Przelewy do Polski 6.0100 0.17% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 6.1450 0.16% 

Przelewy do Polski 6.0100 0.17% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 6.1450 0.16% 

Kurs funta

Dane za okres: Dzisiaj 1 tydz 2 tyg 1 mc 3 mc 6 mc 12 mc

Kurs średni GBP / PLN

Wykres przedstawia średni kurs funta szterlinga (GBP) w serwisie England.pl


Aktualny kurs wymiany funta brytyjskiego (szterlinga)

Do Polski
4.9854 
  Do W. Brytanii
5.1498 

Przelicznik walut

Polski UK

 

Komentarze i prognozy

 

 

Dalsze osłabienie złotówki

Dalsze osłabienie złotówki

Nasza waluta bije rekordy swoich najsłabszych notowań. Już drugi tydzień z rzędu utrzymuje się cena ponad 6 zł za 1 funta – i, z małymi przerwami, wycena szterlinga powoli cały czas wzrasta. W tym tygodniu została przekroczona również kolejna, niemal historyczna granica – dolar w relacji do PLN wrócił do najwyższego poziomu od 11 lat, osiągając pułap ponad 4 zł.

Trend spadkowy pieniądza nad Wisłą coraz mocniej się nasila. Utrzymująca się wysoka cena brytyjskiej waluty, po zeszłotygodniowym boomie, który nastąpił w momencie przełamania bariery 6 zł, powoli zaczyna odchodzić w zapomnienie na tle kolejnych rekordowych wartości. Wydarzeniem bieżącego tygodnia są notowania w relacji do dolara, które w kulminacyjnym momencie doszły do poziomu przekraczającego 4,01 PLN. Podobnie jak w wypadku funta, jest to najwyższy kurs "zielonego" do złotówki od połowy 2004 roku. Do tego trendu w znacznym stopniu przyczyniły się utrzymujące się od dłuższego czasu, stabilne wyniki amerykańskiej gospodarki i coraz bardziej zdecydowane zapewnienia Fedu o niedługim podniesieniu stopy procentowej.

Mimo nie najlepszej kondycji euro, osłabionego doniesieniami o kolejnych planach luzowania monetarnego EBC, nasza waluta straciła również w relacji do brukselskiego pieniądza. Obecnie za euro trzeba zapłacić 4,2672 zł. Zanotowaliśmy też spadek wobec franka szwajcarskiego, rubla, jena, juana, a także węgierskiego forinta i czeskiej korony oraz wielu innych walut nie zaliczanych do koszyka walut głównych.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 25.11.2015

Funt po 6 zł

Funt po ponad 6 zł

Na początku tygodnia wycena brytyjskiego funta przekroczyła poziom 6 zł, na którym pozostaje do chwili obecnej. Są to najwyższe notowania szterlinga w relacji do złotówki od 11 lat. Niezależnie od tragicznych wydarzeń w Paryżu, które w stosunkowo niewielkim stopniu przyczyniły się do kolejnego osłabienia naszej waluty, PLN już od dłuższego czasu znajduje się w trendzie spadkowym.

Długookresowa analiza notowań czytelnie wskazuje na fakt, że pieniądz nad Wisłą regularnie tracił na wartości już od połowy 2008 roku. Mimo chwilowych wzrostów, na przestrzeni ostatnich ok. 7 lat złotówka osłabiała się do większości walut głównych. Po części wypadkową tego procesu jest właśnie obecna cena funta, przekraczająca już 6 PLN. Dodatkowo nałożyło się na to również kilka "świeższych", niekorzystnych dla nas czynników.

Jednym z nich jest brak zaufania dotyczący ewentualnych posunięć RPP, coraz częściej można spotkać się z opinią zarzucającą prezesowi rady – Markowi Belce zbyt bierną postawę i za późne reagowanie na wskaźniki krajowej gospodarki. Kolejnym elementem są niedawne wybory parlamentarne i zmiana władzy, której, tradycyjnie na tym etapie, towarzyszy niepewność związana z potencjalnymi posunięciami na polu polityki wewnętrznej i jej wpływ na ekonomię naszego kraju. Następnym czynnikiem jest utrzymujący się, wysoki poziom awersji inwestorów do ryzyka na "naszym podwórku". Jest to efekt globalnej tendencji odbijającej się w pierwszej kolejności na krajach zaliczanych do grupy tzw. emerging markets, a będącej obecnie wynikiem głównie permanentnie utrzymującej się, niestabilnej sytuacji chińskiej gospodarki oraz prognoz dotyczących niedługiego podniesienia stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną.

Trend tej globalnej niepewności został jeszcze istotnie wzmocniony przez niedawne, tragiczne w skutkach, ataki terrorystyczne w stolicy Francji oraz wiążące się z tym nieszczęściem zaistniałe i przyszłe posunięcia na arenie międzynarodowej.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 19.11.2015

funt - moneta - one pound

Mocny spadek funta po decyzji BOE

Brytyjska waluta po osiągnięciu rekordowego od 10 lat poziomu w relacji do złotówki (GBP/PLN - 6,012!) zanotowała gwałtowny spadek. Osłabiła się również zauważalnie do pozostałych walut m.in. euro, dolara i franka. Przyczyną tak nagłego zwrotu była wczorajsza decyzja Bank of England.

Angielski bank centralny, mimo wcześniejszych nieformalnych deklaracji, postanowił jednak nie podwyższać stopy procentowej. Zostanie ona utrzyma na swoim obecnym rekordowo niskim poziomie 0,5%. Pomimo licznych wskazań zwiastujących bardziej "jastrzębi" kierunek brytyjskiej polityki monetarnej, członkowie BOE bardzo szybko wycofali się ze swoich wcześniejszych stanowisk. Przyczyną tego są nowe, mniej optymistyczne prognozy dotyczące wzrostu PKB w ostatnim kwartale 2015 r. i w pierwszym kwartale 2016 r. Oczekiwania związane z poziomem inflacji także uplasowały się nieco poniżej oczekiwań.

Wczorajszy komunikat może oznaczać poważne odroczenie w czasie jakichkolwiek działań mających na celu podnoszenie wartości szterlinga. Na podstawie wyników czwartkowego głosowania członków tej instytucji (8 głosów przeciwko podniesieniu stóp, 1 głos za) można wnioskować, że asekuracyjne nastawienie powróciło na dobre w mury BOE i na bardziej zdecydowane ruchy na polu polityki monetarnej będzie trzeba jeszcze bardzo długo zaczekać.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 06.11.2015

Złotówka - monety 2 i 5 zł

Złotówka pod wpływem banków centralnych

Nasza waluta nadal znajduje się pod presją. Czynnik wewnętrzny, w postaci niepewności politycznej towarzyszącej wyborom parlamentarnym powoli odchodzi w zapomnienie. Natomiast jego rolę przejął czynnik zewnętrznej niepewności, wprowadzony przez zapowiedzi kolejnych posunięć Europejskiego Banku Centralnego i Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Inwestorzy sugerują się przede wszystkim słabymi notowaniami euro, w ślad za kondycją którego podąża złotówka.

ECB, mimo utrzymania w październiku stopy procentowej oraz programu skupu aktywów na dotychczasowym poziomie, zapowiedział zmiany w polityce pieniężnej strefy euro już w listopadzie. Mario Draghi poinformował, że planowane jest dalsze luzowanie monetarne, w celu stymulacji gospodarki Unii, poprzez kolejną obniżkę stóp bądź modyfikacje i zwiększanie zakresu oddziaływania przez operacje na skupie aktywów.

Złotówka, w ślad za słabnącym euro, traci do większości walut głównych. Największą przecenę zanotowaliśmy w relacji do brytyjskiego funta, w kulminacyjnym momencie dochodzącą do poziomu GBP/PLN – 5,9871. Wg analityków dodatkowo destabilizującą rolę dla naszej waluty odegrały wypowiedzi Marka Belki, określane mianem "sabotażowych". Szef NBP, mimo swojej mocno nadszarpniętej przez tzw. aferę podsłuchową reputacji, tuż po ogłoszeniu wyników wyborów zakwestionował zasadność programu zwycięskiego ugrupowania - w odniesieniu do zapowiadanych posunięć w stosunku do kierowanej przez niego instytucji.

Amerykański Fed, mimo że tak samo jak ECB nie zdecydował się jeszcze na zmianę oprocentowania, to jednak na październikowym posiedzeniu pojawiły się już przesłanki sugerujące rychłe podniesienie stóp. Ton komunikatu opublikowanego na koniec minionego miesiąca zdecydowanie wskazywał, że członkowie Rezerwy Federalnej są zbudowani dobrymi wynikami ekonomii USA, a globalne ryzyka, którymi wcześniej tłumaczyli swoją asekuracyjną politykę, nie odstraszają ich już w tak istotnym stopniu. Szacuje się, że koszt dolara może zostać podniesiony już w styczniu 2016 r. Zwyżkujące notowania "zielonego" przełożyły się na jego wzmocnienie w relacji do euro, tym samym nie pomagając również złotówce.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 03.11.2015

Wybory osłabiają złotego

Złoty słabnie przed wyborami

Nasza waluta osiągnęła dzisiaj najniższy poziom w stosunku do euro od stycznia br., znacznie osłabiła się również w relacji do brytyjskiego funta oraz do większości walut głównych. Zasadniczym powodem tak nagłego spadku są zbliżające się już wielkimi krokami sobotnie wybory parlamentarne i wiążący się z nimi element niepewności.

Mimo że na głównych parach walutowych w ostatnich dniach panuje względny spokój, to pieniądz nad Wisłą od początku tygodnia zbiera już żniwo przedwyborczych lęków. Wydarzenia mogące zwiastować zmiany na wysokich szczeblach politycznych, tradycyjnie przyczyniają się do wzrostu awersji do ryzyka wśród inwestorów. Przekłada się to na, dosyć gwałtowną, przecenę naszej waluty, nawet mino braku istotniejszych danych makro wskazujących taki kierunek. Niemal identyczną sytuację obserwowaliśmy kilka miesięcy temu przed wyborami prezydenckimi w Polsce. Podobnie jak teraz złotówka w tygodniu poprzedzającym elekcję spadała "na łeb na szyję", po czym, po wyborze nowego prezydenta, bardzo szybko się ustabilizowała, notując nawet nieznaczny wzrost w stosunku do stanu sprzed wyborczej gorączki.

Przedstawiciele wygrywającego w sondażach przedwyborczych Prawa i Sprawiedliwości, pytani o obecną sytuację złotówki podzielają opinie analityków, wskazując że po rozstrzygnięciu głosowania nasza waluta powinna zacząć szybko odrabiać poniesione straty. Uspokajają również, że po wygranych wyborach główne założenia obecnej polityki monetarnej będą kontynuowane, co powinno pozwolić PLN na szybki powrót do poprzedniego poziomu.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 22.10.2015

Banknoty 200 zł

Możliwe osłabienie złotówki

Kondycja naszej waluty będzie najprawdopodobniej pozostawała pod wpływem problemów Chin, odciskających się coraz wyraźniejszym piętnem na wzroście liczących się światowych gospodarek. Słabsze od oczekiwanych wyniki sprzedaży notują m.in. Stany Zjednoczone, spadła też wartość produkcji przemysłowej w strefie euro.

Mimo licznych zabiegów Pekinu, w tym również "ręcznego" ustalania kursu juana do dolara, gospodarka Państwa Środka nadal bardzo niepokojąco zwalnia. Oprócz bezpośrednich strat, wynikających ze spadającej wysokości obrotów handlowych na linii Chiny – reszta świata, w obliczu niewiadomej jaką są najbliższe losy tej największej azjatyckiej ekonomii, coraz intensywniej wzrasta wśród inwestorów awersja do ryzyka. Ten czynnik występuje zazwyczaj w pierwszej kolejności w krajach zaliczanych do grupy "emerging markets", wśród których jest Polska, na skutek czego nasza waluta zaczyna odnotowywać nieznaczne ale regularne straty.

Reminiscencje tej sytuacji zaczynają zataczać coraz szersze koło, prowadząc do pytania o możliwą globalną stagnację wywołaną postępującym spowolnieniem gospodarczym Chińskiej Republiki Ludowej. Pierwsze wskazywane przez analityków symptomy, związane z tymi okolicznościami, to m.in. spadek produkcji przemysłowej w Eurolandzie. Jej wartość za sierpień była o 0,5% niższa w porównaniu do wcześniejszego miesiąca i tylko o 0,9% wyższa niż w sierpniu 2014. Również rozczarowała wysokość wskaźnika sprzedaży detalicznej w USA. W sierpniu dane pokazują brak wzrostu, natomiast we wrześniu wyniósł on tylko 0,1%.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 14.10.2015

Flaga Norwegii

Problemy Norwegii a kurs funta

Spadające ceny ropy naftowej przyczyniły się do powolnego, aczkolwiek istotnego osłabienia norweskiej waluty. W ciągu ostatniego roku notowania korony spadły aż o 20% w stosunku do dolara. Łączą się z tym kolejne zjawiska: coraz niższy poziom PKB oraz wzrost bezrobocia.

Utrzymująca się już od dłuższego czasu zniżkowa tendencja norweskiego pieniądza zaczyna stanowić coraz poważniejsze zagrożenie dla równowagi tej skandynawskiej gospodarki. Obawy te potwierdzała już niejednokrotnie premier Ema Solberg. Mimo zwrócenia uwagi na korzyści, jakie chwilowo płyną z tych okoliczności dla konkurencyjności eksportu, Solberg zaznaczyła, że na dłuższą metę sytuacja może odbić się negatywnie zarówno na kondycji rodzimych firm jak i na decyzjach zagranicznych inwestorów. Pierwsze symptomy zwalniającej gospodarki nie są jeszcze druzgoczące. Mimo że podniósł się nieznacznie poziom bezrobocia (o 0,6%) z 3,7% do 4,3%, to Norwegia nadal należy do krajów z najniższym bezrobociem w całej Europie. Bardziej zauważalny jest spadek tempa wzrostu wskaźnika PKB. W czwartym kwartale 2014 r. wynosił on 3,2%, natomiast w pierwszym kwartale 2015 r. już tylko 1,5%.

Utrzymywanie się takiej koniunktury w Norwegii może w dalszym rozrachunku, w coraz większym stopniu, wpływać destabilizująco m.in. na pozostałe kraje Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim na największych partnerów handlowych. Ze względu na fakt, że roczny eksport dóbr do Wielkiej Brytanii stanowi ponad 26% całości rocznego eksportu Norwegii, a jednym z głównych eksportowanych do UK surowców jest właśnie norweska ropa naftowa, sytuacja ta może mieć również w niedługim czasie bezpośredni wpływ na notowania brytyjskiego szterlinga.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 06.10.2015

Moneta 1 złoty polski

Polska – stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła swoją dzisiejszą decyzję – stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie. Posunięcie to było zgodne z przewidywaniami większości analityków i nie wpłynęło w zauważalny sposób na notowania złotówki. Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się na początku października.

Od ostatniej obniżki, która miała miejsce w marcu br., stopy w Polsce pozostają na rekordowo niskim poziomie. Stopa referencyjna wynosi 1,5 %, stopa depozytowa 0,5%, lombardowa 2,5% i redyskontowa 1,75%. Niezależnie od różnych, niejednokrotnie skrajnych opinii, dotyczących oceny polityki prowadzonej przez RPP, eksperci są zgodni pod jednym względem: już od dłuższego czasu ma ona relatywnie znikomy wpływ na notowania naszej waluty.

Pieniądz nad Wisłą będzie w najbliższym czasie pozostawał pod znacznie silniejszym oddziaływaniem czynników globalnych, bardziej bezpośrednio przekładających się na jego kurs. W piątek opublikowane zostaną dane z amerykańskiego rynku pracy, które będą jednymi z istotniejszych wyników branych pod uwagę podczas następnego posiedzenia Fedu. Również dalszy rozwój sytuacji w Azji, kolejne posunięcia Chin i wisząca na włosku "wojna walutowa" będą w znacznym stopniu kształtowały notowania PLN.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 02.09.2015

Moneta 5 i znak zapytania

Notowania PLN pod wpływem Pekinu

Ostatnie 2 tygodnie były dla giełdy walutowej ciągiem nieoczekiwanych zwrotów, od gwałtownych wzrostów po nagłe spadki. Zjawisko to w dużej mierze spowodowane jest przez kłopoty chińskiej gospodarki i wynikające z tego radykalne posunięcia banku centralnego, wprowadzające niemały zamęt na rynku FX.

Mimo, teoretycznie słabego, bezpośredniego negatywnego wpływu polityki Pekinu na polską gospodarkę, wynikającego z niskiego poziomu eksportu do Chin, minione 2 tygodnie były dla złotówki dosyć burzliwym okresem. Początkowo nasza waluta odnotowywała umocnienie, tak jak wiele innych krajów rozwijających się, w niewielkim stopniu związanych z Państwem Środka. Następnie, gwałtowne skoki i spadki notowań zaczęły dotykać również PLN. Po początkowej stabilnej reakcji, ulegliśmy wpływom kolejnego etapu skutków "chińskiego kryzysu", prowadzącego do globalnych naprzemiennych fal awersji i apetytu na ryzyko.

Po piątej w tym roku obniżce stóp procentowych w Chinach i kilkukrotnym administracyjnym zmniejszeniu wartości juana, sentyment inwestorów popadał ze skrajności w skrajność. Począwszy od asekuracyjnego wycofywania kapitału z tzw. "emerging markets", do których zaliczana jest Polska, po śmiałe inwestycje oparte na spekulacjach dotyczących dalszego rozwoju sytuacji w Azji.

Mimo że analiza średnich notowań złotówki, na chwilą obecną pokazuje, że nasza waluta zyskała na tych perypetiach, to jednak w dalszej perspektywie, rezultat może być mniej optymistyczny. Ze względu na znaczący handlowy związek z krajami, które bezpośrednio ucierpiały w wyniku posunięć Pekinu, pieniądz nad Wisłą na przestrzeni kolejnych miesięcy może sukcesywnie tracić na wartości.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 26.08.2015

Flaga Kazachstanu

Azjatycka "moda" na osłabianie własnej waluty

Po walutowym lekkim trzęsieniu ziemi, które w zeszłym tygodniu spowodowały Chiny przez trzykrotne administracyjne obniżanie wyceny juana do dolara, przyszła kolej na następne kraje. Podobne zabiegi zostały w tym tygodniu wykonane w Wietnamie i Kazachstanie. Czy to oznacza początek wojny walutowej na na największym kontynencie?

W minioną środę Kazachstan dokonał dewaluacji swojej waluty o 4,4%. Na rezultat długo nie trzeba było czekać, cena dolara do tenge zaczęła rosnąć w błyskawicznym tempie, dochodząc do obecnego poziomu USD/KZT – 251,83. W opinii analityków, Kazachstan, podobnie jak tydzień wcześniej Chiny, chce w ten sposób wspomóc swoją sytuacje gospodarczą. Jest do dosyć desperackie posuniecie, bo wyniku tak gwałtownej przeceny waluty bardzo mocno wzrósł wskaźnik inflacji. Posuniecie to w znacznej mierze tłumaczą jednak dane kazachskiej ekonomii, która mocno ucierpiała na skutek spadku ceny ropy. Kazachstan jest jednym z największych azjatyckich eksporterów tego surowca. Ponadto bardzo negatywnie na saldzie wymiany handlowej odbiło się również zwolnienie gospodarcze Chin oraz recesja w Rosji.

Na podobny manewr zdecydował się też w środę Wietnam – osłabiając sztucznie donga do dolara. Zarówno Wietnam jak i pozostałe w/w kraje chcą na skutek tego zabiegu m.in. stać się bardziej atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów oraz przez osłabienie siły nabywczej pieniądza wzmocnić konkurencyjność własnego eksportu. Nie jest to oczywiście nowy "wynalazek", Japonia w ciągu 3 ostatnich lat dewaluowała jena parokrotnie, skutecznie stymulując w ten sposób gospodarkę. Natomiast obecna skala i zakres tego, pojawiającego się w ostatnich tygodniach w Azji zjawiska, może w niedługim czasie prowadzić do wojny walutowej miedzy największymi krajami tego regionu.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 20.08.2015

Monety 5 i 2 złote

Osłabienie złotówki

Od wczoraj PLN notuje straty wobec większości walut głównych. Jako istotny czynnik wewnętrzny traktowana jest rosnąca awersja do ryzyka, towarzysząca zbliżającym się wyborom parlamentarnym. Dodatkowo nałożyły się na to, niekorzystne dla złotówki, zewnętrzne okoliczności, m.in publikacja wyników makro w USA i Wielkiej Brytanii.

Zaskakująco dobre informacje płynące z Londynu, dotyczące poziomu inflacji, który okazał się wyższy od oczekiwań, odbiły sie negatywnie na złotówce. Pieniądz nad Wisłą zaczął tracić w relacji do funta, dochodząc do obecnego poziomu GBP/PLN – 5,9185. Mimo pesymistycznych przewidywań ekspertów, dotyczących podniesienia stóp procentowych przez Bank of England, w obliczu tych danych może to jednak nastąpić szybciej niż się spodziewano. Bardziej zdecydowana polityka monetarna szterlinga niewątpliwie też negatywnie odbiłaby się na sile naszej rodzimej waluty.

Najnowsze wyniki gospodarki amerykańskiej również przyłorzyły się do osłabienia złotówki. Wartość produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych w lipcu wzrosła o 0,6% w stosunku do czerwca. Spowodowało to cofnięcie na eurodolarze, w skutek czego PLN odnotował spadek także do "zielonego".

Ponadto, coraz bliższy termin wyborów w naszym kraju, będzie już nieprzerwanie działał deprecjonująco na złotówkę co najmniej do momentu rozstrzygnięcia w październiku. Może to oznaczać, że przez najbliższe 2 miesiące polska waluta będzie raczej w defensywie.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 19.08.2015

Chińska waluta

Chiny wtykają kij w mrowisko

Pekin kolejny raz zakpił z globalnego rynku. Po niemałym walutowym szoku, jaki wywołało odgórne obniżanie ceny juana przez 2 dni z rzędu (tłumaczone jako "jednorazowa przyczyna techniczna" wynikająca ze zmiany sposobu wyliczania relacji do innych walut), w dniu dzisiejszym, bez żadnych oporów, znowu "ręcznie" zmniejszono wycenę CNY.

Po wtorkowej i środowej sztucznej dewaluacji chińskiej waluty, Ludowy Bank Chin w czwartek, bez zbędnych ceregieli, po raz trzeci wykonał ten sam ruch. Tym razem obniżono o 1,1% cenę w relacji do dolara. Państwo Środka "podratowuje" w ten sposób własną, mocno zwalniającą gospodarkę, w dużej mierze opartą na eksporcie. Analogicznie, z drugiej strony niższa wartość juana będzie miała negatywny wpływ na największe państwa eksportujące do Chin, do których zaliczyć można m.in: Japonię, Koreę Południową, USA, Niemcy i Wielką Brytanię. Natomiast skorzystać na tej sytuacji będą mogły waluty takich krajów jak Polska, której eksport do kraju Mao jest znikomy.

W dalszej perspektywie posunięcia Chin mogą też przełożyć się na decyzje zarówno Bank of England jak i Fed-u, które już od dłuższego czasu odwlekają podniesienie stóp procentowych, ciągle asekurując się m.in. ogólnie wyrażaną niewystarczającą stabilnością rynków.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 13.08.2015

Zwalniająca chińska gospodarka

Nerwowe ruchy na rynkach walutowych – winne Chiny

Gwałtowne skoki notowań w ostatnich dniach są w dużej mierze spowodowane posunięciem Ludowego Banku Chin, który przez 2 dni z rzędu obniżał sztucznie wycenę juana. Oficjalnym wytłumaczeniem tych decyzji była rzekoma, jednorazowa zmiana sposobu ustalania kursu. Nieoficjalnym ale bardziej wiarygodnym - zwalniająca chińska gospodarka.

W miniony wtorek kurs juana do dolara został odgórnie ustalony na 6,2298 - prawie 2% niżej niż notowania z poprzedniego dnia. Dzisiaj wycena chińskiej waluty została ponownie obniżona o 1,6% - do poziomu 6,3306. Wg analityków taktyka dewaluowania CNY ma na celu stworzenie na dłuższą metę korzystniejszych warunków dla inwestorów oraz pobudzenie słabnącego eksportu. Mimo że, wg oficjalnych chińskich danych makroekonomicznych, tempo rozwoju gospodarczego jest stabilne, zaledwie nieznacznie wolniejsze od zakładanego, to wiarygodność publikowanych informacji jest w znacznym stopniu kwestionowana.

Chiny są drugą największą światową gospodarka, nic wiec dziwnego, że powyższe zagrania wprowadziły nie mały zamęt na rykach walutowych na całym świecie. Osłabienie zanotowała m.in. waluta europejska oraz brytyjski funt, a także, paradoksalnie, dolar.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 12.08.2015

Moneta 1 funt szterling

Rekordowa cena funta

Cena brytyjskiej waluty osiągnęła w tym tygodniu rekordowy poziom 6,0053 PLN, jest to najwyższy kurs od prawie dziesięciu lat. Stoi za tym, między innymi, bardzo dobra kondycja gospodarki na wyspach. Mimo że, po dzisiejszej decyzji Bank of England gwałtowne tempo wzrostu zostało zatrzymane i nastąpił leki regres, to analitycy szacują, że szterling nadal będzie sukcesywnie się umacniał.

Wycena pieniądza nad Tamizą przebiła granice sześciu złotych, dochodząc tym samym do poziomu z listopada 2005 r. Jedną z przyczyn hossy są, utrzymujące się już od dłuższego czasu, dobre wyniki brytyjskiej ekonomii, m.in.: wyższy od oczekiwanego wskaźnik PKB, spadek bezrobocia - związany w dużym stopniu ze znaczącym wzrostem zatrudnienia w sektorze prywatnym. Przykładają się do tego również gorsze notowania strefy euro oraz słabsza, zwłaszcza w ostatnim okresie, kondycja rodzimej złotówki.

Gwałtowny wzrost szterlinga został zatrzymany w momencie ogłoszenia dzisiejszego oświadczenia BOE: stopy procentowe nie będą podnoszone, zostaną utrzymane na obecnym bardzo niskim poziomie 0,5%. Mimo że część prognoz zakładała, że bank centralny podejmie właśnie taką zachowawczą decyzję, to niewątpliwie negatywny wpływ na kurs funta miała informacja o podziale głosów podczas dzisiejszych obrad. Za podniesieniem został oddany tylko jeden głos, przeciwko było 8. Ta proporcja może oznaczać, że na jastrzębie ruchy w brytyjskiej polityce monetarnej będzie trzeba jeszcze długo poczekać.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 06.08.2015

Wysoki kurs GBP

Funt pójdzie jeszcze bardziej w górę?

W miniony czwartek Mark Carney poinformował o planach podniesienia stóp procentowych jeszcze w końcówce bieżącego roku. Do tego ruch, tak na prawdę, przymierzano sie już od dłuższego czasu, ale ciągle asekuracyjnie odkładano ostateczną decyzję na później. Jeżeli faktycznie w niedługiej perspektywie dojdzie do podwyżki stóp, to notowania brytyjskiej waluty mogą bardzo się wzmocnić.

Względnie spokojna ostatnio sytuacja na rynku walutowym, wynikająca m.in. z niespodziewanie łagodnego finału "greckich perypetii", w dużym stopniu przyczyniła się do deklaracji prezesa Bank of England. Dane z brytyjskiej ekonomi już od dłuższego czasu wskazywały taki kierunek w polityce monetarnej, ale tradycyjnie zachowawcze podejście BOE skutkowało odwlekaniem tego kroku. Bardziej zdecydowana postawa banku centralnego wynika również ze stanowiska amerykańskiego Fed-u, który konsekwentnie podtrzymuje plany podniesienia stóp procentowych na przełomie 2015/2016 roku.

Wprowadzenie w życie deklaracji Carney'a może w istotnym stopniu przyczynić się do dalszego umocnienia, i tak zwyżkującego ostatnio szterlinga. Obecnie pieniądz nad Tamizą wyceniany jest na: GBP/USD – 1,5627, GBP/EUR – 1,4406, GBP/CHF – 1,1016, GBP/PLN – 5,9184.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 17.07.2015

Paczki banknotów euro

Potulna kapitulacja Grecji

Po prezentowaniu przez nowy rząd Grecji, przez kilka ostatnich miesięcy, nieugiętej, niemal wrogiej postawy wobec warunków proponowanych przez Unię Europejską, nagle, zaskakująco łatwo premier Cipras zgodził się na absolutnie wszystkie wymogi Brukseli. Czy to koniec buńczucznych zapewnień o odbudowywaniu greckiej ekonomi bez "krępujących ją" unijnych zależności?

Wszystko wskazuje na to, że populistyczne zapewnienia rządzącej partii, nie były niczym innym jak kiełbasą wyborczą. Na hasłach opierających się przede wszystkim na "uwolnieniu" Hellady od wymagań związanych z poprzednią oraz kolejną pożyczką z UE partia Ciprasa wygrała niedawne wybory. Trudno obecne posunięcia oceniać inaczej niż populizm i to w kiepskim wykonaniu, dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze kilka dni temu w referendum Grecy wypowiedzieli się zdecydowanie przeciwko porozumieniu z Brukselą.

Tymczasem władze zgodziły się właśnie na cały pakiet unijnych warunków, obecnie jeszcze mniej korzystnych niż na początku negocjacji. Ateny zobowiązały się zastosować się do wszystkich narzucanych legislacji, m.in.: podnieść stawki VAT na większość towarów i usług, podnieść wiek emerytalny i przeprowadzić szereg reform administracyjnych. Co prawda, aby porozumienie weszło w życie, musi je przegłosować jeszcze grecki parlament, ale to raczej tylko teoretyczny etap, biorąc pod uwagę, że bezwzględną większość stanowi tam Syriza.

Natomiast finał negocjacji wpłynął stabilizująco na rynki finansowe, ograniczając znacznie element niepewności i ryzyka. Trudne do przewidzenia w ostatnich tygodniach nagłe skoki na parach walutowych, spowodowane w dużej mierze nerwową sytuacją na linii Bruksela-Ateny, bardzo szybko zaczęły wracać do normy.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 14.07.2015

Znak dolara

Gdzie dwóch się bije tam dolar korzysta

Amerykańska waluta w tym tygodniu osiągnęła najwyższą cenę od marca br. Jej dobre notowania są wynikiem przede wszystkim wzmocnieniem w stosunku do euro, którego pozycja jeszcze bardziej się osłabiła po ogłoszeniu wyników niedzielnego referendum w Grecji.

Zgodnie z przewidywaniami, w niedzielę grecki naród zdecydowaną większością głosów odrzucił warunki pomocy proponowane przez Unię Europejską. Ponad 60% uczestników referendum wypowiedziało się przeciwko reformom i podwyżkom podatków, wymaganych przez strefę euro w zamiana za trzecią transzę pożyczki. Mimo że, z praktycznego punktu widzenia Grecja jest bankrutem, utrzymującym swoje status quo od ponad 5 lat dzięki unijnemu kredytowi, to jednak wejście na ścieżkę prowadzącą bezpośrednio do zerwania obecnych relacji z UE i zrezygnowania ze wspólnej waluty wpływa bardzo destabilizująco na wizerunek unii.

Natomiast brak porozumienia na linii Bruksela-Ateny sprzyja dolarowi. Kurs EUR/USD od początku tego tygodnia spadł prawie o 0,2 pkt., do poziomu 1,0928. Przełożyło się to również na gorsze notowania złotówki, która straciła w relacji do amerykańskiej waluty już prawie 10 gr., dochodząc do pułapu USD/PLN – 3,8512.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 07.07.2015

Czy Grecja wyjdzie z EU?

Wyjście Grecji ze strefy euro coraz bardziej realne?

Kolejne fiasko rozmów pomiędzy Unią Europejską a Atenami wskazuje na to, że Hellada nie skorzysta z programu pomocowego. Co prawda na powierzchni unoszą się jeszcze ostatnie koła ratunkowe: zaplanowane na niedziele referendum w sprawie przyjęcia warunków UE oraz teoretyczna możliwość wznowienia negocjacji, jednak szanse na porozumienie są już coraz mniejsze.

Sytuacja Grecji zaczyna być coraz bardziej jednoznaczna. Przegłosowanie przyjęcia pomocy Brukseli w referendum jest raczej mało prawdopodobne. Jednym z wiodących haseł, na których rządząca obecnie Syriza, wygrała niedawne wybory było właśnie zdystansowanie się od Unii Europejskiej. Szanse na to, że Grecy w ciągu kilku miesięcy tak radykalnie zmienili zdanie w tej kwestii są raczej małe. Dalszy rozwój wydarzeń w tym kierunku prowadziłby do wystąpienia ze strefy euro. Nakładałoby to obowiązek bezzwłocznej spłaty zaległej raty zadłużenia wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego (1,6 mld euro) oraz wykup obligacji z EBC (3,5 mld euro). Oczywiście w greckim budżecie tych pieniędzy nie ma.

Ta niepokojąca perspektywa przyczynia się do utrzymywania coraz głębszej atmosfery niepewności na rynkach finansowych. W pierwszej kolejności przekłada się to m.in. na gorsze notowania walut krajów rozwijających się, dlatego złotówka od dłuższego już czasu pozostaje w cieniu greckich problemów. Również wielkimi krokami zbliża się kolejny czynnik, który może przełożyć się na gorsze wyniki pieniądza nad Wisłą – tradycyjna obawa towarzysząca wyborom parlamentarnym.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 01.07.2015

Grecja w dół

Grecja na skraju bankructwa?

Kolejny raz rozmowy na linii Ateny – Bruksela zakończyły się fiaskiem. Mimo że obie strony zapowiadają powrót do negocjacji i prace nad innymi rozwiązaniami, to czas na wypracowanie porozumienia powoli dobiega już końca. Jeżeli Grecja nie spełni wymagań niezbędnych do uzyskania pomocy UE, to niedługo faktycznie może stać się bankrutem.

Rozwój wydarzeń nie napawa mieszkańców Hellady optymizmem. Większość z nich próbuje zabezpieczyć się przed możliwym krachem. Tak jak ponad pół roku temu, przed bankomatami ponownie ustawiły się gigantyczne kolejki. Władze, aby nie doprowadzić do pogorszenia i tak już złych nastrojów społecznych i wybuchu paniki, podpisały kontrakt z zewnętrzną firmą, która zapewnia na bieżąco ciągłość dostaw gotówki do obleganych bankomatów.

Niepewna sytuacja Grecji odbija się negatywnie również na złotówce, która sukcesywnie notuje osłabienie wobec większości walut głównych. Aczkolwiek, czynników rzutujących na słabszą ostatnio pozycje pieniądza nad Wisłą jest więcej. Można tutaj wymienić m.in.: spowolnienie gospodarcze w Chinach oraz, coraz bardziej realną, podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w trzecim kwartale br.

Obecnie nasza waluta jest wyceniana na: EUR/PLN – 4,1708, GBP/PLN – 5,8555, USD/PLN – 3,7294, CHF/PLN – 3,9830.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 24.06.2015

Stopy w dół - rubel

Kolejna obniżka stóp w Rosji

Zgodnie z decyzją Centralnego Banku Rosji od dzisiaj podstawowa stopa procentowa wynosi 11,5%. Poziom został obniżony o 1 pkt w stosunku do poprzedniego 12,5%. Jest to już czwarte w tym roku cięcie stóp w Moskwie, które zaczęło się w styczniu od pułapu 17%.

Rok 2015 dla rosyjskiej gospodarki stanowi istotną odmianę w zestawieniu z 2014. Dla ratowania fatalnej sytuacji rodzimej ekonomii, spowodowanej m.in. sankcjami USA i Unii Europejskiej, oraz tragicznej kondycji moskiewskiej waluty, której wycena osiągneła historyczne minimum, w minionym roku aż sześć razy podnoszono stopy procentowe. Mające miejsce od stycznia br. względne wyhamowywanie inflacji i stopniowa poprawa notowań rubla, są głównymi motywami, które przyczyniły się do decyzji o sukcesywnym zmniejszaniu ceny pieniądza. CBR zapowiedział, że o ile stabilizacja sytuacji będzie postępowała dalej w obecnym tempie, to należy spodziewać się niedługo kolejnej obniżki.

Daje to szanse rosyjskiej gospodarce na zejście z wokandy jako jeden z głównych czynników wpływających destabilizująco na waluty regionu. Notowania wielu krajów Europy środkowo-wschodniej w ostatnim czasie, wielokorotnie znajdowały się w cieniu problemów wielkiego sąsiada, w tym również, negatywnie odbijało się to na naszej złotówce.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 16.06.2015

5 złotych i znak zapytania

Lecą głowy ministrów a w ślad za nimi spada złotówka

Koniec tego tygodnia może przynieść osłabienie naszej waluty, spowodowane głównie nerwowymi zmianami w składzie polskiego rządu. Ponownie, ze zdwojoną siłą powrócił temat afery podsłuchowej, stawiając pod znakiem zapytania, już nie tylko sposób sterowania podstawowymi procesami ekonomicznymi naszego państwa, ale także kompromitujący działanie wymiaru sprawiedliwości.

Przeprowadzane od wczoraj gwałtowne zmiany kadrowe w polskim rządzie wiążą się z "wyciekiem" i upublicznieniem akt dot. afery taśmowej. Jeżeli chodzi o sam skandal związany z aferą, to główne wątki pozostały takie same, bo już powszechną wiedza jest m.in. to, że szef RPP Marek Belka i szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz "wymieniali się przysługami" odbijającymi się negatywnie na ekonomii państwa w zamian za usunięcie swoich niewygodnych oponentów politycznych. Natomiast nowym aspektem jest kompromitacja dot. śledztwa w tej sprawie, które jak się okazało, było odgórnie sterowane w kierunku ustalenia, komu udało się nagrać skorumpowanych polityków, a nie pociągnięcia do odpowiedzialności głównych winowajców.

W efekcie tego nowego skandalu, w dniu wczorajszym w rządzie Ewy Kopacz posypały się dymisje: ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego, wiceministra skarbu Rafała Baniaka, wiceministra gospodarki Tomasza Tomczykiewicza i wiceministra środowiska Stanisława Gawłowskiego. Rezygnacje z funkcji ministrów złożyli także: koordynator do spraw służb specjalnych Jacek Cichocki, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz i minister sportu Andrzej Biernat. Odejść ma również Marszałek Sejmu Radosław Sikorski oraz Prokurator Generalny Andrzej Seremet.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że obecne posunięcia partii rządzącej przypominają desperackie ruchy tonącego, który chwyta się brzytwy. Ciężko również uwierzyć w to, że ich celem jest rzetelne wyjaśnienie sprawy, na co był już ponad rok czasu, a nie po prostu próba ratowania własnych kiepskich wyników sondażowych przed zbliżającymi się wyborami. Łączy się to z pytaniem, dlaczego dymisje składane są dopiero teraz a nie 12 miesięcy temu, kiedy ujawniono nagrania?

Naturalnie działania tego typu i na tym szczeblu wpływają negatywnie na percepcję rynku i mogą bezpośrednio przekładać sie na awersję do ryzyka inwestorów. Wg analityków obecna tendencja spadkowa naszej waluty wywołana jest właśnie tym nagłym politycznym trzęsieniem ziemi.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 11.06.2015

funty brytyjskie - banknoty

Jest decyzja ws. stóp procentowych w UK

Po wczorajszym posiedzeniu, Bank of England wydał komunikat dot. planowanych działań na polu polityki monetarnej. Mimo wcześniejszych spekulacji, opartych na dobrych wynikach brytyjskiej gospodarki, dających szanse na podwyżkę do poziomu 1%, BOE pozostawił stopy procentowe bez zmian.

Bank centralny Anglii postanowił utrzymać stopy na dotychczasowym poziomie 0,5 % (podst. stopa referencyjna). Mimo dobrych danych z ekonomii na wyspach, polityka BOE w tej kwestii jest bardzo asekuracyjna. Stopy procentowe pozostają na obecnym poziome już ponad 6 lat – od marca 2009, a ich gwałtowna obniżka, do tak niskiego pułapu, związana była z kryzysem, który rozpoczął się w 2008 r. Utrzymana została również ta sama skala w programie skupu aktywów – 375 mld funtów, ostatni raz powiększona o pulę 50 mld funtów w lipcu 2012 r.

Obecnie brytyjska waluta jest wyceniana na: GBP/USD – 1,5361, GBP/EUR – 1,3653, GBP/CHF – 1,4354, GBP/PLN – 5,6837.

 

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 05.06.2015

złotówka w górę

Nowy prezydent i wzmocnienie złotówki

Nasza waluta, niemal od początku maja notowała poważne straty. Dopiero w bieżącym tygodniu los się do niej uśmiechnął. Do wzrostu wyceny pieniądza nad Wisłą przyczyniło się m.in. rozstrzygnięcie wyborów prezydenckich, które nieco uspokoiło rynek. Drugim ważnym czynnikiem jest rysujące się na horyzoncie porozumienie na linii Unia Europejska – Grecja.

Ogłoszenie oficjalnych wyników, informujących o zwycięstwie Andrzeja Dudy, zadziałało kojąco na, nie za dobrą ostatnio, sytuację złotówki. Stonowane wypowiedzi i pierwsze deklaracje prezydenta-elekta, zostały pozytywnie odebrane przez rynek, co również przełożyło się na znaczne złagodzenie nerwowej atmosfery, do ostatniego dnia towarzyszącej wyborom. Inwestorzy uspokoili się, niedawna awersja do ryzyka odeszła w zapomnienie, a wszystko to zaowocowało lepszym notowaniem naszej waluty.

Informacje płynące z Grecji również przyczyniły się do zbudowania pozytywnego nastroju wokół złotówki. Doniesienia z konferencji wiceministrów finansów strefy euro zwiastują już coraz bliższe porozumienie między Atenami a Brukselą, co dobrze wpływa nie tylko na kurs euro ale także na waluty wielu krajów rozwijających się.

 

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 29.05.2015

złotówka

Dalsze osłabienie złotówki

Przez cały bieżący tydzień PLN bardzo znacząco tracił do większości walut głównych. W dużej mierze wynika to z docierających zza oceanu informacji o dobrych danych dot. amerykańskiej gospodarki, ciągle nie najlepszej sytuacji Eurolandu, a także braku rozstrzygnięcia w sprawie Grecji oraz zbliżającej się drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce.

Dolar od poniedziałku konsekwentnie umacnia się wobec euro. Tendencji tej nie zaszkodziło nawet ostatnie posiedzenie Fed-u, które potwierdziło spekulacje, że decyzja o podniesieniu stóp procentowych w USA zostanie jednak odsunięta w dalszą przyszłość. Co więcej, na kursie wspólnej waluty zaważyła również informacja, że Europejski Bank Centralny zapowiada rozszerzenie programu skupu aktywów, co w oczywisty sposób negatywnie odbije się na sile pieniądza. Złotówka, w ślad za euro, traci do większości głównych walut. Dodatkowo, nie pomaga nam fakt nieosiągnięcia jeszcze konsensusu na linii Unia Europejska – Grecja oraz niepewność towarzysząca niedzielnym wyborom prezydenckim nad Wisłą.

W chwili obecnej nasza waluta wyceniana jest na: USD/PLN – 3,6808, GBP/PLN – 5,7734, EUR/PLN – 4,0960, CHF/PLN – 3,9387.

 

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 21.05.2015

polskie banknoty - złoty w dół

Coraz słabsza złotówka

Od końca minionego tygodnia nasza waluta notuje znaczący spadek. Złożyło się na to wiele czynników, m.in.: ciągle niepewna sytuacja na linii Grecja – Unia Europejska, rozstrzygnięcie wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii i wzmocnienie funta oraz niepewność towarzysząca wyborom prezydenckim w Polsce.

Przedłużające się rozmowy Brukseli i Aten, nadal bardzo dalekie od wypracowania ostatecznego porozumienia, są jednym z mocniejszych negatywnych czynników rzutujących na kurs pieniądza nad Wisłą. Sytuacja ta ma zresztą niekorzystny wpływ nie tylko na złotego, ale także na osłabienie większości pozostałych walut naszego regionu. Co więcej, PLN w ciągu ostatnich dni, mocno stracił na wartości zwłaszcza wobec szterlinga. Spowodowane jest to przede wszystkim uspokojeniem globalnych nastrojów po zakończeniu zeszłotygodniowych wyborów w Zjednoczonym Królestwie, które były jednym z ostatnich czynników chwilowo hamujących lokomotywę brytyjskiej gospodarki.

Niewątpliwie do grona najistotniejszych elementów, wpływających obecnie na kurs złotówki, zaliczyć należy trwające wybory prezydenckie. Tradycyjnie rynek reaguje zazwyczaj awersją do ryzyka na potencjalne niewiadome, takie jak wyniki elekcji i możliwość zmiany u steru władzy. Z wstępnych danych wynika, że pierwszą turę głosowania wygrał Andrzej Duda – zdobywając 34,7%, następny był Bronisław Komorowski – z 32,1%. Dodatkowo, niepewność pogłębia jeszcze fakt wielu "niejasności" towarzyszącym liczeniu głosów w niedawnych wyborach samorządowych i stawaiających pod znakiem zapytania wiarygodność podawanego publicznie wyniku.

 

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 12.05.2015

Torysi

Zwycięstwo torysów i wzmocnienie funta

Przedwyborcze sondaże pokazywały, do ostatniego momentu, zbliżone szanse na zwycięstwo obu wiodących brytyjskich partii. Mimo tego, w dniu wczorajszym, z bezpieczną przewagą dla siebie, wygrała partia konserwatywna, z obecnym premierem Davidem Cameronem na czele.

Liczenie głosów w ostatnich okręgach dobiega już końca. Na chwilę obecną torysi otrzymali 308 mandatów w Izbie Gmin, natomiast opozycyjna Partia Pracy tylko 224. Wiadomość o pozostaniu u steru władzy obecnego ugrupowania została bardzo pozytywnie odebrana przez rynek. Funt błyskawicznie zaczął się wzmacniać, w szybkim tempie odrabiając straty poniesione w ostatnich tygodniach przedwyborczej niepewności. Notowania szterlinga do większości walut głównych znacząco się poprawiły, obecnie wyceniany jest na: GBP/EUR – 1,3803, GBP/USD – 1,5417, GBP/CHF – 1,4278.

W związku z kolejną kadencją konserwatystów, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Camerona, w 2017 r. w Wielkiej Brytanii odbędzie się referendum dotyczące wystąpienia z Unii Europejskiej. Jeżeli faktycznie dojdzie do takiego rozstrzygnięcia, to kurs funta mogą czekać znacznie ostrzejsze wahania, niż te, towarzyszące ostatniej elekcji.

 

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 08.05.2015

banknoty 50 PLN

Złotówka w miarę stabilna

Po gwałtownych wahaniach na początku tego tygodnia, notowania naszej waluty znacznie się uspokoiły. Kolejny dzień z rzędu obserwujemy względnie wyważony kurs złotego. Jednak taka sytuacja może nie trwać zbyt długo, wkrótce zostaną opublikowane m.in. dane makro z USA i ze strefy euro.

Po poniedziałkowym ostrym skoku wyceny pieniądza nad Wisłą, w porywach sięgającym nawet do 7 gr, sytuacja naszej waluty nieco się uspokoiła. Jest to w dużej mierze spowodowane chwilowym brakiem istotnych publikacji makro, zarówno krajowych jak i globalnych.

Cisza ta jednak nie będzie trwała zbyt długo, bo wisi nad nami sporo bardzo istotnych wydarzeń. Dzisiaj wieczorem odbędzie się posiedzenie Fed, na którym ma zapaść decyzja sprawie dalszej polityki dot. stóp procentowych. W strefie euro lada moment opublikowane zostaną wstępne wskaźniki CPI za kwiecień, a wg ostatnich doniesień, również w najbliższych dniach, ma dojść do sfinalizowania negocjacji i zawarcia porozumienia miedzy Grecją i Unia Europejską. Mimo że, obecnie dosyć mocny kurs złotówki do euro, powinien gwarantować nam względną równowagę, to jednak ze względu na wagę najbliższych wydarzeń, a zwłaszcza postanowień banku centralnego USA, może wzrosnąć awersja do ryzyka walut krajów rozwijających się – w tym naszej złotówki.

 

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 29.04.2015

Brytyjskie monety

Funt w maju pójdzie ostro w górę?

Mimo zbliżających się wielkimi krokami wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, ku zaskoczeniu wielu ekspertów notowania wyspiarskiej waluty są bardziej stabilne, niż się spodziewano. Coraz częściej pojawiają się też prognozy, mówiące że to niepewność towarzysząca wynikom głosowania chwilowo zatrzymała wzrost funta, ale po rozstrzygnięciu, szterling zacznie iść ostro do góry.

7 maja w Zjednoczonym Królestwie odbędą się wybory parlamentarne. Mimo faktu, że zostało już bardzo mało czasu, a sondaże pokazują, że obie konkurencyjne partie mają zbliżone szanse na wygraną, pieniądz nad Tamizą reaguje dosyć spokojnie. Oprócz stosunkowo niewielkich wahnięć kursu, zwłaszcza w początkowym okresie gonitwy przedwyborczej, funt zachowuje się znacznie stabilniej niż przewidywano.

Analitycy tłumaczą to zjawisko wskazując na dobre wyniki brytyjskiej gospodarki. Gdyby nie "zawirowanie" towarzyszące elekcji, funt kontynuowałby trend wzrostowy przerwany w połowie marca br. Dlatego, prawdopodobnie naturalnym odruchem rynku, po zakończeniu wyborów, będzie szybki powrót do sukcesywnego wzmacniania się brytyjskiej waluty.

 

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 23.04.2015

Polskie monety

Polska: stopy procentowe bez zmian – złotówka traci!

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej postanowiła nie podnosić stóp. Pozostaną one na dotychczasowym poziomie: referencyjna – 1,50, lombardowa – 2,50, depozytowa – 0,50. Mimo że decyzja RPP nie była zaskoczeniem, to jednak rynek dosyć negatywnie zareagował na tę informację.

Posunięcie Rady było zgodne z przewidywaniami ekonomistów. Niezależnie jednak od tego faktu, przez większość analityków uważane jest za kolejny chybiony manewr. Za takim punktem widzenia przemawia co najmniej kilka istotnych czynników. Można wymienić tutaj m.in. trwającą już od miesięcy stagnację gospodarczą w naszym kraju, połączoną z coraz poważniejszą deflacją. Ze względu na oba powyższe zjawiska, stopy powinny być sukcesywnie podnoszone już dużo wcześniej.

Po ogłoszeniu decyzji RPP złotówka zanotowała znaczący spadek w stosunku do większości walut głównych. W ciągu zaledwie kilku godzin wartość rynkowa pieniądza nad Wisłą spadła o 3-4 grosze. Obecnie nasza waluta wyceniana jest na: GBP/PLN – 5,6012, USD/PLN – 3,7847, EUR/PLN – 4,0275, CHF/PLN – 3,8967.

 

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 15.04.2015

funt - moneta 1 pound

Funt słabnie przed wyborami

W ciągu ostatnich tygodni brytyjska waluta odnotowała dosyć duży spadek. Oprócz danych gospodarczych, które rozczarowały inwestorów, duże znaczenie ma w tym wypadku również termin zbliżających się wyborów parlamentarnych, wyznaczonych na 7 maja.

Najnowsze dane z ekonomii na wyspach okazały się nieco gorsze niż szacowano. M.in. niższy wzrost produkcji przemysłowej – o 0,1% (przy zakładanym 0,3%) oraz spadek w sektorze budowlanym o prawie 1% - przy spodziewanym wzroście rzędu 2%. Jednak wg analityków głównym powodem tak znaczącego osłabienia pieniądza nad Tamizą są nadchodzące wybory parlamentarne, a przede wszystkim zbliżone szanse na zwycięstwo obu głównych partii. Zarówno Partia Konserwatywna jak i Laburzyści idą "łeb w łeb" w sondażach przedwyborczych. Sytuacja ta tym bardziej budzi niepokój ze względu na fakt, że programy gospodarcze obu wiodących ugrupowań dosyć znacząco się różnią.

W tych okoliczności korzysta złotówka, od blisko 3 tygodni notująca bardzo dobry kurs w stosunku do szterlinga. Obecnie nasza waluta jest wycenia na: GBP/PLN – 5,5368, USD/PLN – 3,777, EUR/PLN – 4,0102, CHF/PLN – 3,8549.

 

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 10.04.2015

200 złotych

Trwa hossa złotówki

Od początku tego tygodnia nasza waluta znacząco umacnia się w stosunku do większości walut głównych. Największy wzrost wartości odnotowaliśmy w relacji do funta (o 0,13 zł) i dolara (0,08 zł). Jest to, w dalszym ciągu, powodowane gorszymi danymi z USA i zmianą kierunku obieranego przez inwestorów, którzy po niedawnych, odważnych zapowiedziach Fed-u, powoli tracą nadzieję na szybką podwyżkę stóp procentowych.

Polski pieniądz od poniedziałku intensywnie odrabia straty. Paradoksalnie, są to straty poniesione wcześniej, w dużej mierze, z tego samego powodu. W pierwszej połowie miesiąca, bardzo dobre wyniki amerykańskiej gospodarki i zapewnienia członków Rezerwy Federalnej o rychłych "jastrzębich" posunięciach w polityce monetarnej, były przyczyną szybkiego wzrostu ceny dolara i mocnego spadku złotówki. Jednak euforia związana z informacjami zza oceanu, zaczęła szybko opadać, kiedy opublikowane zostały kolejne dane ekonomiczne USA, stawiające pod znakiem zapytania zapowiadany kierunek działań.

Dodatkowo naszej walucie, w obecnej sytuacji, służy również dalsze luzowanie ilościowe euro, konsekwentnie realizowane przez Europejski Bank Centralny. Jednak, w najbliższym czasie, najistotniejsze dla kursu pieniądza nad Wisłą, będą kolejne dane napływające z USA. W zależności od ich wyniku, będziemy obserwować ciąg dalszy hossy PLN, bądź ponowną deprecjację.

 

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 24.03.2015

Kursy - archiwum

Data Kupno Sprze.
2015-11-26 14:34 6.0100 6.1450
2015-11-26 13:14 6.0100 6.1290
2015-11-26 11:34 6.0000 6.1290
2015-11-25 15:30 6.0000 6.1350
2015-11-25 14:07 5.9800 6.1350
2015-11-25 10:43 5.9800 6.1250
2015-11-25 10:35 5.9600 6.1250
2015-11-24 18:12 5.9600 6.1090
2015-11-24 16:18 5.9700 6.1090
2015-11-24 14:28 5.9700 6.1190
2015-11-23 16:16 5.9800 6.1190
2015-11-23 13:23 5.9800 6.0990
2015-11-20 18:02 5.9800 6.1290
2015-11-20 08:22 6.0000 6.1290
2015-11-19 17:22 6.0000 6.1090
2015-11-19 12:10 6.0000 6.1250
2015-11-18 15:21 6.0000 6.1350
2015-11-18 12:32 6.0100 6.1350
2015-11-17 17:55 6.0000 6.1350
2015-11-17 17:30 5.9800 6.1350
2015-11-17 11:27 5.9800 6.1150
2015-11-17 11:16 5.9800 6.0990
2015-11-16 18:09 5.9500 6.0990
2015-11-16 16:27 5.9500 6.0790
2015-11-16 11:06 5.9400 6.0790
2015-11-16 11:01 5.9300 6.0790
2015-11-16 10:57 5.9300 5.0790
2015-11-13 17:47 5.9300 6.0750
2015-11-13 16:15 5.9200 6.0750
2015-11-13 10:22 5.9200 6.0590
2015-11-12 10:28 5.9100 6.0390
2015-11-11 16:25 5.9000 6.0390
2015-11-11 14:53 5.9000 6.0580
2015-11-10 15:01 5.9200 6.0580
2015-11-10 14:18 5.9100 6.0580
2015-11-10 14:04 5.9100 5.0580
2015-11-10 10:24 5.9100 6.0450
2015-11-10 09:01 5.9000 6.0450
2015-11-09 16:20 5.9100 6.0450
2015-11-09 15:18 5.9100 6.0350
2015-11-09 14:39 5.9000 6.0350
2015-11-09 11:58 5.9000 6.0550
2015-11-07 07:27 5.8800 6.0550
2015-11-07 07:20 5.8800 6.0350
2015-11-06 20:56 5.8500 6.0350
2015-11-06 18:13 5.8500 6.0490
2015-11-06 14:54 5.8500 6.0190
2015-11-06 10:34 5.8600 5.9770
2015-11-06 10:25 5.8500 5.9980
2015-11-06 10:14 5.8600 5.9980
2015-11-06 07:38 5.8700 5.9980
2015-11-06 07:14 5.8700 6.0080
2015-11-05 18:11 5.8800 6.0080
2015-11-05 14:17 5.8800 6.0450
2015-11-05 14:10 5.9000 6.0450
2015-11-05 13:49 5.9000 6.0550
2015-11-05 10:30 5.9100 6.0550
2015-11-05 08:52 5.9100 6.0690
2015-11-04 17:09 5.9100 6.0590
2015-11-04 13:16 5.9100 6.0390
2015-11-04 13:10 5.9100 6.0490
2015-11-03 18:19 5.9000 6.0490
2015-11-03 10:35 5.9000 6.0290
2015-11-03 08:10 5.8900 6.0290
2015-11-02 14:31 5.9000 6.0290
2015-11-02 10:51 5.8700 6.0290
2015-11-02 10:14 5.8700 6.0150
2015-10-30 18:05 5.8700 6.0290
2015-10-30 15:24 5.8700 6.0190
2015-10-30 10:28 5.8800 6.0190
2015-10-30 10:23 5.8900 6.0190
2015-10-29 18:22 5.8900 6.0390
2015-10-29 15:19 5.8900 6.0290
2015-10-29 13:22 5.8800 6.0290
2015-10-29 11:27 5.8800 6.0190
2015-10-29 11:25 5.8800 6.0090
2015-10-29 08:44 5.8800 6.0290
2015-10-29 08:42 5.8700 6.0290
2015-10-29 08:36 5.8600 6.0290
2015-10-28 14:48 5.8600 5.9990
2015-10-28 10:27 5.8700 5.9990
2015-10-27 18:07 5.8700 6.0090
2015-10-27 10:20 5.8700 5.9990
2015-10-26 13:32 5.8600 5.9990
2015-10-23 14:47 5.8300 5.9770
2015-10-23 14:46 5.8300 5.9870
2015-10-23 14:42 5.8200 5.9870
2015-10-23 12:47 5.8200 5.9590
2015-10-22 17:11 5.8000 5.9590
2015-10-22 16:15 5.7900 5.9590
2015-10-22 14:53 5.7800 5.9590
2015-10-22 14:48 5.7700 5.9490
2015-10-22 10:07 5.7700 5.9190
2015-10-22 10:05 5.7700 5.8980
2015-10-21 18:37 5.7500 5.8980
2015-10-21 18:36 5.7500 5.8950
2015-10-21 18:06 5.7500 5.9080
2015-10-21 16:45 5.7500 5.8980
2015-10-21 14:26 5.7500 5.8790
2015-10-21 12:09 5.7400 5.8790
2015-10-21 11:48 5.7300 5.8790
2015-10-21 10:10 5.7300 5.8650
2015-10-20 17:49 5.7300 5.8750
2015-10-20 17:15 5.7200 5.8750
2015-10-20 16:18 5.7200 5.8690
2015-10-20 16:17 5.7200 5.8690
2015-10-20 12:23 5.7200 5.8490
2015-10-20 11:26 5.7300 5.8490
2015-10-19 19:35 5.7300 5.8690
2015-10-19 17:14 5.7200 5.8690
2015-10-19 12:52 5.7200 5.8590
2015-10-19 12:46 5.7000 5.8590
2015-10-19 10:44 5.7000 5.8290
2015-10-17 10:21 5.7000 5.8350
2015-10-17 10:00 5.7000 5.7350
2015-10-16 13:23 5.6900 5.8350
2015-10-16 12:53 5.6800 5.8350
2015-10-16 10:21 5.6800 5.8250
2015-10-16 10:15 5.6600 5.8250
2015-10-15 17:12 5.6600 5.8150
2015-10-15 16:14 5.6600 5.7990
2015-10-15 15:41 5.6600 5.7850
2015-10-15 11:39 5.6500 5.7850
2015-10-15 11:36 5.6400 5.7850
2015-10-14 19:40 5.6400 5.7660
2015-10-14 13:36 5.6300 5.7660
2015-10-14 11:32 5.6100 5.7570
2015-10-14 08:28 5.6100 5.7390
2015-10-14 08:26 5.6100 5.7490
2015-10-13 15:12 5.6000 5.7490
2015-10-13 14:49 5.6000 5.7590
2015-10-13 11:32 5.6100 5.7590
2015-10-13 10:55 5.6100 5.7690
2015-10-13 08:28 5.6400 5.7690
2015-10-12 15:23 5.6300 5.7690
2015-10-12 14:19 5.6400 5.7690
2015-10-12 12:04 5.6400 5.7570
2015-10-12 08:07 5.6300 5.7570
2015-10-09 17:31 5.6300 5.7570
2015-10-09 16:18 5.6300 5.7750
2015-10-09 13:21 5.6400 5.7750
2015-10-09 12:52 5.6400 5.7850
2015-10-09 11:26 5.6500 5.7850
2015-10-09 10:37 5.6600 5.7850
2015-10-08 18:21 5.6700 5.7990
2015-10-08 17:59 5.6700 5.8150
2015-10-08 14:07 5.6800 5.8150
2015-10-08 11:26 5.7000 5.8150
2015-10-07 19:07 5.7000 5.8270
2015-10-07 16:14 5.6900 5.8270
2015-10-07 16:08 5.6800 5.8270
2015-10-07 16:05 5.6800 5.8170
2015-10-07 10:24 5.6800 5.7970
2015-10-06 18:07 5.6700 5.8050
2015-10-06 10:34 5.6800 5.8050
2015-10-05 18:58 5.6800 5.8150
2015-10-05 18:15 5.6700 5.8150
2015-10-05 13:47 5.6700 5.8050
2015-10-05 11:27 5.6700 5.7950
2015-10-05 10:47 5.6700 5.8180
2015-10-05 07:50 5.6800 5.8180
2015-10-02 15:13 5.6700 5.8080
2015-10-02 15:11 5.6700 5.8350
2015-10-02 13:33 5.7000 5.8350
2015-10-02 10:28 5.7000 5.8180
2015-10-01 15:47 5.6900 5.8180
2015-09-30 16:06 5.6800 5.8180
2015-09-30 16:04 5.6900 5.8180
2015-09-30 14:43 5.6700 5.8180
2015-09-30 13:42 5.6700 5.7990
2015-09-30 10:52 5.6600 5.7990
2015-09-30 08:11 5.6500 5.7770
2015-09-29 10:44 5.6600 5.7990
2015-09-29 07:38 5.6600 5.7770
2015-09-28 18:58 5.6800 5.8080
2015-09-28 12:57 5.7000 5.8280
2015-09-28 12:21 5.6800 5.8280
2015-09-28 10:22 5.6800 5.8080
2015-09-26 10:27 5.6700 5.8080
2015-09-25 17:39 5.6800 5.8080
2015-09-25 17:10 5.6900 5.8080
2015-09-25 16:51 5.6900 5.8280
2015-09-25 14:08 5.6800 5.8280
2015-09-25 07:58 5.7000 5.8280
2015-09-25 07:35 5.6600 5.8280
2015-09-24 17:18 5.6600 5.7950
2015-09-24 14:12 5.6600 5.7870
2015-09-24 14:10 5.6700 5.7870
2015-09-24 13:55 5.6700 5.8080
2015-09-24 09:46 5.6900 5.8080
2015-09-23 20:12 5.6900 5.8280
2015-09-23 19:22 5.7000 5.8280
2015-09-23 19:07 5.6900 5.8280
2015-09-23 18:26 5.6900 5.8080
2015-09-23 16:37 5.6800 5.8080
2015-09-23 15:57 5.6800 5.8280
2015-09-23 13:46 5.7000 5.8280
2015-09-23 13:45 5.7000 5.8480
2015-09-23 11:28 5.7200 5.8480
2015-09-22 18:31 5.7400 5.8790
2015-09-22 18:24 5.7400 5.8660
2015-09-22 12:49 5.7300 5.8660
2015-09-22 08:25 5.7200 5.8660
2015-09-21 15:52 5.7000 5.8390
2015-09-21 15:51 5.7000 5.8280
2015-09-21 11:20 5.7000 5.8180
2015-09-21 09:59 5.7000 5.8490
2015-09-21 07:55 5.7000 5.8490
2015-09-18 15:35 5.6800 5.8180
2015-09-18 14:26 5.6800 5.7990
2015-09-18 08:36 5.6700 5.7990
2015-09-18 08:35 5.7000 5.7990
2015-09-17 09:08 5.7000 5.8370
2015-09-16 13:11 5.6800 5.8370
2015-09-16 11:29 5.6800 5.8080
2015-09-16 11:09 5.6500 5.8080
2015-09-16 09:37 5.6500 5.7870
2015-09-15 19:34 5.6500 5.7990
2015-09-15 16:57 5.6400 5.7990
2015-09-15 14:32 5.6500 5.7990
2015-09-15 13:09 5.6700 5.7990
2015-09-15 09:35 5.6800 5.7990
2015-09-14 10:55 5.6700 5.7990
2015-09-11 18:12 5.6600 5.7990
2015-09-11 18:01 5.6600 5.8280
2015-09-11 17:21 5.6700 5.8280
2015-09-11 15:25 5.6800 5.8280
2015-09-11 10:32 5.7000 5.8280
2015-09-11 10:23 5.7100 5.8280
2015-09-10 18:44 5.7100 5.8450
2015-09-10 18:41 5.7100 5.8550
2015-09-10 18:36 5.7200 5.8550
2015-09-10 13:26 5.7300 5.8550
2015-09-09 11:23 5.7200 5.8550
2015-09-09 11:13 5.7200 5.8660
2015-09-09 10:27 5.7400 5.8660
2015-09-09 07:33 5.7400 5.8790
2015-09-08 19:59 5.7400 5.8790
2015-09-08 12:21 5.7400 5.8980
2015-09-08 12:13 5.7400 5.8880
2015-09-08 10:39 5.7300 5.8880
2015-09-08 10:28 5.7300 5.8660
2015-09-07 14:08 5.7200 5.8660
2015-09-07 12:18 5.7100 5.8660
2015-09-07 12:05 5.7100 5.8470
2015-09-07 11:09 5.7000 5.8550
2015-09-07 08:04 5.7000 5.8180
2015-09-04 11:37 5.7000 5.8570
2015-09-04 09:32 5.7000 5.8370
2015-09-03 15:01 5.7000 5.8480
2015-09-03 12:33 5.7000 5.8270
2015-09-03 12:28 5.7000 5.8180
2015-09-03 10:54 5.6900 5.8180
2015-09-03 08:31 5.7000 5.8180
2015-09-02 18:28 5.7000 5.8270
2015-09-02 15:48 5.6800 5.8270
2015-09-02 15:37 5.6800 5.8170
2015-09-02 15:36 5.6800 5.8270
2015-09-02 12:36 5.6800 5.8170
2015-09-01 11:53 5.6800 5.8270
2015-09-01 11:21 5.6700 5.8270
2015-09-01 10:20 5.6700 5.8580
2015-08-28 11:20 5.7100 5.8580
2015-08-28 11:14 5.7100 5.8790
2015-08-28 11:07 5.7300 5.8790
2015-08-27 16:14 5.7300 5.8790
2015-08-27 16:02 5.7300 5.8580
2015-08-27 12:25 5.7200 5.8580
2015-08-27 10:24 5.7200 5.8450
2015-08-26 17:40 5.7000 5.8450
2015-08-26 17:36 5.7000 5.8750
2015-08-26 15:20 5.7200 5.8750
2015-08-26 10:31 5.7200 5.8550
2015-08-26 10:28 5.7300 5.8550
2015-08-25 19:44 5.7300 5.8880
2015-08-25 17:33 5.7400 5.8880
2015-08-25 17:29 5.7300 5.8880
2015-08-25 14:32 5.7300 5.8580
2015-08-25 13:31 5.7300 5.8780
2015-08-25 12:58 5.7400 5.8780
2015-08-25 12:39 5.7200 5.8780
2015-08-25 07:32 5.7200 5.8590
2015-08-24 16:23 5.6900 5.8250
2015-08-24 15:40 5.6900 5.8750
2015-08-24 10:04 5.7300 5.8750
2015-08-24 08:41 5.7400 5.8750
2015-08-24 07:37 5.7600 5.8750
2015-08-21 17:17 5.7600 5.9090
2015-08-21 13:06 5.7800 5.9090
2015-08-21 12:49 5.7800 5.9180
2015-08-21 09:16 5.7900 5.9180
2015-08-20 19:18 5.7900 5.9650
2015-08-20 14:58 5.8000 5.9650
2015-08-20 11:23 5.8100 5.9650
2015-08-20 09:22 5.8200 5.9650
2015-08-20 07:27 5.8200 5.9450
2015-08-19 17:52 5.8400 5.9750
2015-08-19 15:18 5.8500 5.9750
2015-08-19 10:42 5.8400 5.9750
2015-08-18 16:36 5.8200 5.9750
2015-08-18 12:49 5.8200 5.9650
2015-08-18 12:19 5.8000 5.9650
2015-08-18 11:15 5.8000 5.9450
2015-08-18 10:29 5.8000 5.9250
2015-08-17 15:31 5.8000 5.9350
2015-08-17 15:26 5.8000 5.9550
2015-08-17 12:48 5.8100 5.9550
2015-08-17 11:21 5.8200 5.9550
2015-08-14 17:32 5.8000 5.9550
2015-08-14 16:53 5.8000 5.9350
2015-08-14 11:21 5.7900 5.9350
2015-08-13 18:05 5.7900 5.9280
2015-08-13 16:22 5.8000 5.9380
2015-08-13 15:48 5.8000 5.9480
2015-08-13 15:26 5.8100 5.9480
2015-08-13 13:38 5.8100 5.9580
2015-08-13 13:27 5.8100 5.9480
2015-08-13 13:02 5.8100 5.9380
2015-08-13 08:27 5.8000 5.9380
2015-08-12 18:06 5.7900 5.9380
2015-08-12 16:15 5.8000 5.9380
2015-08-12 16:14 5.8000 5.9480
2015-08-12 14:01 5.8100 5.9480
2015-08-12 10:13 5.8200 5.9480
2015-08-12 10:09 5.8500 5.9480
2015-08-11 14:48 5.8500 5.9870
2015-08-11 14:34 5.8600 5.9870
2015-08-11 13:26 5.8600 5.9970
2015-08-11 10:12 5.8600 6.0080
2015-08-11 07:44 5.8600 6.0250
2015-08-10 15:34 5.8600 6.0080
2015-08-10 13:21 5.8600 5.9970
2015-08-10 12:32 5.8500 5.9970
2015-08-10 10:20 5.8500 5.9770
2015-08-07 17:51 5.8500 6.0080
2015-08-07 17:13 5.8600 6.0080
2015-08-07 16:57 5.8600 6.0180
2015-08-07 16:25 5.8700 6.0180
2015-08-07 15:20 5.8700 6.0280
2015-08-07 13:18 5.8700 6.0080
2015-08-07 11:37 5.8700 6.0180
2015-08-07 09:21 5.8700 5.9980
2015-08-06 14:45 5.9000 6.0350
2015-08-06 14:37 5.8800 6.0350
2015-08-06 13:33 5.8800 6.0250
2015-08-06 13:29 5.9000 6.0250
2015-08-06 13:19 5.9000 6.0350
2015-08-05 16:24 5.9000 6.0650
2015-08-05 15:51 5.9000 6.0550
2015-08-05 12:21 5.8800 6.0550
2015-08-05 10:43 5.8800 6.0350
2015-08-05 09:03 5.8800 6.0250
2015-08-05 08:30 5.8400 6.0250
2015-08-05 08:29 5.8400 5.6250
2015-08-04 17:24 5.8400 5.9950
2015-08-04 17:12 5.8300 5.9950
2015-08-04 16:27 5.8300 5.9850
2015-08-04 15:22 5.8400 5.9850
2015-08-04 15:09 5.8400 5.9750
2015-08-04 09:14 5.8300 5.9750
2015-08-04 07:40 5.8400 5.9750
2015-08-03 15:18 5.8300 5.9550
2015-08-03 14:15 5.8200 5.9550
2015-08-03 12:14 5.8200 5.9450
2015-08-03 08:28 5.8200 5.9660
2015-07-31 18:02 5.8000 5.9550
2015-07-31 17:58 5.8000 5.9450
2015-07-31 15:35 5.8000 5.9350
2015-07-31 15:34 5.8200 5.9350
2015-07-31 13:22 5.8200 5.9450
2015-07-31 12:12 5.8200 5.9550
2015-07-31 11:22 5.8200 5.9650
2015-07-31 09:54 5.8200 5.9750
2015-07-31 08:21 5.8000 5.9750
2015-07-30 15:58 5.8000 5.9950
2015-07-30 15:33 5.8000 5.9750
2015-07-30 15:29 5.8000 5.9850
2015-07-30 13:32 5.8000 5.9750
2015-07-30 11:44 5.8000 5.9660
2015-07-30 11:43 5.8000 5.9650
2015-07-30 11:31 5.8000 5.9450
2015-07-30 11:30 5.7800 5.9660
2015-07-30 09:22 5.7800 5.9450
2015-07-30 09:19 5.7800 5.9290
2015-07-29 12:56 5.7700 5.9290
2015-07-29 11:58 5.7700 5.9090
2015-07-29 10:52 5.7600 5.9090
2015-07-29 10:11 5.7600 5.8990
2015-07-29 10:01 5.7600 5.8950
2015-07-28 12:15 5.7400 5.8950
2015-07-28 11:45 5.7400 5.8750
2015-07-28 11:08 5.7300 5.8750
2015-07-28 10:57 5.7300 5.8550
2015-07-28 09:25 5.7200 5.8550
2015-07-27 17:43 5.7200 5.8590
2015-07-27 15:26 5.7300 5.8590
2015-07-27 14:34 5.7300 5.8780
2015-07-27 11:16 5.7500 5.8780
2015-07-27 10:32 5.7500 5.9190
2015-07-27 08:48 5.7800 5.9190
2015-07-24 17:44 5.7700 5.9190
2015-07-24 13:19 5.7700 5.8990
2015-07-24 12:45 5.7700 5.8950
2015-07-24 11:23 5.7600 5.8950
2015-07-24 11:21 5.7600 5.8750
2015-07-23 18:34 5.7500 5.8750
2015-07-23 18:33 5.7500 5.9250
2015-07-23 17:56 5.7600 5.9250
2015-07-23 16:11 5.7700 5.9250
2015-07-23 14:33 5.7900 5.9250
2015-07-23 10:42 5.8000 5.9250
2015-07-23 10:41 5.8200 5.9250
2015-07-23 09:55 5.8200 5.9450
2015-07-23 08:59 5.8300 5.9450
2015-07-23 07:52 5.8200 5.9450
2015-07-23 07:50 5.8300 5.9450
2015-07-22 15:12 5.8300 5.9680
2015-07-22 14:53 5.8300 5.9590
2015-07-22 14:51 5.8300 5.9550
2015-07-22 13:28 5.8200 5.9550
2015-07-22 11:53 5.8100 5.9550
2015-07-22 09:11 5.8200 5.9550
2015-07-21 18:47 5.8100 5.9390
2015-07-21 16:34 5.8100 5.9550
2015-07-21 13:28 5.8300 5.9550
2015-07-21 11:52 5.8300 5.9690
2015-07-21 10:26 5.8400 5.9690
2015-07-20 22:50 5.8500 5.9880
2015-07-20 17:19 5.8400 5.9880
2015-07-20 14:09 5.8400 5.9690
2015-07-20 13:34 5.8300 5.9690
2015-07-20 11:23 5.8300 5.9570
2015-07-20 07:48 5.8300 5.9780
2015-07-17 17:02 5.8200 5.9780
2015-07-17 13:17 5.8200 5.9480
2015-07-17 08:23 5.8200 5.9690
2015-07-16 15:07 5.8000 5.9590
2015-07-16 14:27 5.8000 5.9490
2015-07-16 09:49 5.8000 5.9590
2015-07-15 19:27 5.7900 5.9590
2015-07-15 16:17 5.7900 5.9390
2015-07-15 11:44 5.7900 5.9180
2015-07-15 10:19 5.7900 5.9390
2015-07-15 08:22 5.7900 5.9390
2015-07-14 14:12 5.7600 5.9190
2015-07-14 12:06 5.7500 5.9190
2015-07-14 10:34 5.7500 5.8850
2015-07-13 13:01 5.7500 5.8850
2015-07-13 10:55 5.7400 5.8850
2015-07-13 07:44 5.7500 5.8850
2015-07-10 14:55 5.7200 5.8650
2015-07-10 14:24 5.7300 5.8650
2015-07-10 13:54 5.7500 5.8650
2015-07-10 13:35 5.7500 5.8880
2015-07-10 13:06 5.7300 5.8880
2015-07-10 11:36 5.7500 5.8880
2015-07-10 08:42 5.7600 5.8880
2015-07-10 08:20 5.7600 5.9090
2015-07-10 07:36 5.7800 5.9090
2015-07-10 07:18 5.8000 5.9090
2015-07-09 14:49 5.8100 5.9550
2015-07-09 13:32 5.8200 5.9550
2015-07-09 10:37 5.8300 5.9550
2015-07-09 10:12 5.8200 5.9550
2015-07-09 08:18 5.8200 5.9390
2015-07-08 16:38 5.8200 5.9690
2015-07-08 11:24 5.8300 5.9690
2015-07-08 11:04 5.8200 5.9690
2015-07-08 10:20 5.8300 5.9690
2015-07-08 09:46 5.8500 5.9690
2015-07-07 23:09 5.8500 5.9990
2015-07-07 16:38 5.8700 5.9990
2015-07-07 16:34 5.8700 5.9780
2015-07-07 13:08 5.8600 5.9780
2015-07-07 08:07 5.8600 5.9990
2015-07-06 14:28 5.8500 5.9990
2015-07-06 14:23 5.8500 5.9880
2015-07-06 12:52 5.8500 5.9770
2015-07-06 11:33 5.8400 5.9770
2015-07-06 10:01 5.8300 5.9770
2015-07-06 08:54 5.8500 5.9770
2015-07-06 08:46 5.8400 5.9770
2015-07-06 08:41 5.8400 5.9990
2015-07-06 05:46 5.8000 5.9990
2015-07-04 08:51 5.8000 5.9390
2015-07-03 18:33 5.8200 5.9390
2015-07-03 18:32 5.8200 5.9490
2015-07-03 17:34 5.8200 5.9680
2015-07-03 13:35 5.8400 5.9680
2015-07-03 13:18 5.8300 5.9680
2015-07-03 09:58 5.8300 5.9550
2015-07-02 17:01 5.8300 5.9550
2015-07-02 16:58 5.8400 5.9550
2015-07-02 08:42 5.8400 5.9650
2015-07-01 17:24 5.8300 5.9650
2015-07-01 17:18 5.8400 5.9650
2015-07-01 14:45 5.8400 5.9750
2015-07-01 14:35 5.8300 5.9750
2015-07-01 13:33 5.8300 5.9650
2015-07-01 11:24 5.8300 5.9550
2015-07-01 11:21 5.8300 5.9880
2015-07-01 10:56 5.8500 5.9880
2015-07-01 10:25 5.8600 5.9880
2015-07-01 10:09 5.8500 5.9880
2015-07-01 10:07 5.8500 5.9770
2015-06-30 21:08 5.8400 5.9770
2015-06-30 17:33 5.8400 5.9650
2015-06-30 17:11 5.8300 5.9650
2015-06-30 15:48 5.8300 5.9550
2015-06-30 12:35 5.8200 5.9550
2015-06-30 12:31 5.8400 5.9550
2015-06-30 12:27 5.8400 5.9580
2015-06-30 11:16 5.8400 5.9780
2015-06-30 11:00 5.8300 5.9780
2015-06-30 09:09 5.8300 5.9550
2015-06-30 07:29 5.8200 5.9550
2015-06-30 06:48 5.8200 5.9990
2015-06-29 18:55 5.8500 5.9990
2015-06-29 13:01 5.8600 5.9990
2015-06-29 11:32 5.8700 5.9990
2015-06-29 11:29 5.8700 6.0370
2015-06-29 10:43 5.8600 6.0370
2015-06-29 08:41 5.8800 6.0370
2015-06-29 08:30 5.9100 6.0370
2015-06-29 08:29 5.9100 5.0370
2015-06-29 08:27 5.9100 6.0570
2015-06-29 06:25 5.8100 6.0570
2015-06-29 06:24 5.8100 5.0570
2015-06-26 17:48 5.8100 5.9580
2015-06-26 17:15 5.8000 5.9580
2015-06-26 10:54 5.8000 5.9280
2015-06-26 10:38 5.7900 5.9280
2015-06-25 12:19 5.7900 5.9180
2015-06-25 12:16 5.7900 5.8980
2015-06-25 08:28 5.7800 5.8980
2015-06-24 20:04 5.7800 5.9190
2015-06-24 18:12 5.7900 5.9190
2015-06-24 15:56 5.8000 5.9190
2015-06-24 11:09 5.7900 5.9190
2015-06-23 17:04 5.7800 5.9390
2015-06-23 15:11 5.8000 5.9390
2015-06-23 15:04 5.8000 5.9180
2015-06-23 13:00 5.7700 5.9180
2015-06-23 11:43 5.7600 5.9180
2015-06-23 11:27 5.7500 5.9180
2015-06-23 10:29 5.7500 5.8990
2015-06-23 10:22 5.7500 5.8880
2015-06-23 07:46 5.7300 5.8880
2015-06-22 20:31 5.7300 5.8670
2015-06-22 17:39 5.7300 5.8570
2015-06-22 17:21 5.7400 5.8570
2015-06-22 12:55 5.7400 5.8670
2015-06-22 12:42 5.7600 5.8670
2015-06-22 10:15 5.7600 5.8870
2015-06-22 10:04 5.7600 5.9090
2015-06-19 20:22 5.7800 5.9090
2015-06-19 19:56 5.7800 5.9190
2015-06-19 15:09 5.7600 5.9190
2015-06-19 10:50 5.7600 5.9050
2015-06-19 10:45 5.7600 5.8850
2015-06-18 20:39 5.7400 5.8850
2015-06-18 13:28 5.7400 5.8650
2015-06-18 11:07 5.7200 5.8650
2015-06-18 07:31 5.7200 5.8550
2015-06-17 17:03 5.7200 5.8650
2015-06-17 10:52 5.7000 5.8650
2015-06-17 10:22 5.7000 5.8150
2015-06-16 10:24 5.6800 5.8150
2015-06-15 15:26 5.6700 5.8150
2015-06-15 15:18 5.9700 5.8150
2015-06-15 09:49 5.6700 5.7950
2015-06-12 18:57 5.6500 5.7950
2015-06-12 13:13 5.6600 5.7990
2015-06-12 13:00 5.6500 5.7990
2015-06-12 11:29 5.6400 5.7990
2015-06-12 11:28 5.6400 5.7890
2015-06-12 10:24 5.6400 5.7850
2015-06-12 10:15 5.6300 5.7850
2015-06-11 18:58 5.6300 5.7690
2015-06-11 18:49 5.6200 5.7690
2015-06-11 10:19 5.6200 5.7650
2015-06-11 10:14 5.6200 5.7470
2015-06-10 12:05 5.6100 5.7470
2015-06-09 18:55 5.6000 5.7470
2015-06-09 14:02 5.6000 5.7270
2015-06-09 11:01 5.5900 5.7270
2015-06-09 09:12 5.6000 5.7270
2015-06-09 09:11 5.6200 5.7270
2015-06-08 17:37 5.6200 5.7590
2015-06-08 14:27 5.6100 5.7590
2015-06-08 10:19 5.6200 5.6590
2015-06-05 17:54 5.6100 5.7670
2015-06-05 14:45 5.6000 5.7670
2015-06-05 14:20 5.6000 5.7270
2015-06-05 11:43 5.5800 5.7270
2015-06-05 09:08 5.6000 5.7270
2015-06-05 07:26 5.6000 5.7660
2015-06-04 16:41 5.6000 5.7370
2015-06-04 15:27 5.6000 5.7470
2015-06-04 15:26 5.6000 5.7370
2015-06-04 14:13 5.6000 5.7270
2015-06-04 11:12 5.6000 5.7370
2015-06-04 10:25 5.6000 5.7270
2015-06-04 10:18 5.6000 5.7170
2015-06-03 16:51 5.5900 5.7170
2015-06-03 15:31 5.6000 5.7170
2015-06-03 15:14 5.6100 5.7170
2015-06-03 12:10 5.6100 5.7270
2015-06-03 11:40 5.6000 5.7270
2015-06-03 11:31 5.6000 5.7350
2015-06-03 11:08 5.6000 5.7490
2015-06-03 09:57 5.6100 5.7490
2015-06-03 09:36 5.6000 5.7490
2015-06-03 07:42 5.6000 5.7190
2015-06-02 19:59 5.6000 5.7490
2015-06-02 18:34 5.6100 5.7490
2015-06-02 16:28 5.6200 5.7490
2015-06-02 16:25 5.6400 5.7490
2015-06-02 14:37 5.6400 5.7650
2015-06-02 14:28 5.6500 5.7650
2015-06-02 13:23 5.6500 5.7750
2015-06-02 13:09 5.6600 5.7750
2015-06-02 12:43 5.6600 5.7990
2015-06-02 10:44 5.6700 5.7990
2015-06-02 10:35 5.6600 5.7990
2015-06-02 09:55 5.6600 5.7750
2015-06-02 09:37 5.6800 5.7750
2015-06-01 19:18 5.6800 5.7880
2015-06-01 13:07 5.6800 5.8180
2015-06-01 10:43 5.6900 5.8180
2015-06-01 10:32 5.6800 5.8180
2015-06-01 10:25 5.6800 5.7990
2015-06-01 08:50 5.6700 5.7990
2015-05-29 18:22 5.6500 5.7990
2015-05-29 15:56 5.6700 5.7990
2015-05-29 14:31 5.6800 5.7990
2015-05-29 13:53 5.6700 5.7990
2015-05-29 12:14 5.6800 5.7990
2015-05-29 11:54 5.6900 5.7990
2015-05-29 11:47 5.7000 5.7990
2015-05-29 10:12 5.7000 5.8350
2015-05-29 08:05 5.7100 5.8350
2015-05-29 07:55 5.7200 5.8350
2015-05-29 07:53 5.7200 5.7350
2015-05-28 18:16 5.7300 5.8690
2015-05-28 13:28 5.7300 5.8590
2015-05-28 12:59 5.7300 5.8750
2015-05-28 11:26 5.7400 5.8750
2015-05-28 10:41 5.7400 5.8980
2015-05-27 18:26 5.7500 5.8980
2015-05-27 16:26 5.7600 5.8980
2015-05-27 16:19 5.7800 5.8980
2015-05-27 16:17 5.7800 5.9080
2015-05-27 15:08 5.7800 5.9280
2015-05-27 15:05 5.7800 5.9180
2015-05-27 14:37 5.7700 5.9180
2015-05-27 11:34 5.7700 5.9080
2015-05-27 11:21 5.7600 5.9080
2015-05-27 10:18 5.7600 5.8980
2015-05-27 10:17 5.7700 5.8980
2015-05-27 10:16 5.7600 5.8980
2015-05-26 17:26 5.7700 5.9290
2015-05-26 17:25 5.7700 5.9190
2015-05-26 14:56 5.7700 5.9090
2015-05-26 14:51 5.7600 5.9090
2015-05-26 13:52 5.7600 5.8990
2015-05-26 13:05 5.7600 5.9090
2015-05-26 11:47 5.7600 5.8990
2015-05-26 11:13 5.7500 5.8990
2015-05-26 10:52 5.7500 5.8790
2015-05-26 09:17 5.7400 5.8790
2015-05-26 09:09 5.7100 5.8790
2015-05-25 16:00 5.7100 5.8590
2015-05-25 13:28 5.7300 5.8590
2015-05-25 10:27 5.7400 5.8590
2015-05-23 09:32 5.7000 5.8290
2015-05-22 16:19 5.6900 5.8290
2015-05-22 16:09 5.6800 5.8290
2015-05-22 14:57 5.6800 5.8190
2015-05-22 14:41 5.6700 5.8190
2015-05-22 13:56 5.6700 5.7990
2015-05-22 13:20 5.6700 5.7890
2015-05-22 12:53 5.6700 5.8090
2015-05-22 10:23 5.6900 5.8090
2015-05-21 17:26 5.6900 5.8290
2015-05-21 15:28 5.6900 5.8390
2015-05-21 15:03 5.6700 5.8390
2015-05-21 14:24 5.6700 5.8290
2015-05-21 14:12 5.6500 5.8290
2015-05-21 13:36 5.6500 5.8190
2015-05-21 12:28 5.6500 5.8090
2015-05-21 11:24 5.6500 5.7990
2015-05-21 11:16 5.6400 5.7990
2015-05-21 10:38 5.6400 5.7790
2015-05-21 10:22 5.6400 5.7590
2015-05-20 20:56 5.6300 5.7590
2015-05-20 17:32 5.6300 5.7790
2015-05-20 16:07 5.5900 5.7790
2015-05-20 15:17 5.5900 5.7490
2015-05-20 14:22 5.5900 5.7390
2015-05-20 10:43 5.5900 5.7290
2015-05-20 10:02 5.5900 5.7090
2015-05-20 08:11 5.5600 5.7090
2015-05-19 20:23 5.5600 5.6880
2015-05-19 18:14 5.5600 5.7090
2015-05-19 16:23 5.5600 5.7190
2015-05-19 15:34 5.5600 5.7090
2015-05-19 15:26 5.5500 5.7090
2015-05-19 15:08 5.5500 5.6950
2015-05-19 12:23 5.5500 5.6790
2015-05-19 11:17 5.5500 5.6690
2015-05-19 11:16 5.5500 5.6680
2015-05-19 06:59 5.5500 5.6850
2015-05-18 18:09 5.5300 5.6850
2015-05-18 16:15 5.5300 5.6690
2015-05-18 15:17 5.5300 5.6590
2015-05-18 15:14 5.5200 5.6590
2015-05-18 14:52 5.5200 5.6390
2015-05-18 14:01 5.5200 5.6290
2015-05-18 08:46 5.5100 5.6290
2015-05-15 18:11 5.5300 5.6580
2015-05-15 17:59 5.5300 5.6680
2015-05-15 17:27 5.5400 5.6680
2015-05-15 17:24 5.5400 5.6780
2015-05-15 15:20 5.5500 5.6780
2015-05-15 14:19 5.5400 5.6680
2015-05-15 13:54 5.5400 5.6770
2015-05-15 12:41 5.5500 5.6770
2015-05-15 11:00 5.5600 5.6770
2015-05-15 10:12 5.5500 5.6770
2015-05-15 09:22 5.5600 5.6770
2015-05-15 09:11 5.5600 5.6980
2015-05-14 20:27 5.5700 5.6980
2015-05-14 20:24 5.5700 5.7080
2015-05-14 18:13 5.5800 5.7080
2015-05-14 18:07 5.5800 5.6980
2015-05-14 17:02 5.5700 5.6980
2015-05-14 15:23 5.5800 5.6980
2015-05-14 14:49 5.5800 5.7180
2015-05-14 14:21 5.6000 5.7180
2015-05-14 10:11 5.6000 5.7280
2015-05-13 15:13 5.6000 5.7280
2015-05-13 14:51 5.6000 5.7590
2015-05-13 12:29 5.6200 5.7590
2015-05-13 11:25 5.6200 5.7790
2015-05-13 10:29 5.6200 5.7590
2015-05-13 10:25 5.6200 5.7580
2015-05-13 10:19 5.6200 5.7660
2015-05-12 12:17 5.6100 5.7660
2015-05-12 11:46 5.6000 5.7660
2015-05-12 10:32 5.6000 5.7380
2015-05-11 18:13 5.5800 5.7590
2015-05-11 17:28 5.5800 5.7490
2015-05-11 16:37 5.5800 5.7290
2015-05-11 14:38 5.5800 5.7190
2015-05-11 14:24 5.5600 5.7190
2015-05-11 13:22 5.5600 5.6990
2015-05-11 12:59 5.5600 5.6880
2015-05-11 10:47 5.5500 5.6880
2015-05-11 09:58 5.5300 5.6880
2015-05-11 09:13 5.5300 5.6650
2015-05-11 09:01 5.5000 5.6650
2015-05-10 09:53 5.4800 5.6280
2015-05-08 15:01 5.4600 5.6280
2015-05-08 14:58 5.4600 5.6280
2015-05-08 14:25 5.4600 5.6450
2015-05-08 10:23 5.4600 5.6280
2015-05-08 07:30 5.4000 5.6280
2015-05-07 20:47 5.4000 5.5380
2015-05-07 11:48 5.4000 5.5180
2015-05-07 11:39 5.3800 5.5180
2015-05-07 11:11 5.3800 5.4990
2015-05-07 09:52 5.3700 5.4990
2015-05-06 19:27 5.3700 5.4990
2015-05-06 18:00 5.3700 5.5290
2015-05-06 17:59 5.3800 5.5290
2015-05-06 17:26 5.3900 5.5290
2015-05-06 17:10 5.3900 5.5550
2015-05-06 16:51 5.4000 5.5550
2015-05-06 14:55 5.4100 5.5550
2015-05-06 13:12 5.4200 5.5550
2015-05-06 11:51 5.4200 5.5380
2015-05-06 10:23 5.4100 5.5380
2015-05-06 10:16 5.4000 5.5380
2015-05-06 07:32 5.4000 5.5180
2015-05-05 16:35 5.4200 5.5470
2015-05-05 16:29 5.4100 5.5470
2015-05-05 12:20 5.4100 5.5290
2015-05-05 11:18 5.4200 5.5290
2015-05-05 11:14 5.4200 5.5650
2015-05-05 10:15 5.4300 5.5650
2015-05-04 15:23 5.4000 5.5470
2015-05-04 10:01 5.4200 5.5470
2015-05-01 16:36 5.4400 5.5650
2015-05-01 14:40 5.4300 5.5650
2015-05-01 14:28 5.4300 5.6050
2015-05-01 14:13 5.4400 5.6050
2015-05-01 14:10 5.4600 5.6050
2015-05-01 14:07 5.4400 5.6050
2015-05-01 13:45 5.4600 5.6050
2015-05-01 13:39 5.4400 5.6050
2015-05-01 12:11 5.4600 5.6050
2015-04-30 21:19 5.4800 5.6050
2015-04-30 16:01 5.4900 5.6050
2015-04-30 14:15 5.4800 5.6050
2015-04-30 13:48 5.4800 5.6290
2015-04-30 11:56 5.5000 5.6290
2015-04-29 18:11 5.5100 5.6290
2015-04-29 17:47 5.5100 5.6480
2015-04-29 16:47 5.5200 5.6480
2015-04-29 16:28 5.5300 5.6480
2015-04-29 16:01 5.5300 5.6580
2015-04-29 13:05 5.5400 5.6580
2015-04-29 10:17 5.5300 5.6580
2015-04-28 18:00 5.5200 5.6580
2015-04-28 11:22 5.5300 5.6580
2015-04-28 10:56 5.5300 5.6770
2015-04-28 10:13 5.5400 5.6770
2015-04-27 17:24 5.5100 5.6450
2015-04-27 17:10 5.5200 5.6450
2015-04-27 15:51 5.5200 5.6550
2015-04-27 15:39 5.5300 5.6550
2015-04-27 15:23 5.5400 5.6550
2015-04-27 13:20 5.5400 5.6750
2015-04-27 13:01 5.5400 5.6890
2015-04-27 11:21 5.5500 5.6890
2015-04-27 11:10 5.5500 5.6990
2015-04-27 10:43 5.5600 5.6990
2015-04-24 18:58 5.5400 5.6990
2015-04-24 16:15 5.5400 5.6850
2015-04-24 14:20 5.5400 5.6650
2015-04-24 13:53 5.5400 5.6590
2015-04-24 13:13 5.5300 5.6590
2015-04-24 12:47 5.5300 5.6450
2015-04-24 11:19 5.5200 5.6450
2015-04-24 08:07 5.5100 5.6350
2015-04-24 08:06 5.5100 5.6360
2015-04-23 19:13 5.5100 5.6450
2015-04-23 17:08 5.5200 5.6450
2015-04-23 16:34 5.5200 5.6650
2015-04-23 15:26 5.5500 5.6650
2015-04-23 10:10 5.5500 5.6750
2015-04-22 18:05 5.5200 5.6550
2015-04-22 16:46 5.5200 5.6690
2015-04-22 16:08 5.5000 5.6690
2015-04-22 15:23 5.5000 5.6790
2015-04-22 14:16 5.5000 5.6690
2015-04-22 13:34 5.5000 5.6590
2015-04-22 13:20 5.5000 5.6490
2015-04-22 12:07 5.5000 5.6390
2015-04-22 11:25 5.4800 5.6390
2015-04-22 11:12 5.4800 5.6290
2015-04-21 16:30 5.4800 5.6150
2015-04-21 16:12 5.4800 5.5950
2015-04-21 14:14 5.4700 5.5950
2015-04-21 13:53 5.4700 5.6050
2015-04-21 13:20 5.4800 5.6050
2015-04-21 13:12 5.4800 5.6150
2015-04-21 10:26 5.4900 5.6150
2015-04-21 10:13 5.4900 5.5980
2015-04-20 18:17 5.4700 5.5980
2015-04-20 17:01 5.4800 5.5980
2015-04-20 16:12 5.4900 5.5980
2015-04-20 16:11 5.4900 5.5980
2015-04-20 14:47 5.4900 5.6250
2015-04-20 13:41 5.5000 5.6250
2015-04-20 13:05 5.5100 5.6250
2015-04-20 11:35 5.5100 5.6450
2015-04-17 17:28 5.5200 5.6450
2015-04-17 17:15 5.5300 5.6450
2015-04-17 15:41 5.5300 5.6650
2015-04-17 15:23 5.5200 5.6650
2015-04-17 12:26 5.5200 5.6450
2015-04-17 11:31 5.5200 5.6550
2015-04-17 10:30 5.5200 5.6450
2015-04-17 07:23 5.5100 5.6450
2015-04-16 18:06 5.5100 5.6550
2015-04-16 13:10 5.5100 5.6650
2015-04-15 14:11 5.5100 5.6550
2015-04-15 13:39 5.5100 5.6390
2015-04-15 10:21 5.5000 5.6390
2015-04-14 18:14 5.5000 5.6290
2015-04-14 18:04 5.4900 5.6290
2015-04-13 15:12 5.4900 5.6190
2015-04-13 12:27 5.4900 5.6390
2015-04-13 11:46 5.4900 5.6190
2015-04-13 11:29 5.4800 5.6190
2015-04-10 18:08 5.4800 5.6090
2015-04-10 16:23 5.4800 5.5990
2015-04-10 11:12 5.4800 5.6090
2015-04-09 17:08 5.4800 5.6180
2015-04-09 17:05 5.4700 5.6180
2015-04-09 17:03 5.4700 5.6280
2015-04-09 12:23 5.4700 5.5980
2015-04-09 11:38 5.4700 5.5880
2015-04-09 10:32 5.4600 5.5880
2015-04-09 10:27 5.4600 5.6080
2015-04-08 17:55 5.4700 5.6080
2015-04-08 13:05 5.4700 5.5980
2015-04-08 11:07 5.4800 5.5980
2015-04-08 10:33 5.4800 5.6180
2015-04-07 17:37 5.4800 5.6280
2015-04-07 15:05 5.4900 5.6280
2015-04-07 11:46 5.4800 5.6280
2015-04-07 10:59 5.4700 5.6280
2015-04-07 10:50 5.4500 5.6280
2015-04-07 09:24 5.4500 5.6080
2015-04-04 09:59 5.4500 5.6380
2015-04-03 08:09 5.4800 5.6380
2015-04-02 16:51 5.4900 5.6380
2015-04-02 12:20 5.5100 5.6380
2015-04-02 12:15 5.5100 5.6390
2015-04-02 11:52 5.5100 5.6490
2015-04-02 08:06 5.5200 5.6490
2015-04-02 07:55 5.5200 5.6680
2015-04-01 16:17 5.5300 5.6680
2015-04-01 15:14 5.5300 5.6480
2015-04-01 11:47 5.5300 5.6680
2015-04-01 11:17 5.5500 5.6680
2015-04-01 09:02 5.5500 5.6780
2015-03-31 18:23 5.5600 5.6990
2015-03-31 18:17 5.5600 5.6890
2015-03-31 12:14 5.5500 5.6890
2015-03-31 11:32 5.5500 5.6850
2015-03-31 11:08 5.5400 5.6850
2015-03-31 10:14 5.5400 5.6650
2015-03-31 09:57 5.5400 5.6580
2015-03-30 13:35 5.5300 5.6580
2015-03-30 12:36 5.5300 5.6680
2015-03-30 07:49 5.5400 5.6680
2015-03-27 19:00 5.5400 5.6680
2015-03-27 18:58 5.5400 5.6790
2015-03-27 16:06 5.5500 5.6790
2015-03-27 13:31 5.5400 5.6790
2015-03-27 13:25 5.5400 5.6980
2015-03-27 11:16 5.5000 5.6980
2015-03-27 10:29 5.5000 5.6650
2015-03-27 09:16 5.4900 5.6650
2015-03-26 20:20 5.4900 5.6360
2015-03-26 20:09 5.4900 5.6060
2015-03-26 16:37 5.4800 5.6060
2015-03-26 13:14 5.4700 5.6060
2015-03-26 10:40 5.4800 5.6060
2015-03-25 20:28 5.4800 5.6160
2015-03-25 17:56 5.4900 5.6160
2015-03-25 16:05 5.4800 5.6160
2015-03-25 12:19 5.4900 5.6160
2015-03-25 10:26 5.5000 5.6160
2015-03-24 20:58 5.5000 5.6280
2015-03-24 20:56 5.5100 5.6280
2015-03-24 20:49 5.5100 5.6660
2015-03-24 14:03 5.5300 5.6660
2015-03-24 13:59 5.5200 5.6660
2015-03-24 12:27 5.5200 5.6480
2015-03-24 11:57 5.5200 5.6790
2015-03-24 09:46 5.5300 5.6790
2015-03-24 09:07 5.5500 5.6790
2015-03-24 09:04 5.5500 5.6880
2015-03-23 15:19 5.5600 5.6880
2015-03-23 15:18 5.5600 5.7370
2015-03-23 14:59 5.5700 5.7370
2015-03-23 13:17 5.5800 5.7370
2015-03-23 13:03 5.5900 5.7370
2015-03-23 11:44 5.6000 5.7370
2015-03-23 10:26 5.6200 5.7370
2015-03-21 09:10 5.6400 5.7660
2015-03-20 10:46 5.6300 5.7660
2015-03-19 17:08 5.6400 5.7780
2015-03-19 16:36 5.6400 5.8070
2015-03-19 10:50 5.6700 5.8070
2015-03-19 10:36 5.6700 5.7970
2015-03-19 10:25 5.6700 5.7780
2015-03-19 10:04 5.6600 5.7780
2015-03-18 21:25 5.6500 5.7780
2015-03-18 18:11 5.6600 5.7780
2015-03-18 18:01 5.6600 5.7950
2015-03-18 12:02 5.6700 5.7950
2015-03-18 11:14 5.6800 5.7950
2015-03-18 11:13 5.6800 5.8350
2015-03-17 14:14 5.7000 5.8350
2015-03-17 12:31 5.7100 5.8350
2015-03-17 08:11 5.7100 5.8550
2015-03-16 15:56 5.7100 5.8690
2015-03-16 15:01 5.7200 5.8690
2015-03-16 14:10 5.7400 5.8690
2015-03-16 13:49 5.7500 5.8690
2015-03-16 09:58 5.7500 5.8890
2015-03-16 06:51 5.7600 5.8890
2015-03-13 18:23 5.7500 5.8890
2015-03-13 18:22 5.7500 5.8750
2015-03-13 14:42 5.7400 5.8750
2015-03-13 11:06 5.7500 5.8750
2015-03-13 08:56 5.7500 5.8990
2015-03-12 21:09 5.7400 5.8990
2015-03-12 16:19 5.7500 5.8990
2015-03-12 15:48 5.7600 5.8990
2015-03-12 11:57 5.7700 5.8990
2015-03-12 11:52 5.7700 5.8890
2015-03-12 10:33 5.7600 5.8890
2015-03-12 10:31 5.7600 5.8850
2015-03-11 17:24 5.7700 5.8950
2015-03-11 17:21 5.7700 5.9080
2015-03-11 16:17 5.7800 5.9080
2015-03-11 16:07 5.8000 5.9080
2015-03-11 15:04 5.8000 5.9350
2015-03-11 12:31 5.8200 5.9350
2015-03-11 12:17 5.7100 5.9350
2015-03-10 17:26 5.7100 5.9150
2015-03-10 15:41 5.7100 5.8750
2015-03-10 15:23 5.7100 5.8450
2015-03-10 11:28 5.7000 5.8450
2015-03-10 11:15 5.6700 5.8450
2015-03-10 07:47 5.6700 5.8150
2015-03-10 07:44 5.6600 5.8150
2015-03-09 11:45 5.6600 5.7880
2015-03-09 11:23 5.6500 5.7880
2015-03-09 09:34 5.6500 5.7780
2015-03-06 15:04 5.6500 5.7950
2015-03-06 15:02 5.6400 5.7950
2015-03-06 13:30 5.6400 5.7780
2015-03-06 12:48 5.6400 5.7880
2015-03-06 10:21 5.6500 5.7880
2015-03-05 14:25 5.6400 5.7690
2015-03-05 13:07 5.6400 5.7780
2015-03-05 10:21 5.6500 5.7780
2015-03-04 17:02 5.6600 5.7880
2015-03-04 16:53 5.6600 5.8150
2015-03-04 11:10 5.6800 5.8150
2015-03-04 10:19 5.6800 5.8280
2015-03-03 17:16 5.6500 5.7880
2015-03-03 17:10 5.6400 5.7880
2015-03-03 10:22 5.6400 5.7680
2015-03-02 19:58 5.6400 5.7680
2015-03-02 17:20 5.6300 5.7680
2015-03-02 13:36 5.6300 5.7580
2015-03-02 13:34 5.6400 5.7580
2015-03-02 10:15 5.6400 5.7650
2015-02-27 09:46 5.6300 5.7650
2015-02-26 15:08 5.6200 5.7650
2015-02-26 13:46 5.6200 5.7450
2015-02-26 12:48 5.6100 5.7450
2015-02-26 10:09 5.6200 5.7450
2015-02-25 14:16 5.6200 5.7450
2015-02-24 16:46 5.6100 5.7450
2015-02-24 13:40 5.6200 5.7450
2015-02-24 11:23 5.6200 5.7650
2015-02-24 07:49 5.6200 5.7580
2015-02-23 20:33 5.6200 5.7450
2015-02-23 15:01 5.6100 5.7450
2015-02-23 14:37 5.6100 5.7290
2015-02-23 12:08 5.6000 5.7290
2015-02-23 11:23 5.6100 5.7290
2015-02-23 09:39 5.6000 5.7290
2015-02-21 16:06 5.5800 5.7290
2015-02-20 19:04 5.6000 5.7290
2015-02-20 17:27 5.6000 5.7580
2015-02-20 14:32 5.6100 5.7580
2015-02-20 14:16 5.6100 5.7290
2015-02-20 10:30 5.6000 5.7290
2015-02-19 20:53 5.5800 5.7180
2015-02-19 11:19 5.6000 5.7180
2015-02-19 10:40 5.5800 5.7180
2015-02-18 11:13 5.6000 5.7390
2015-02-18 11:07 5.5800 5.7380
2015-02-18 09:45 5.5800 5.7080
2015-02-18 07:55 5.5700 5.7080
2015-02-17 14:05 5.5600 5.7080
2015-02-17 13:52 5.5800 5.7080
2015-02-17 08:24 5.5800 5.7280
2015-02-16 21:04 5.5700 5.7280
2015-02-16 15:20 5.5700 5.7080
2015-02-16 10:29 5.5800 5.7080
2015-02-13 14:04 5.5700 5.7080
2015-02-13 12:34 5.5700 5.6860
2015-02-13 10:05 5.5600 5.6860
2015-02-13 10:03 5.5600 5.6770
2015-02-12 17:23 5.5700 5.7390
2015-02-12 12:13 5.6000 5.7390
2015-02-12 12:06 5.6000 5.7080
2015-02-12 11:32 5.5700 5.7080
2015-02-12 11:30 5.5700 5.6780
2015-02-12 11:16 5.5700 5.7290
2015-02-12 10:06 5.6000 5.7290
2015-02-11 12:42 5.6000 5.7680
2015-02-11 12:17 5.6000 5.7580
2015-02-11 11:22 5.6000 5.7380
2015-02-11 10:57 5.6000 5.7280
2015-02-10 15:32 5.6000 5.7280
2015-02-10 15:19 5.5700 5.7280
2015-02-10 11:10 5.5600 5.7280
2015-02-09 14:58 5.5500 5.6990
2015-02-09 14:20 5.5400 5.6990
2015-02-09 12:26 5.5400 5.6890
2015-02-09 12:23 5.5300 5.6890
2015-02-09 10:34 5.5300 5.6590
2015-02-06 18:36 5.5200 5.6590
2015-02-06 14:53 5.5100 5.6590
2015-02-06 14:50 5.5100 5.6480
2015-02-06 14:43 5.5100 5.6590
2015-02-06 11:49 5.5100 5.6480
2015-02-05 08:07 5.5000 5.6480
2015-02-04 16:05 5.4800 5.6180
2015-02-04 14:22 5.4700 5.6180
2015-02-04 13:27 5.4800 5.6180
2015-02-04 13:19 5.4700 5.6180
2015-02-04 11:45 5.4700 5.5970
2015-02-04 11:23 5.4600 5.5970
2015-02-04 09:50 5.4600 5.5770
2015-02-04 07:15 5.4500 5.5770
2015-02-03 19:51 5.4400 5.5770
2015-02-03 16:26 5.4500 5.5770
2015-02-03 15:01 5.4600 5.5770
2015-02-03 14:50 5.4600 5.6150
2015-02-03 10:13 5.4800 5.6150
2015-02-02 10:13 5.4800 5.6150
2015-02-02 09:58 5.4800 5.6450
2015-02-02 09:48 5.4700 5.6450
2015-02-02 07:52 5.5200 5.6450
2015-01-30 17:06 5.5200 5.6790
2015-01-30 13:38 5.5300 5.6790
2015-01-30 12:23 5.5400 5.6790
2015-01-29 21:10 5.5500 5.6790
2015-01-29 17:16 5.5600 5.6790
2015-01-29 17:00 5.5800 5.6790
2015-01-29 15:24 5.5800 5.6990
2015-01-29 15:09 5.5800 5.7380
2015-01-29 10:18 5.6000 5.7380
2015-01-29 07:25 5.6000 5.7680
2015-01-28 16:23 5.5900 5.7390
2015-01-28 15:02 5.5800 5.7390
2015-01-28 11:10 5.5800 5.7190
2015-01-27 19:06 5.5800 5.7190
2015-01-27 12:32 5.5700 5.7190
2015-01-27 12:29 5.5600 5.7190
2015-01-27 10:19 5.5600 5.6990
2015-01-27 10:07 5.5600 5.7290
2015-01-27 08:48 5.5700 5.7290
2015-01-27 08:01 5.5800 5.7290
2015-01-26 18:55 5.5600 5.6980
2015-01-26 14:12 5.5600 5.7180
2015-01-26 10:24 5.5800 5.7180
2015-01-26 09:47 5.5700 5.7180
2015-01-23 17:53 5.5400 5.6980
2015-01-23 17:21 5.5500 5.6980
2015-01-23 17:19 5.5500 5.7280
2015-01-23 12:36 5.5600 5.7280
2015-01-23 12:25 5.5500 5.7280
2015-01-23 10:46 5.5500 5.7080
2015-01-22 17:12 5.5400 5.6850
2015-01-22 15:05 5.5400 5.7180
2015-01-22 09:56 5.5400 5.6750
2015-01-21 19:09 5.5300 5.6880
2015-01-21 16:18 5.5200 5.6880
2015-01-21 15:31 5.5500 5.6880
2015-01-21 14:28 5.5500 5.7050
2015-01-21 13:25 5.5700 5.7050
2015-01-21 11:27 5.5700 5.7250
2015-01-21 10:17 5.5800 5.7250
2015-01-20 16:54 5.5700 5.7480
2015-01-20 12:19 5.5700 5.7280
2015-01-20 11:10 5.5600 5.7280
2015-01-20 09:55 5.5600 5.7080
2015-01-19 17:42 5.5600 5.7080
2015-01-19 11:24 5.5600 5.6980
2015-01-19 11:13 5.5500 5.6980
2015-01-17 11:26 5.5500 5.7290
2015-01-16 15:32 5.4500 5.7290
2015-01-15 18:16 5.4500 5.6990
2015-01-15 14:39 5.4500 5.6750
2015-01-15 14:05 5.4500 5.6590
2015-01-15 12:01 5.4500 5.7090
2015-01-15 11:59 5.4300 5.7090
2015-01-15 10:41 5.4300 5.6260
2015-01-15 10:38 5.4300 5.5990
2015-01-15 10:26 5.4300 5.5690
2015-01-14 19:21 5.4200 5.5990
2015-01-14 10:40 5.4400 5.5990
2015-01-13 15:14 5.4200 5.5880
2015-01-13 14:13 5.4200 5.5690
2015-01-13 13:29 5.4100 5.5690
2015-01-12 17:17 5.4100 5.5450
2015-01-12 12:23 5.4000 5.5450
2015-01-12 10:42 5.4000 5.5290
2015-01-09 16:26 5.4000 5.5290
2015-01-09 15:07 5.4000 5.5490
2015-01-09 12:35 5.4100 5.5490
2015-01-08 15:08 5.4100 5.5650
2015-01-08 11:23 5.4200 5.5650
2015-01-08 11:18 5.4100 5.5650
2015-01-08 10:30 5.4100 5.5450
2015-01-07 19:43 5.4200 5.5690
2015-01-07 11:53 5.4300 5.5690
2015-01-07 09:03 5.4200 5.5690
2015-01-07 07:46 5.4400 5.5690
2015-01-05 14:45 5.4100 5.5650
2015-01-05 14:31 5.4300 5.5650
2015-01-05 09:50 5.4400 5.5650
2015-01-02 09:32 5.4100 5.5990
2014-12-31 12:52 5.4100 5.5790
2014-12-31 11:19 5.4000 5.5790
2014-12-31 09:27 5.4150 5.5790
2014-12-30 10:48 5.4150 5.5790
2014-12-29 12:35 5.4050 5.5790
2014-12-29 08:58 5.4050 5.5990
2014-12-29 08:20 5.4050 5.6150
2014-12-24 09:02 5.3700 5.5450
2014-12-23 16:18 5.3500 5.5290
2014-12-23 16:06 5.3500 5.5190
2014-12-23 15:32 5.3600 5.5190
2014-12-23 15:18 5.3600 5.5090
2014-12-23 12:04 5.3600 5.4990
2014-12-23 09:20 5.3500 5.4990
2014-12-22 10:27 5.3500 5.5050
2014-12-22 10:24 5.3500 5.5150
2014-12-22 08:52 5.3600 5.5150
2014-12-19 11:19 5.3600 5.5150
2014-12-18 19:18 5.3000 5.4790
2014-12-18 14:41 5.3000 5.4590
2014-12-18 14:06 5.3000 5.4490
2014-12-18 13:38 5.3000 5.4390
2014-12-18 11:18 5.2600 5.4390
2014-12-18 10:18 5.2600 5.4190
2014-12-18 09:58 5.2600 5.3980
2014-12-17 15:19 5.2500 5.3880
2014-12-17 12:09 5.2400 5.3880
2014-12-17 11:07 5.2300 5.3880
2014-12-17 09:52 5.2300 5.3680
2014-12-16 20:01 5.2200 5.3680
2014-12-16 16:07 5.2200 5.3490
2014-12-16 13:02 5.2000 5.3490
2014-12-16 12:03 5.2000 5.3290
2014-12-16 10:11 5.1900 5.3290
2014-12-15 14:41 5.1900 5.3290
2014-12-15 11:24 5.2000 5.3390
2014-12-15 10:09 5.2100 5.3390
2014-12-12 14:02 5.2000 5.3390
2014-12-12 10:12 5.2100 5.3390
2014-12-11 17:55 5.2000 5.3590
2014-12-11 14:11 5.2000 5.3350
2014-12-11 14:09 5.2000 5.3190
2014-12-11 11:30 5.1900 5.3190
2014-12-11 11:23 5.1900 5.3260
2014-12-10 12:37 5.2000 5.3380
2014-12-10 10:39 5.1900 5.3280
2014-12-09 17:03 5.1900 5.3350
2014-12-09 14:29 5.2000 5.3350
2014-12-09 11:10 5.2000 5.3450
2014-12-09 09:42 5.2100 5.3450
2014-12-08 17:07 5.2200 5.3570
2014-12-08 11:35 5.2300 5.3570
2014-12-05 13:49 5.2100 5.3480
2014-12-05 12:45 5.2100 5.3280
2014-12-05 11:29 5.2000 5.3280
2014-12-05 09:40 5.1900 5.3280
2014-12-04 17:39 5.1900 5.3390
2014-12-04 16:32 5.2000 5.3390
2014-12-04 16:30 5.2000 5.3590
2014-12-04 15:00 5.2100 5.3590
2014-12-04 11:40 5.2200 5.3590
2014-12-04 10:17 5.2100 5.3490
2014-12-03 18:11 5.2100 5.3490
2014-12-03 14:34 5.2000 5.3490
2014-12-03 12:30 5.2000 5.3390
2014-12-03 10:38 5.2000 5.3280
2014-12-03 08:19 5.1900 5.3280
2014-12-02 17:27 5.1900 5.3090
2014-12-02 13:20 5.1800 5.3090
2014-12-02 12:43 5.1800 5.3170
2014-12-02 11:21 5.1900 5.3170
2014-12-02 10:50 5.1900 5.3280
2014-12-02 10:08 5.2000 5.3280
2014-12-01 11:40 5.2000 5.3170
2014-12-01 10:56 5.1900 5.3170
2014-11-28 19:34 5.1800 5.3280
2014-11-28 15:30 5.1900 5.3280
2014-11-28 13:34 5.1900 5.3470
2014-11-28 10:24 5.2000 5.3470
2014-11-27 17:42 5.2000 5.3470
2014-11-27 10:22 5.2100 5.3470

Aktualności 

Dla transakcji powyżej
5 000 GBP

Orientacyjny kurs:

  • do Polski           6.0500
  • do W. Brytanii   6.0900

 

Zadzwoń by uzyskać
lepszy kurs wymiany
 

Ankieta

Ile zarabiasz?