Przelewy do Polski 4.8300 0.42% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9690 0.08% 

Przelewy do Polski 4.8300 0.42% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9690 0.08% 

Szkocja chce zatłaczać CO2 w złoża ropy na Morzu Północnym

Połączenie technologii Carbon Capture and Storage (CCS) z tzw. pogłębionym wydobyciem ropy naftowej może przynieść szkockiej gospodarce nawet 2,7 mld funtów dodatkowych przychodów - wynika z raportu organizacji Scottish Enterprise.

Dodatkową korzyścią z wykorzystania dwutlenku węgla do zwiększenia wydobycia ropy naftowej może być wznowienie eksploatacji uznawanych obecnie za nieopłacalne złóż, co może skutkować setkami nowych miejsc pracy w sektorze naftowym.

Raport "Wpływ pogłębionego wydobycia ropy na szkocką gospodarkę" identyfikuje 19 złóż ropy naftowej na brytyjskim szelfie kontynentalnym, mających potencjał do zastosowania zatłaczania CO2 w celu zwiększenia wydobycia. Efektem może być dodatkowy miliard baryłek pozyskanej w ten sposób ropy a także zmagazynowanie w wyczerpanych złożach ropy dużych ilości dwutlenku węgla.

Jeśli potencjał ten zostałby w całości wykorzystany, mogłoby to doprowadzić do zwiększenia wydobycia ropy naftowej w Wielkiej Brytanii o 15 proc. w perspektywie roku 2030.

Autorzy raportu proponują, by zwiększone przychody z opodatkowania wydobycia ropy wykorzystać na wsparcie kolejnych projektów CCS, co pozwoliłoby jeszcze zwiększyć efekt tych działań poprzez zwiększenie konkurencyjności CCS w stosunku do innych technologii niskowęglowych.

"Mając na uwadze, że ponad połowa zasobów ropy i gazu zalegających pod dnem Morza Północnego wciąż czeka na wydobycie, dodatkowe 24 mld baryłek ropy naftowej o wartości nawet 1,5 bln funtów stanowi ogromny potencjał gospodarczy na kolejne dekady" - skomentował minister energii w szkockim rządzie Fergus Ewing.

Dodał przy tym, że maksymalizacja wydobycia ropy może owocować ogromnymi przychodami dla szkockiej gospodarki. "Wydobycie tylko o jeden procent więcej ropy może skutkować zwiększeniem łącznych przychodów z tego sektora o 22 mld funtów" - podkreślił Ewing.

Zagadnienie wykorzystania dwutlenku węgla do pogłębienia wydobycia ropy naftowej jest także przedmiotem analiz w ramach Komisji Europejskiej, która deklaruje chęć wsparcia finansowego dla tego typu projektów. W Polsce zainteresowanie takimi projektami zgłasza Grupa Lotos, która wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą prowadzi wstępne badania mające ocenić potencjał bałtyckich złóż ropy i gazu do zastosowania takiej technologii. Gdańska spółka chciałaby zatłaczać pod dno Bałtyku CO2 ze swojej rafinerii a dodatkowo zwiększyć ilość ropy pozyskiwanej z wyczerpujących się złóż na bałtyckim szelfie. (PAP)

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8800 

Do W. Brytanii4.9290 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera