Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Wielka Brytania stoi w obliczu upadku sektora rafineryjnego

Według Brytyjskiego Stowarzyszenia Przemysłu Paliwowego (UKPIA) trudna sytuacja rynkowa w sektorze rafineryjnym w połączeniu z rosnącymi kosztami wynikającymi z coraz ostrzejszych regulacji środowiskowych mogą skutkować kolejnymi zamknięciami rafinerii w Wielkiej Brytanii.

Między 2009 a 2012 rokiem zamknięte zostały dwie brytyjskie rafinerie. Likwidacja kolejnych stanowiłaby poważne niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa energetycznego kraju a także mogłaby sparaliżować funkcjonowanie szeregu sektorów gospodarki opartych na produktach przerobu ropy naftowej. Tymczasem, według przewidywań Międzynarodowej Agencji Energii, w perspektywie 2035 roku blisko 80 proc. globalnego zapotrzebowania na energię w sektorze transportowym zaspokajać będzie ropa naftowa.

Zdaniem UKPIA rafinerie na każdym litrze wyprodukowanych produktów zarabiają obecnie 1,65 pensa. Po odliczeniu kosztów energii oraz innych kosztów operacyjnych (utrzymanie produkcji, koszty pracy) zysk ten spada do zaledwie 0,6 pensa na każdym litrze.

Według stowarzyszenia, kolejne koszty wygenerowane przez zobowiązania legislacyjne ciążące nad sektorem zmniejszą ten zysk o kolejnych 0,35 pensa sprawiając, że przerób ropy naftowej straci na opłacalności a rafinerie przestaną inwestować w modernizację instalacji, co może odbić się na jakości produkcji oraz niedopasowaniu struktury produkcji do potrzeb rynkowych.

Do nowych zobowiązań podnoszących koszty produkcji należą przede wszystkim wchodząca w życie z początkiem 2013 roku trzecia faza europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS), wdrożenie dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) a także wewnętrzna legislacja brytyjska.

Sam fakt wdrożenia trzeciego etapu EU ETS oznacza dla brytyjskich rafinerii dodatkowy koszt rzędu 75 mln funtów rocznie przy założeniu kosztów jednostek emisji na poziomie 15 euro za tonę ekwiwalentu CO2. Dodatkowo obowiązki nałożone przez dyrektywę IED skutkować będą koniecznymi inwestycjami rzędu 100 mln funtów rocznie od roku 2015.

Kolejnych 40 mln funtów rocznie kosztować będą brytyjskie rafinerie krajowe rozwiązania legislacyjne dotyczące m.in. efektywności energetycznej przekładającej się na koszty energii.

Wszystkie te dodatkowe obciążenia sprawiają, że brytyjskie i unijne rafinerie przegrywają konkurencję z zakładami spoza UE. To z kolei może przyczyniać się do decyzji o zamykaniu najbardziej niedochodowych rafinerii.

UKPIA z dużą nadzieją oczekuje jednak na zapowiadany na koniec tego roku raport rządowy na temat wpływu zmian legislacyjnych na brytyjski sektor rafineryjny. Stowarzyszenie ma nadzieję, że raport stanie się punktem wyjścia do dalszych działań na rzecz zachowania lokalnego sektora rafineryjnego jako jednego z kluczowych filarów brytyjskiego bezpieczeństwa energetycznego. (PAP)

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7605 

Do W. Brytanii4.7898 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?