sprzęt wojskowy stanowi około 40% wydatków na resort obrony Wielkiej Brytanii, przewiduje się, że liczba ta wzrośnie do 45% pod koniec dekady. Według rządu brytyjskiego w ciągu następnej dekady zostanie wydanych 12 miliardów funtów na nowe helikoptery. Wielka Brytania nie będzie jednak mogła sobie pozwolić na wydatki na sprzęt wojskowy jakie ówcześnie planowano, ostrzegają posłowie. Posłowie zmagają się z wielomiliardową czarną dziurą budżetu zamówień, którą otrzymali z ramienia Partii Pracy.  Istotą jest szukanie oszczędności gdziekolwiek w budżecie obronnym, wliczając redukcję liczby osób pełniących czynną służbę wojskową oraz przedstawicieli osób służby cywilnej. Grupa posłów  popierana przez kilka partii utrzymuje, że  rząd koalicyjny poczynił dobry początek w zmaganiu z przeszłym przekraczaniem planowanych wydatków oraz kontraktami z Ministerstwem Obrony, które ciągnęły się przez lata.  

Stworzenie funduszu na nieprzewidziane wydatki o wartości 4,8 miliardów funtów, oraz funduszu zabezpieczenia prawidłowej realizacji indywidualnego projektu wynoszącego 8,4 miliardów funtów  to korzystne plany, kwestionuje się jednak czy są to wystarczające środki finansowe na pokrycie ewentualnych opóźnień.
 
Commons Public Accounts Committee utrzymuje, że nie ma pewności, że planowany budżet resortu obrony w wysokości 159 miliardów funtów pomiędzy rokiem 2012 a 2022 będzie dostępny. Ministerstwo Obrony Narodowej (ang. Ministry of Defence (MOD), musi działać inteligentnie w kwestii zakupów oraz uzgadnianiu czasu potrzebnego na wykonanie nałożonych zadań. W ramach starań stworzenia większej przejrzystości w kwestii wydatków na sprzęt wojskowy, urzędnicy sporządzili w pełni sfinansowany 10-letni plan wydatków na lata od roku 2012 do 2022 roku.

David Cameron zapewnia wzrost budżetu obronnego o 1% po roku 2015. Przewodnie założenia planów są podtrzymywane przez obietnice rządowe mające na celu zwiększenie wydatków na sprzęt wojskowy o 1% każdego roku w latach 2015-2016 a 2020-2021 pomimo cięć w innych sektorach gospodarczych kraju.
 
Od roku 2010 do 2014 budżet Ministerstwa Obrony zostanie obcięty o 8%, a kolejne plany cięć wydatków na obronę kraju po kolejnych wyborach spotkają się z dezaprobatą ze strony Sekretarza obrony Wielkiej Brytanii Philipa Hammonda oraz szeregowych deputowanych Partii Konserwatywnej, tzw. Tory backbenchers.

8 miliardów funtów nieprzydzielonego budżetu został odłożony na nowy sprzęt, aby poprawić ich wydajność, jednak trzeba sprowadzić sprzęt z Afganistanu, całe przedsięwzięcie może  kosztować w granicach  od 1 do 2 miliardów funtów. Tak więc jeśli część z nienaruszonego budżetu zostanie na to przeznaczona, zostanie mniej pieniędzy na nowy sprzęt.
   
Marnotrawstwo środków finansowych przez rząd należy do częstych zjawisk, dlatego też należy przemyśleć wydatki dwa razy zanim poczyni się jakiekolwiek inwestycje.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8500 

Do W. Brytanii4.8990 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?