Przelewy do Polski 4.7200 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8690 0.00% 

Przelewy do Polski 4.7200 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8690 0.00% 

Banki mogą potrzebować do 50 mld funtów nowego kapitału

W następstwie nowych wytycznych wydanych przez Bank Anglii (BoE) brytyjski sektor bankowy będzie musiał zgromadzić 20-50 mld dodatkowego kapitału - donosi "Financial Times".

Komitet ds. Polityki Finansowej BoE ogłosił, że współczynnik kapitału własnego (capital ratio) banków musi lepiej odzwierciedlać wycenę aktywów i koszty zgromadzenia rezerw na wypadek nieprzewidzianych strat.

BoE polecił władzom nadzorczym banków, by zaczęły stosować nowe wytyczne już teraz. Według "FT" z początkiem 2013 r. BoE spodziewa się, że banki będą miały wyobrażenie o tym, jak duży jest ich niedobór i jak chcą go wypełnić.

Prezes BoE Mervyn King z okazji opublikowania raportu banku nt. stabilności sektora bankowego powiedział w czwartek, iż "przekonywujące powody przemawiają za tym, że obecne współczynniki kapitałowe banków nie odzwierciedlają ich rzeczywistej finansowej kondycji".

King wskazał na trzy powody: przewidywane przez banki przyszłe straty z powodu aktywności kredytowej mogą być zaniżone, koszty wynikające z błędów popełnionych w przeszłości (takich, jak np. skandal z niewłaściwą sprzedażą ubezpieczeń od pożyczek, czy grzywny z powodu skandalu Libor) mogą nie być w pełni uwzględnione oraz wycena różnych czynników składających się na kalkulację ryzyka może być zbyt optymistyczna.

King zastrzegł, że banki zdołają się uporać z tymi kwestiami i na ogół zdają sobie z nich sprawę, ale wymagają one pilnego zajęcia się nimi.  "Niewystarczająco skapitalizowane banki powstrzymują ożywienie gospodarki i szkodzą zaufaniu inwestorów" - zaznaczył.

Raport ds. Polityki Finansowej BoE sugeruje, że cztery największe, brytyjskie grupy bankowe (HSBC, Barclays, RBS oraz Lloyds) będą musiały zgromadzić 20-50 mld funtów.

Rząd wykluczył dalsze dokapitalizowanie banków z pieniędzy podatników. (PAP)

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7800 

Do W. Brytanii4.8270 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?