Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Brytyjska gospodarka może zarobić więcej na programie atomowym

Budowa wielu reaktorów atomowych przy wykorzystaniu jednej technologii niesie za sobą wiele potencjalnych korzyści dla brytyjskiego przemysłu - twierdzą eksperci z firmy PwC. Ich zdaniem pozwoli to podwoić przychody brytyjskich dostawców części oraz usług.

Tzw. flotowe podejście do realizacji programu atomowego było głównym przedmiotem zainteresowania autorów raportu zamówionego przez francuską firmę Areva. Zdaniem PwC korzyści dla brytyjskiej gospodarki mogą być znacznie większe, jeśli w oparciu o tę samą technologię budowanych będzie od czterech do ośmiu reaktorów w regularnych okresach czasu do 2030 roku.

"W przypadku przyjęcia takiej strategii budowy energetyki atomowej udział brytyjskiego wkładu w jego powstanie zwiększyłby się z 44 do nawet ponad 80 proc., ze względu na skalę zamówień i gwarancję kolejnych zleceń" - czytamy w raporcie.

PwC przedstawia także szacunkowe dane liczbowe. Dodatkowe zyski dla brytyjskiej gospodarki w postaci zakupionych towarów i usług szacowane są na 6,5-11 mld funtów oraz 5100-9400 nowych miejsc pracy.

Zdaniem przedstawicieli firm zapytanych na potrzeby raportu, przyjęcie strategii flotowej dla wielu z nich byłoby czynnikiem decydującym o zaangażowaniu się w taki projekt, choćby ze względu na fakt, że skala zamówień znacząco obniżyłaby bariery wejścia dla spółek z całego łańcucha dostaw.

W przypadku przyjęcia innego scenariusza rozwoju energetyki atomowej udział lokalnego wkładu w ten projekt pozostanie, zdaniem PwC, na poziomie poniżej 50 proc. Oznacza to, że większość zysków przypadnie na firmy spoza Wielkiej Brytanii. Udział ten wzrasta w przypadku podejścia flotowego w zależności od jego skali. Dla ośmiu reaktorów budowanych w jednym cyklu może on wynieść nawet 85 proc.

"Skala i pewność, którą przynosi podejście flotowe, ma potencjał by znacząco wpłynąć na inwestycje i planowanie spółek zaangażowanych w łańcuch dostaw dla projektu atomowego" - uważa Jonty Palmer, partner w dziale energetycznym PwC UK.

Jego zdaniem wiele brytyjskich firm, które mogłyby zaistnieć w ramach projektu atomowego skłania się obecnie bardziej w kierunku inwestycji gazowych czy naftowych ze względu na niższe koszty wejścia w te projekty i większą pewność kolejnych zleceń.

Zdaniem PwC oszczędności w zakresie kosztów budowy w przypadku budowy nie jednej, ale dwóch par reaktorów atomowych mogą wynieść aż 11 proc. W przypadku kolejnych par reaktorów - trzeciej i czwartej, te oszczędności zmniejszają się do 4 proc. dla każdej kolejnej pary.

Eksperci zauważają także, że dodatkowym zyskiem dla brytyjskiej gospodarki będzie wypracowanie w ten sposób wiedzy i kwalifikacji przez lokalne spółki, które mogłyby być w przyszłości wykorzystywane przy realizacji projektów atomowych za granicą. (PAP)

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7500 

Do W. Brytanii4.7990 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?