Przelewy do Polski 4.6800 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8290 0.29% 

Przelewy do Polski 4.6800 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8290 0.29% 

Ruszyły aukcje emisji CO2 w ramach trzeciej fazy ETS

Na londyńskim rynku ICE Futures Europe przeprowadzono pierwszą aukcję uprawnień do emisji CO2 w ramach trzeciej fazy EU Emissions Trading Scheme (EU ETS). 90 proc. europejskiego i 80 proc. światowego handlu emisjami CO2 ma tym samym miejsce w Londynie.

Przeprowadzona w środę aukcja dotyczyła 6,5 mln jednostek emisji po cenie rozliczeniowej 6,62 euro. Łączne obroty w ramach aukcji wyniosły więc prawie 34 mln funtów.

"Wielka Brytania jest globalnym liderem w handlu uprawnieniami do emisji CO2, co potwierdziła dzisiejsza aukcja. Pomaga to nie tylko w redukcji emisji, ale również generuje miliony funtów rocznie dla brytyjskiego skarbu przy niemal zerowych kosztach dla podatników" - skomentował Greg Baker, minister ds. zmian klimatu w Departamencie ds. Energii i Zmian Klimatycznych.

Podczas drugiej fazy EU ETS, kończącej się w tym roku, w Wielkiej Brytanii przeprowadzono 30 aukcji, podczas których sprzedano prawie 123 mln jednostek emisji za łączną kwotę około 1,3 mld funtów. Każda jednostka daje uprawnienie do wyemitowania jednej tony ekwiwalentu CO2. Według szacunków w ramach III fazy ETS takie ilości uprawnień sprzedawane będą w ciągu roku.

Handel uprawnieniami do emisji pozwala ustalić rynkową cenę gazów cieplarnianych, co z kolei umożliwia wytypowanie najbardziej efektywnych metod redukcji emisji.

Rynek ICE Futures Europe został wybrany przez brytyjski rząd na platformę obrotu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w ramach postępowania przetargowego. Wcześniej aukcje organizowane były przez jedną z agencji należących bezpośrednio do brytyjskiego rządu.

W ramach III fazy ETS planowane jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 3100 mln ton ekwiwalentu CO2 w latach 2013-2020. Faza ta przewiduje rozszerzenie zakresu sektorów zobowiązanych do redukcji oraz objętych redukcjami gazów. (PAP)

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7606 

Do W. Brytanii4.7899 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?