Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Przyszłość brytyjskiego biodiesla pod znakiem zapytania

W trzecim kwartale 2012 roku tylko 15 proc. biopaliw sprzedanych w Wielkiej Brytanii stanowił biodiesel wyprodukowany w oparciu o zużyty olej spożywczy. Jeszcze na początku tego roku stanowił on prawie połowę brytyjskiego rynku biopaliw.

W pierwszym kwartale tego roku udział biodiesla na bazie zużytego oleju spożywczego w całości brytyjskiego rynku biopaliw wynosił 45 proc. by w trzecim kwartale spaść do zaledwie 15 proc. Branża negatywnie zareagowała na likwidację ulgi podatkowej dla dostawców zużytego oleju, którzy wolą eksportować go do Niemiec, niż sprzedawać na lokalnym rynku.

Do końca marca spółki zajmujące się odzyskiwaniem zużytego oleju i jego przystosowaniem do zastosowań transportowych mogły liczyć na 20 proc. ulgę podatkową a także jeden certyfikat (Renewable Transport Fuel Certificate) za każdy litr biodiesla wytworzonego z tego oleju. Certyfikaty mogą być sprzedawane spółkom paliwowym, które wykorzystują je do zrównoważenia efektu środowiskowego spowodowanego stosowaniem paliw kopalnych. Po 1 kwietnia zamiast ulgi przyznano im dodatkowy certyfikat za każdy litr wyprodukowanego paliwa.

Według dostawców biodiesla certyfikaty nie równoważą konkretnych zysków z tytułu ulgi podatkowej, a dodatkowo nadpodaż certyfikatów na rynku spowodowała spadek ich wartości. Rząd nie chce jednak zgodzić się na przywrócenie ulgi podatkowej twierdząc, że obecny mechanizm gwarantuje zrównoważenie rynku biopaliw.

W efekcie zdecydowaną większość brytyjskiego rynku biopaliw stanowi dziś bioetanol produkowany z amerykańskiej kukurydzy, który zdaniem ekspertów przyczynia się do wzrostów cen żywności na świecie a przy tym jest znacznie mniej korzystny dla środowiska, niż biodiesel ze zużytego oleju. Bioetanol generuje o 51 proc. mniej gazów cieplarnianych w stosunku do paliw kopalnych, a biodiesel ze zużytego oleju aż o 85 proc. mniej.

Przedstawiciele brytyjskiego sektora biopaliwowego alarmują, że może to oznaczać całkowitą śmierć rynku biodiesla w tym kraju. Szansą na zmianę tej sytuacji może być unijna propozycja zmiany polityki biopaliwowej w kierunku promocji biopaliw z surowców niespożywczych. (PAP)

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7605 

Do W. Brytanii4.7898 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?