Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Zapłacimy więcej - Woda drożeje

Już od kwietnia 2014 roku suma rocznych opłat za wodę i kanalizację wzrośnie średnio o 3,5% powyżej wskaźnika inflacji, i w konsekwencji rachunek będzie wynosić średnio o 13 funtów więcej.

Brytyjskie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne podnoszą swoje ceny za zgodą Ofwat, Office of Water Services - urzędu nadzoru nad działalnością firm dostarczających wodę w Wielkiej Brytanii, zmuszając tym samym Brytyjczyków do zaciśnięcia pasa. Średnia 3,5 % podwyżka będzie ciosem w szczególności dla Anglików i Walijczyków, natomiast  mieszkańcy Yorkshire ucierpią najmniej.

Nowe opłaty, które poniosą domownicy będą się różnić  w zależności od dostawcy. I tak oto według Ofwat cennik za wodę przedstawia się następująco. Thames Water, czyli sieć wodociągowa, zaopatrująca Londyn, podniesie cenę do 5,5%, w wyniku czego domownicy zapłacą średnio 354 funtów rocznie. Rachunki u dostawcy Southern Water wzrosną o 5,3% co w rezultacie doprowadzi, że za roczny rachunek zapłacimy średnio 449 funtów. Jeśli chodzi o dostawcę Wessex Water, domownicy zapłacą o 4,9% więcej, czyli średnio 478 funtów rocznie. Osoby zaopatrywane w wodę przez  South West Water zapłacą mniej o 7,3% po tym jak rząd brytyjski zobowiązał się zredukować rachunek każdego mieszkańca o 40 funtów. Jednak, i tak rachunek w rejonach owego dostawcy jest najwyższy i wynosi 499 funtów. Koszty za wodę będzie można zmniejszyć. W sytuacji kiedy klient nie ma możliwości do zmiany dostawcy wody, pozostaje alternatywa założenia wodomierza, który może przyczynić się do oszczędności w wysokości 54 funtów rocznie.

Warto dodać, iż National Debtline, czyli darmowa telefoniczna linia pomocy dla zadłużonych, w ubiegłym roku odebrała 19,667 telefonów dotyczących zadłużenia w opłatach za wodę. Liczba ta wzrosła z 12,226  w 2010 roku. Liczba telefonów nawiązujących do zadłużenia za wodę była wyższa od problemów związanych z wynajmem czy też trudnościami hipotetycznymi.

Wszelkie podwyżki wdrożone zostaną między innym po to aby pokryć koszty w wysokości 25 miliardów funtów związane z pięcioletnim programem inwestycyjnym w latach 2010 - 2015. Należy dopilnować aby klienci przekonali się, iż inwestycje warte są swojej ceny, a gdy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nie wywiążą się z obietnic, będą poczynione odpowiednie działania.

I chociaż obecnie obowiązują limity na ilość pieniędzy jakie dane przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne może zarobić poprzez sprzedawanie wody konkurencji, Ofwat  żywi nadzieję co do wzrostu zachęty finansowej dla zakładów użyteczności publicznej. Chce  aby te przekonały społeczeństwo, że transport wody z terenów w nią obfitych, na przykład, z północy kraju, do południowo wschodnich regionów zmagających się z brakiem wody, wydaje się być bardziej atrakcyjny. Mamy na uwadze oczywiście  niższe rachunki oraz, iż takie działanie byłoby tańsze aniżeli budowa kosztownych zbiorników wodnych. 

Planowana podwyżka zwiastuje dodatkowy nacisk na przychód w gospodarstwach  domowych, Brytyjczycy cieszyli się, że ich pensje wzrosły średnio o 2% w 2012 roku jednak dodatkowe pieniądze i tak będą musiały wrócić do państwa. Zmiana zagospodarowania wody to pierwszy krok do sukcesu, pamiętajmy o oszczędzaniu wody w codziennym życiu, a zyska nasz portfel, a także środowisko.


Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7150 

Do W. Brytanii4.7590 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?