Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8550 0.21% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8550 0.21% 

Inwazja na majątki zamożnych Brytyjczyków – zmiany podatkowe

Podatek nie należy do najprzyjemniejszego rozchodu zasobów finansowych. Jednakże każdy podlega prawu płacenia podatków w zależności od  zarobków. Osoby dobrze sytuowane z pewnością nie będą zadowolone z planowanych zmian płacenia podatku, które zostały ogłoszone w ostatnim czasie.

Federalny Komitet Polityczny Liberalnych Demokratów sporządził kontrowersyjną deklarację polityczną dotyczącą podatku od majątku, który ma obejmować między innymi kwestię  rzeczy posiadanych, rzeczy nabytych w drodze spadku, darowizn czy też posiadanie nieruchomości. W świetle prawa inspektorzy podatkowi będą mieli bezprecedensowe zezwolenie aby wejść do domu każdego podatnika i ocenić wartość ich biżuterii, obrazów, mebli czy też innych rodzinnych pamiątek. Dodajmy, że nowy podatek od majątku będzie wymagał od płatników uprzedniej wyceny ich własności po czym będzie sprawdzony przez inspektorów podatkowych pod rygorem nałożenia mandatu osobom, które odmówią oszacowania wartości ich dobytku. Liberalni Demokraci również chcą podjąć kroki związane z przedłużeniem czasu przekazania majątku. Obecnie podatek od spadku obejmuje majątki włącznie z wszelkimi środkami w postaci funduszy i darowizn, które są przekazane do 7 lat przed śmiercią i których wartość przekracza próg wyznaczony dla podatku spadkowego  (£325,000 w roku 2011-2012), opodatkowanie  ma obejmować przekazania majątku do 15 lat przed śmiercią.

Nick Clegg, lider Liberalnych Demokratów bierze pod uwagę również pomysł rozszerzenia proponowanego podatku od nieruchomości włączając domy czy mieszkania zakupione na wynajem bądź kolejne domy. Zarówno Liberalni Demokraci jak i Partia Pracy są zdecydowani wprowadzić podatek od indywidualnej posiadłości, które przekraczają wartość 2 milionów funtów, a wszystko z myślą  o obcięciu podatków płaconych przez pracowników z niską pensją. W sytuacji kiedy osoby poczyniły inwestycje związane  z kupnem domów czy mieszkań na wynajem bądź kolejnych domów, zapłacą podatek kumulacyjny od wartości posiadanych nieruchomości, pod warunkiem, że całkowita wartość będzie wynosiła powyżej 2 milionów funtów.

David Cameron będzie rozczarowany jeśli Nick Clegg 28 lutego 2013 roku podczas wyborów uzupełniających do parlamentu w okręgu wyborczym w Eastleigh poprze wdrożenie podatku od nieruchomości wymierzonego w szczególności w majętne osoby. Planowane podatki łączy krytyka ze strony Koalicji Partii Konserwatywnej, która określa plan jako politykę zawiści na najgorszym poziomie wymierzoną zwłaszcza w osoby zamożne. Mike Warburton, ekspert jednej z największych firm księgowych Grant Thornton, potępia propozycję skumulowanego opodatkowania nałożonego na właścicieli, którzy posiadają kilka posiadłości w tym domy do wynajęcia, którzy już płacą podatek od otrzymanego  czynszu.    

Ciężka praca, czasami po prostu spuścizna sprawia, że niektórzy prowadzą dostanie życie. Jednak czy prawomocnie nabyty majątek ma być drogą do ponoszenia za to kary w postaci wyższych podatków.  Takie procedury mogą prowadzić jedynie do demotywacji i do braku wsparcia aspiracji osób dążących do wzbogacenia się.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7681 

Do W. Brytanii4.7976 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?