Przelewy do Polski 4.6800 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8290 0.29% 

Przelewy do Polski 4.6800 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8290 0.29% 

Cięcia w przyznawaniu Legal Aid

Od 1 kwietnia 2013 roku, ubodzy Brytyjczycy odczują stratę w wyniku wprowadzenia zmian przyznawania Legal Aid (pomoc prawna). Wymaga się, aby rząd brytyjski podjął jakieś działania ku poprawie sytuacji gospodarczej w kraju. Jednak czy cięcia w zakresie pomocy prawnej stanowią najlepsze rozwiązanie, zwłaszcza jeśli dotyczy to osób, które najbardziej jej potrzebują.

Roczna graniczna kwota przychodu kwalifikująca dane gospodarstwo do otrzymania sfinansowanej pomocy prawnej będzie wynosiła 32,000 funtów, gospodarstwa domowe, których roczny dochód wyniesie od 14,000 funtów do 32,000 funtów będą poddane szczegółowej ocenie dochodów.

Osoby kwalifikujące się do otrzymania pomocy prawnej będą brani pod uwagę czy są zdolni brać udział w kosztach za ową pomoc, w zależności od ich dochodu netto powyżej 300 funtów. Będzie on obliczany według ruchomej skali, która wzrośnie z 25% do 30%. Osoby zgłaszające roszczenia będą miały do dyspozycji jedynie pomoc przez linię telefoniczną, dostępną w trzech różnych biurach w kraju, spotkania w cztery oczy odejdą w zapomnienie.

W roku podatkowym 2011/12, na mocy projektu pomocy prawnej rozpoczęło się tylko 20,203 spraw dotyczących zatrudnienia. Kolejne 6,842 nowych spraw związanych z zatrudnieniem wszczęto w tym roku podatkowym. Izba Adwokacka szacuje, że 650,000 spraw sądowych nie będzie kwalifikowało się do udzielenia pomocy prawnej, wliczając 20,000 spraw dotyczących zatrudnienia oraz 200,000 spraw dotyczących prawa rodzinnego.

Gdy dana osoba nie jest w stanie reprezentować siebie w swojej sprawie, w konsekwencji powinna otrzymać pomoc prawną. Jeśli jej nie otrzyma, oznacza to, że odmówiono możliwości do uzyskania wymiaru sprawiedliwości, co stanowi naruszenie  praw człowieka. Rząd brytyjski uważa, że będzie to miało zastosowanie w wyjątkowych przypadkach, będzie wiele precedensów testowych w celu określenia granic.

Sprawy związane z prawem rodzinnym, wliczając separację, rozwód, opiekę prawną nad dzieckiem, czy kwestie finansowe należą do strefy, która ucierpi najbardziej/odczuje największą stratę. Usługi finansowe i prawne pod szyldem Co-operative Legal Service, które nadal będą zajmować się przypadkami pomocy prawnej, przewidują, że na mocy nowych ustaleń pomoc prawna nie będzie dotyczyć 70% spraw rodzinnych, 40% spraw mieszkaniowych, i 92% spraw imigracyjnych.
 
Finansowanie pomocy prawnej w ostatnim czasie zostało zniesione dla osób, którym przysługuje zasiłek mieszkaniowy, zasiłek z opieki społecznej, które zmagają się z kredytem, czy też mają problemy związane z imigracją. Chociaż nie można już otrzymać darmowej pomocy prawnej związanej z zaległościami w płaceniu czynszu, nadal będzie zagwarantowana pomoc  w postępowaniu w sprawie o eksmisję.

Prezes Sądu Najwyższego,  lord David Neuberger ostrzega, że wskutek cięć niektóre osoby wezmą prawo w swoje ręce w konsekwencji niemocy otrzymania sprawiedliwości. Agencje doradcze, między innymi agencja Acas szykują się na napływ niereprezentowanych osób zwracających się o doradztwo.
 
Według prawników zmniejszenie zakresu pomocy prawnej obciąży kieszenie podatników. Będą musieli płacić więcej, gdyż sprawy sądowe nie będą rozwiązywane w początkowym stadium, tylko w momencie kiedy już się rozwiną, a wtedy niestety zakończenie takiej sprawy będzie droższe.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7595 

Do W. Brytanii4.7888 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?