Przelewy do Polski 4.7200 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8690 0.00% 

Przelewy do Polski 4.7200 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8690 0.00% 

Szkocja chce zatłaczać CO2 w złoża ropy na Morzu Północnym

Połączenie technologii Carbon Capture and Storage (CCS) z tzw. pogłębionym wydobyciem ropy naftowej może przynieść szkockiej gospodarce nawet 2,7 mld funtów dodatkowych przychodów - wynika z raportu organizacji Scottish Enterprise.

Dodatkową korzyścią z wykorzystania dwutlenku węgla do zwiększenia wydobycia ropy naftowej może być wznowienie eksploatacji uznawanych obecnie za nieopłacalne złóż, co może skutkować setkami nowych miejsc pracy w sektorze naftowym.

Raport "Wpływ pogłębionego wydobycia ropy na szkocką gospodarkę" identyfikuje 19 złóż ropy naftowej na brytyjskim szelfie kontynentalnym, mających potencjał do zastosowania zatłaczania CO2 w celu zwiększenia wydobycia. Efektem może być dodatkowy miliard baryłek pozyskanej w ten sposób ropy a także zmagazynowanie w wyczerpanych złożach ropy dużych ilości dwutlenku węgla.

Jeśli potencjał ten zostałby w całości wykorzystany, mogłoby to doprowadzić do zwiększenia wydobycia ropy naftowej w Wielkiej Brytanii o 15 proc. w perspektywie roku 2030.

Autorzy raportu proponują, by zwiększone przychody z opodatkowania wydobycia ropy wykorzystać na wsparcie kolejnych projektów CCS, co pozwoliłoby jeszcze zwiększyć efekt tych działań poprzez zwiększenie konkurencyjności CCS w stosunku do innych technologii niskowęglowych.

"Mając na uwadze, że ponad połowa zasobów ropy i gazu zalegających pod dnem Morza Północnego wciąż czeka na wydobycie, dodatkowe 24 mld baryłek ropy naftowej o wartości nawet 1,5 bln funtów stanowi ogromny potencjał gospodarczy na kolejne dekady" - skomentował minister energii w szkockim rządzie Fergus Ewing.

Dodał przy tym, że maksymalizacja wydobycia ropy może owocować ogromnymi przychodami dla szkockiej gospodarki. "Wydobycie tylko o jeden procent więcej ropy może skutkować zwiększeniem łącznych przychodów z tego sektora o 22 mld funtów" - podkreślił Ewing.

Zagadnienie wykorzystania dwutlenku węgla do pogłębienia wydobycia ropy naftowej jest także przedmiotem analiz w ramach Komisji Europejskiej, która deklaruje chęć wsparcia finansowego dla tego typu projektów. W Polsce zainteresowanie takimi projektami zgłasza Grupa Lotos, która wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą prowadzi wstępne badania mające ocenić potencjał bałtyckich złóż ropy i gazu do zastosowania takiej technologii. Gdańska spółka chciałaby zatłaczać pod dno Bałtyku CO2 ze swojej rafinerii a dodatkowo zwiększyć ilość ropy pozyskiwanej z wyczerpujących się złóż na bałtyckim szelfie. (PAP)

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7800 

Do W. Brytanii4.8270 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?