Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Walka z zadłużeniem UK - koniec z pożyczkami

Premier Cameron wyklucza dodatkowe pożyczki ku poprawie sytuacji gospodarczej kraju. Według niego, finansowanie wydatków inwestycyjnych poprzez pożyczki, może prowadzić do wzrostu stopy procentowej.

Mówi się, że spadek zdolności kredytowej AAA w ubiegłym miesiącu przypomina o problemie długu z jakim zmaga się Wielka Brytania. Premier Wielkiej Brytanii, David Cameron utrzymuje, że trzeba zająć się tym problemem, w przeciwnym razie zapowiada się czarny scenariusz w postaci wzrostu stopy procentowej, przejęcia gospodarstw domowych, upadku przedsiębiorstw, a w konsekwencji coraz więcej pieniędzy podatników będzie wydawanych na spłatę odsetek debetu państwa.
 
Cameron wyklucza dodatkowe pożyczki ku poprawie sytuacji gospodarczej kraju. Według niego, finansowanie wydatków inwestycyjnych poprzez pożyczki, może prowadzić do wzrostu stopy procentowej.  Vince Cable, Sekretarz ds. Biznesu sugeruje, że Cameron powinien przemyśleć swoje rozważania, dodaje, że balans ryzyka zmienił się pomiędzy redukcją deficytu, a rozwojem kraju.  Cameron kwestionuje czy rząd brytyjski powinien pożyczać więcej, w chwili obecnej bardzo niskiej stopy procentowej, aby sfinansować więcej wydatków inwestycyjnych, między innymi, budowę szkół i kolegiów,  infrastruktury drogowej i kolejowej, oraz nawołuje, do  roztropniejszych pożyczek przez radę miast na budownictwo mieszkaniowe.

Nie brakuje osób, które twierdzą, że rząd brytyjski nie musi podejmować tych wszystkich trudnych decyzji, aby radzić sobie z zadłużeniem kraju. Utrzymują, że skupienie na redukcji deficytu źle wpływa na rozwój państwa. Tego czego potrzebujemy to wydawanie więcej i pożyczanie więcej.  Otóż trzeba wszystkich uświadomić, że magiczne drzewo z pieniędzmi nie istnieje – mówi Cameron.
 
Obniżanie podatków, aby pomóc ciężko pracującym osobom może być wykonane poprzez podejmowanie radykalnych decyzji dotyczących wydatków. Takie decyzje mają odbicie w budżecie w tym miesiącu, wszystko dlatego, że nie ma żadnej alternatywy, która uchroni przyszłość naszego kraju.
 
Cameron mówi, że niezależna komórka prognostyczna Office for Budget Responsibility (OBR)  przedstawia sytuację jasno, że kryzys finansowy, zmartwienia eurolandu oraz wysokie ceny paliw są głównymi czynnikami przyczyniającymi się do zastoju gospodarki.
 
Osoby, które myślą, że możemy sobie pozwolić na zmniejszenie wskaźnika konsolidacji fiskalnej  poprzez nadmierne pożyczanie i wydawanie, narażają finanse kraju, i stawiają w niebezpieczeństwie utrzymanie wielu rodzin w całym państwie.  

Widoczny jest fakt, że Cameron nie kieruje się polityką nieinterwencyjną, wskazuje on finansowanie programu pożyczek ze strony Bank of England, nawiązuje do Skarbu Państwa (Treasury) aby ten zagwarantował projekty związane z infrastrukturą.

Cameron jest gotowy do walki, aby poprawić konkurencyjność przemysłu, w planowanych reformach, budowie dróg, szybkiej kolei, pojawiają się znaki wskrzeszenia gospodarki Wysp Brytyjskich, gdyż tworzą się miejsca pracy.

Wielu Brytyjczyków może być zdania, że Cameron działa egoistycznie, jednak należy dać mu wolną rękę, trochę pocierpieć, jednak koniec końców zbierać plony. Bo tak naprawdę kieruje się on dobrem obywateli. Początkowo działania Camerona z pewnością naruszają harmonię bytu wielu rodzin, jednak z czasem wszystko wróci do normy. Będzie osiągnięty długo oczekiwany rozkwit gospodarki, oraz widoczna poprawa materialna Brytyjczyków.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7150 

Do W. Brytanii4.7590 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?