Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Pracownik na marginesie

Szykuje się szereg zmian w kwestii sposobu traktowania pracownika  przez pracodawcę. Na mocy ustawy, która wejdzie w życie tego lata, pracodawca będzie mógł w szybszy oraz tańszy sposób zwolnić kadrę. Zostaną wprowadzone nowe zasady celem obniżenia odszkodowań w wyniku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy.

Według nowej ustawy, pracownikowi, któremu w jego przekonaniu wypowiedziano umowę o pracę w sposób nieuzasadniony lub niezgodny z prawem będzie również przysługiwało uprawnienie do wniesienia  odwołania do trybunału pracy. Będzie nadal obowiązywał druk ET1, na którym należy wnieść pozew. Zmieni się czas w którym trzeba będzie złożyć druk do sądu pracy, będzie wynosił do 45 dni od zdarzenia, a nie do 90 dni jak obowiązuje obecnie.  
 
Pracownicy, którzy wygrają roszczenie o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego zwolnienia z pracy otrzymają maksymalną wypłatę równą rocznej pensji. Obecnie, limit zadośćuczynienia wynosi 72,400 funtów. Jednak na mocy nowej ustawy pracownik zarabiający 25,000 funtów rocznie będzie mógł ubiegać się do 25,000 funtów rekompensaty, a nie 72,400 funtów.

Będzie o wiele trudniej otrzymać zadośćuczynienie w wyniku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy oraz zostaną wprowadzone koszty za rozpoczęcie procesu, obecnie nie ponosi się za to żadnych opłat. Z dniem wprowadzenia ustawy, za wniesienie standardowego wniosku zapłacimy 250 funtów, i kolejno 950 funtów jeśli dojdzie do rozprawy.
 
Obecnie pracodawca jest chroniony tylko w momencie pojawienia się formalnego sporu dotyczącego sposobu na podniesienie efektywności pracy czy postępowania dyscyplinarnego. Jednak i w tej kwestii będzie można znaleźć zmianę. Na mocy ustawy będą obowiązywały protected conversations tzw. konwersacje chronione. Pracodawcy będą mieli prawo poprosić pracownika rzekomo na krótką pogawędkę, przykładowo podczas rozmowy pracownik dostanie propozycję otrzymania pewnej sumy pieniędzy w zamian za odejście z pracy, w takiej sytuacji  pracownik nie będzie mógł nawet użyć niczego co padło podczas konwersacji, jako dowodu w roszczeniu o niesprawiedliwe zwolnienie z pracy. Nie będzie się to stosowało do przypadków dyskryminacji, oraz gdy szef zachowywał się niewłaściwie wywierając nadmierny nacisk w pracy.  Ochrona jest dla pracodawcy, a nie dla pracownika, to kluczowy punkt planowanych zmian. Zmiany pozwolą pracodawcom pozbyć się pracowników bez przebiegu długiego procesu w sądzie.

Jayne Nevins z DAS Legal Service utrzymuje, że pracownicy mogą ubiegać się o poradę prawną, przykładowo w momencie kiedy pracodawca zaczął  potrącać z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody, czy też stosować inne nieuczciwe praktyki. Tacy pracownicy potrzebują pomocy czy warto wnosić pozew do trybunału pracy, i mają zagwarantowaną pomoc w jego wypełnieniu.
   
Według Katherine Maxwell, dyrektorki działu zatrudnienia w Kancelarii Prawnej Moore Blatch,  opłaty za wniesienie pozwu powstrzymają tych pracowników, którzy wnoszą nieprawdziwe roszczenia z nadzieją, że pracoawca zastraszony sądem pójdzie na ugodę. Wahadło praw zdecydowanie przechyla się w stronę pracodawców, z biegiem czasu zdadzą oni sobie sprawę jak wielką siłę posiadają.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7643 

Do W. Brytanii4.7938 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?