Przelewy do Polski 4.7200 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8690 0.00% 

Przelewy do Polski 4.7200 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8690 0.00% 

Analfabetyzm destabilizuje gospodarkę Wielkiej Brytanii?

null

Na wyspach jest więcej osób z przedwcześnie zakończoną nauką szkolną niż wynosi średnia w krajach Unii Europejskiej, nie brakuje też osób słabo wykwalifikowanych, zapotrzebowanie wzrasta na pracowników technicznych, potrafiących wykonywać konkretny zawód, którzy posiadają wysokie umiejętności techniczne.

 Według Komisji Europejskiej, niskie standardy nauczania, wysoka liczba osób dorosłych niepotrafiących czytać i pisać, oraz przyznawanie różnego rodzaju świadczeń stanowią barierę do odzyskania stabilizacji w Wielkiej Brytanii. Na wyspie jest więcej osób z przedwcześnie zakończoną nauką szkolną niż wynosi średnia w krajach Unii Europejskiej, nie brakuje też osób słabo wykwalifikowanych, zapotrzebowanie wzrasta na pracowników technicznych, potrafiących wykonywać konkretny zawód, którzy posiadają wysokie umiejętności techniczne. Według Europass, projektu Unii Europejskiej, mającego na celu prezentowanie umiejętności zawodowych i kompetencji w sposób czytelny i przejrzysty we wszystkich krajach Unii Europejskiej, między rokiem 2010 a 2020, liczba miejsc pracy dla pracowników słabo wykwalifikowanych spadnie nawet do 51%, podczas gdy liczba stanowisk pracy dla osób ze średnim wykształceniem zwiększy się o 16%, a dla osób z wyższym wykształceniem zwiększy się o 21% .

 Nie od dziś wiadomo, że rząd brytyjski bacznie czuwa nad potrzebującymi i stara się wyjść im naprzeciw wspierając ich zasiłkami i dodatkami społecznymi. Jednak sytuacja staję się coraz bardziej niepokojąca. Wciąż rosnąca liczba osób niewykwalifikowanych oraz wysoki wskaźnik osób otrzymujących świadczenia społeczne nie garnie się do podjęcia pracy, co negatywnie wpływa na brytyjską gospodarkę. W obliczu tej kwestii spędzającej sen z powiek, rząd brytyjski musi stawić czoło trzem kluczowym kwestiom, mianowicie edukacji, bezrobociu oraz zasiłkom.

 Niekompetentni absolwenci szkół średnich oraz niepracujący domownicy narażają brytyjską gospodarkę na długoterminowe straty. Osoby na zasiłkach, które zamiast pracować, spoczywają na laurach wiedząc, że państwo przyzna im wsparcie finansowe budzą obawy, iż takie podejście może przyczynić się do stagnacji na wyspie. W wyniku takiego działania ponad 2 miliony dzieci wychowuje się w tak zwanych „leniwych” domostwach, w których matka, a czasami oboje rodzice nie podejmują się pracy, utrzymując rodzinę jedynie z zasiłku. Dzieci w konsekwencji mogą brać przykład z rodziców jak sobie radzić na tym świecie, i w przyszłości pójść w ich ślady.

 Rząd brytyjski zwiększy wiek przymusowej nauki na wyspie, obecnie 16-latek nie musi kontynuować swojej nauki, jednak już od roku 2013 będzie musiał się uczyć jeszcze rok, natomiast od roku 2015 dopiero 18-latek będzie mógł zakończyć naukę. W roku 2013 zostanie wprowadzony zasiłek o nazwie Universal Credit, który zastąpi 4 dotychczasowe zasiłki: Income Suport, Jobseeker’s Allowance, Employment Suport Allowance, Housing Benefit, oraz dwa dodatki: Child Tax Credit i Working Tax Credit. Universal Credit zastąpi zasiłki oraz dodatki społeczne zależne od wysokości dochodów w celu zwiększenia liczby osób pracujących.

 Rząd brytyjski musi niezwłocznie podjąć stanowcze kroki w celu skutecznego zniwelowania nieróbstwa, w przeciwnym razie kraj może pogrążyć się do takie stopnia, iż nigdy w pełni nie osiągnie harmonii. Można by rzec, iż wdrożenie zasiłku Universal Credit będzie obiecującym początkiem na poprawienie się sytuacji.
Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7800 

Do W. Brytanii4.8270 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?