Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

Part time jobs tylko dla dorosłych

Ostatnie badania pokazały, iż spośród uczących się brytyjskich nastolatków w wieku od 16 do 18 lat, zaledwie 19,4 % dodatkowo pracuje. Członkowie parlamentu oraz pracodawcy utrzymują, iż obecnie tysiące młodych osób traci szanse na dostanie dorywczej pracy jako osoba roznosząca gazety czy osoba odpowiedzialna za układanie towaru na półkach.

Często bywa tak, iż nastolatkowie czują się jakby byli już dorośli. Ich sposób myślenia, wszelakie bunty to według nich oznaka dorosłości. Jednakże bycie dorosłym wiąże się nie tylko z przedstawieniem własnego zdania, ale przede wszystkim ze znalezieniem pracy i utrzymaniu się. Z pewnością zarabiając własne pieniądze odciążymy rodziców, i staniemy się w pewnym stopniu niezależni finansowo. Obecnie sytuacja gospodarcza w Wielkiej Brytanii nie do końca daje szanse aby nastolatek rozpoczął dorosłe życie i poczuł smak pieniądza.

Spójrzmy na statystyki, od 2001 roku do 2004 roku liczba nastolatków wieku od 16 do 18 roku pracująca na pół etatu była stosunkowo stała i wynosiła 475,000 osób, przed 2011 rokiem liczba ta spadła do 370,000 stanowiąc spadek o ponad 20%. Dodajmy, iż w 2002 roku jeden na trzech 16-latków podejmował pracę w niepełnym wymiarze godzin, jednak dekadę później liczba ta spadła do jednego na sześciu.

Ostatnie badania pokazały, iż spośród uczących się brytyjskich nastolatków w wieku od 16 do 18 lat, zaledwie 19,4 % dodatkowo pracuje. Członkowie parlamentu oraz pracodawcy utrzymują, iż obecnie tysiące młodych osób traci szanse na dostanie dorywczej pracy jako osoba roznosząca gazety czy osoba odpowiedzialna za układanie towaru na półkach. Dzieje się tak gdyż Wielka Brytania przeżywa kryzys gospodarczy który powoduje, że jest coraz mniej dostępnej pracy w niepełnym wymiarze godzin. Ponad to uważa się, że osoby młode są mało wiarygodne, nie przywiązują uwagi do punktualności i w konsekwencji nie ma dla nich miejsca na rynku pracy, większe zaufanie wzbudzają za to osoby dorosłe. Spadek można również wyjaśnić, faktem, iż uczniowie utrzymują, że muszą przykładać się do nauki gdyż mają więcej zajęć lekcyjnych i egzaminów, i praca odsuwa się na drugi plan. W rezultacie takie podejście doprowadza, że młodociani nie są przygotowani do życia zawodowego.

Według pracodawców, zmiany w prawie utrudniają zatrudnianie nastolatków, którzy jak do tej pory stanowili większość pracowników niepełnoetatowych, przykładowo na stanowisku doręczyciela gazet.  Zwiększenie użycia pojazdów w dostarczaniu towarów doprowadziło, iż to właśnie osoby dorosłe stają się potencjalnymi kandydatami na owe stanowisko pracy. 
Co więcej Brytyjskie Zrzeszenie Studentów sugeruje, iż prace na pół etatu mogły by być  przejęte przez studentów. Toni Pearce, wiceprzewodniczący  Brytyjskiego Zrzeszenia Studentów dodaje: „Rosnące bezrobocie wśród młodzieży w ostatnich latach, oraz trudności w znalezieniu pracy zgodnej z wykształceniem, doprowadza, iż studenci oraz absolwenci szkół wyższych podejmują prace, które wcześniej podjąłby nawet student college'u.”

Instytutu Zatrudnienia i Rozwoju (The Chartered Institute of Personnel and Development) utrzymuje, iż nastolatkowie powinni mieć więcej dostępnych ścieżek ku temu aby zdobywać doświadczenie i mieć ogólny zarys życia zawodowego, powinni być bardziej nakłaniani aby rozpocząć pracę, zacząć jakiś staż, praktyki bądź udzielać się charytatywnie.

Nauka to potęgi klucz - pierwsza myśl jaka może przychodzić nam do głowy to fakt, iż osoby młode powinny się uczyć, bo przecież napracują się jeszcze w dorosłym życiu. Czasami sytuacja finansowa danej rodziny wymaga żeby nawet nastolatek podjął pracę, jednak nie powinno być to regułą. Bez względu na status społeczny każdy nastolatek powinien mieć szanse na rozpoczęcie pracy w młodym wieku, bo dzięki niej stanie się bardziej zaradny w życiu dorosłym, i z pewnością będzie miał większy szacunek do pieniądza.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7300 

Do W. Brytanii4.7790 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?