Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Dochody szefów wielkich firm znacznie wzrosły

Dochody personelu kierowniczego największych brytyjskich firm wzrosły w ubiegłym roku o ponad jedną czwartą, osiągając przeciętnie 4 mln funtów rocznie - poinformowało BBC, powołując się na raport specjalistycznego ośrodka badawczego Incomes Data Services (IDS).

 Opublikowany pod koniec października dokument zaznacza, że płace i premie biznesowej czołówki niemal się nie zwiększyły. Ogólny wzrost jej dochodów to efekt działania długoterminowych planów zachęt finansowych, które zastąpiły premie w formie gotówkowej.

 Podstawą raportu była analiza zarobków dyrektorów 100 największych firm, notowanych na londyńskiej giełdzie. Pod uwagę wzięto dochody z okresu 12 miesięcy do czerwca bieżącego roku.

 Według IDS wzrost płac i premii był niemal zerowy - przy czym wobec płac zadziałał mnożnik inflacyjny, natomiast premie spadły. Jednak ogólne dochody personelu kierowniczego wzrosły średnio o 27 proc. - głównie za sprawą wprowadzenia długoterminowych planów zachęt finansowych, opartych na akcjach.

 Jak wskazuje zajmujący się problematyką biznesową dziennikarz BBC Jonty Bloom, plany takie, wdrożone dotąd przez 90 proc. największych firm, mają odzwierciedlać zyski akcjonariuszy. Ponieważ wiele tych planów zostało zainicjowanych w czasach recesji, objęci nimi dyrektorzy skorzystali na późniejszej poprawie sytuacji giełdowej.

Źródło: PAP

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7150 

Do W. Brytanii4.7590 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?