Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Sprawiedliwości stało się zadość

Z dniem 14 kwietnia 2013 roku w czterech dzielnicach Londynu: Croydon, Bromley, Haringey oraz Enfield weszły w życie nowe zasady przyznawania zasiłków. W pozostałych częściach kraju będą one obowiązywać od lipca br. pod warunkiem, że okażą się skuteczne.

Czy nadszedł właśnie ten czas kiedy to pracujący Brytyjczycy będą mogli odetchnąć z ulgą wraz z wprowadzeniem reformy w przyznawaniu zasiłków? Na jej mocy z pewnością nie będzie miała miejsce sytuacja w której rodziny żyjące tylko i wyłącznie z zasiłków otrzymują ich więcej, aniżeli uczciwie pracujące rodziny. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju czynnik motywujący, aby osoby bierne zawodowe w końcu podjęły pracę.

Z dniem 14 kwietnia 2013 roku w czterech dzielnicach Londynu: Croydon, Bromley, Haringey oraz Enfield weszły w życie nowe zasady przyznawania zasiłków. W pozostałych częściach kraju będą one obowiązywać od lipca br. pod warunkiem, że okażą się skuteczne.  Osoby bezrobotne ubiegające się o zasiłek nie otrzymają więcej od państwa niż przeciętna czynna zawodowo rodzina. Połowa z 56 tys. osób dotkniętych reformą to samotni rodzice, 39% stanowią małżeństwa z dziećmi. Jedna na 10 rodzin ma więcej niż 6 dzieci, oraz większość rodzin mieszka w Greater London. Ich roczne zarobki będą musiały wynosić 32 tys. funtów, po czym relatywnie małżeństwom i samotnym rodzicom będzie przysługiwał zasiłek w wysokości £500 tygodniowo tj. 26 tys. funtów rocznie.

Natomiast od października br. będzie obowiązywał uniwersalny zasiłek o nazwie Universal Credit. Universal Credit zastąpi zasiłki przyznawane osobom o niskim dochodzie, będą to Jobseeker’s Allowance, Employment Support Allowance, Income Support, Child Tax Credit, Working Tax Credit oraz Housing Benefit. Dodajmy, że reforma nie będzie dotyczyła osób otrzymujących zasiłki takie jak: Working Tax Credit, Disability Living Allowance, Personal Independence Payment, Attendance Allowance, Industrial Injuries Benefits czy War Widows and War Widowers pension.

Wprowadzane zmiany mają na celu obcięcie wysokich kosztów przeznaczanych na zasiłki i osiągnięcie poziomu według którego można ubiegać się o zasiłek zgodnie ze średnimi przychodami.

Iain Duncan Smith, brytyjski Sekretarz Stanu ds. Pracy i Emerytur powiedział, że cięcia w przyznawaniu zasiłków to kluczowa część naszych reform, aby przekształcić obecny państwowy system zasiłkowy w bardziej sprawiedliwy. Przemawia za tym wiele korzyści, między innymi z pewnością będą one stanowić zachętę dla osób bezrobotnych, aby rozpoczęli życie zawodowe. Podatnicy zaś będą mieli pewność, że wraz z cięciami nadejdzie kres ubiegania się o wysokie wsparcie finansowe od państwa przez osoby bierne zawodowo. W kwestii finansowej będzie można również odczuć korzyści. Przewiduje się, że cięcia przyniosą oszczędności w wysokości 275 milionów funtów w latach 2013 i 2014.

Nie brakuje głosów krytyki, mówi się, że cięcia są skierowane w złym kierunku. Pod uwagę powinno się wziąć brak tanich mieszkań socjalnych oraz trudność w znalezieniu pracy przez samotnych rodziców, którzy w konsekwencji nie mogą zapewnić godnej opieki swoim pociechom. Mówi się, że ponad dwa razy więcej dzieci niż osób dorosłych zostanie dotkniętych cięciami. Rosną obawy, iż wiele dzieci znajdzie się jeszcze w większej biedzie.

W wyniku zmian niektórzy Brytyjczycy z pewnością będą zmagać się z trudnościami kiedy, na przykład, będą zmuszeni przez to zmienić miejsce zamieszkania, aby żyć w ograniczonym budżecie. Jednak z podobnymi problemami borykają się osoby, które pracują i nie roszczą sobie praw do zasiłków, jednak mają do spłaty kredyt podatkowy.

Mija prawie trzy lata odkąd brytyjski Kanclerz Skarbu George Osborne ogłosił zmiany w kwestii przyznawania zasiłków, można więc rzec, że jest to raczej przemyślana decyzja, która będzie miała oddźwięk pozytywny na życie wielu Brytyjczyków.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7500 

Do W. Brytanii4.7990 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?