Przelewy do Polski 4.9900 -0.20% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 5.0990 -0.51% 

Przelewy do Polski 4.9900 -0.20% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 5.0990 -0.51% 

Tłumaczenia

Każdemu kto ma do przetłumaczenia jakiekolwiek dokumenty, proponujemy skorzystanie z wyspecjalizowanej firmy:

Oferta firmy obejmuje języki : francuskie, angielskie, niemiecki i rosyjski oraz inne języki.

Strona obliczeniowa to 1600 znaków typograficznych ze spacjami według wskazań programu WORD. Każdą rozpoczętą stronę uważa się za całą.

Cena tłumaczenia uzależniona jest przede wszystkim od :

 • poziomu trudności (ogólne, specjalistyczne)
 • terminu wykonania (normalny, pilny).

Termin liczony jest od następnego dnia po złożeniu zlecenia.

Tłumaczenia ogólne obejmują m.in.:

korespondencję prywatną, bieżącą korespondencję firmową (codzienne faksy, codzienna poczta np. wezwania do zapłaty, zapytania ofertowe, oferty współpracy), teksty prasy codziennej, życiorysy, listy motywacyjne itp.

Tłumaczenia specjalistyczne obejmują m.in.:

 • korespondencję handlową ze słownictwem specjalistycznym,
 • strony www, teksty informatyczne, skrypty,
 • prasę specjalistyczną - artykuły techniczne, budowlane, naukowe,
 • decyzje administracyjne, odwołania od decyzji, wnioski, opinie prawne, akty prawa, protokoły ze zgromadzeń, posiedzeń itp.,
 • umowy i dokumenty dotyczące branży technicznej i budowlanej np. umowy o wykonanie robót, dokumenty budowlane, dokumentacje przetargowe,
 • specyfikacje prac budowlanych, karty techniczne produktów, oferty współpracy w zakresie branży technicznej lub budowlanej, instrukcje urządzeń itp
 • teksty reklamowe np. animacje, plany eventów, umowy dotyczące imprez reklamowych
 • teksty księgowe, faktury, umowy bankowe,
 • tłumaczenia medyczne,
 • inne teksty specjalistyczne np. ulotki produktów spożywczych, chemicznych, farmaceutycznych.

Cennik jest podany orientacyjnie. Kwoty mogą podlegać indywidualnym negocjacjom w zależności od terminu zlecenia, wielkości i specyfiki zlecenia, rodzaju współpracy (stała, jednorazowe zlecenie).

Szacowanie wartości zlecenia przez Zleceniobiorcę odbywa się na podstawie tekstu źródłowego otrzymanego przez Zleceniodawcę od jego Klienta. W przypadku gdy niemożliwe jest przekazanie dokumentu do wyceny bezpośrednio Zleceniobiorcy, przyjmuje się, iż jedna strona tekstu w WORD zapisana czcionką 12pkt to 2 strony obliczeniowe.

Wszelkie elementy graficzne, wykresy, tabele, wzory matematyczne lub chemiczne itp na dokumentach nieedytowalnych ( nie dających się przekopiować do edytora tekstu ), a które Zleceniodawca życzy sobie, aby zawrzeć w tłumaczeniu w takiej formie w jakiej występują w tekście źródłowym, podwajają stawkę za bieżącą stronę obliczeniową.

 

CENNIK I WARUNKI WSPÓŁPRACY

Firma ETŁUMACZENIA nie jest płatnikiem VAT.
Wystawiamy rachunki. Podane ceny są cenami BRUTTO.

Tryb zwykły

 • do 5 stron obliczeniowych dziennie

Ogólne

 • język obcy – PL – język obcy od 35 PLN / strona

Specjalistyczne

 • język obcy – PL – język obcy od 42 PLN / strona lub do uzgodnienia

Tryb pilny

 • powyżej 5 stron obliczeniowych dziennie
 • tłumaczenia do wykonania w dniu złożenia zlecenia
 • zlecenia wykonywane w dni ustawowo wolne od pracy

Ogólne

 • język obcy – PL – od 45 PLN / strona

Specjalistyczne

 • Tłumaczenia z języka obcego na język obcy – od 55 PLN/ strona
 • Korekta / weryfikacja tłumaczenia wraz z naniesieniem poprawek
 • +/- 50% danej stawki tłumaczeniowej / strona

 

Zapraszam do współpracy.

ETŁUMACZENIA
Katarzyna Marszałkowska
NIP 526-239-56-57, REGON 141066202
Deotymy 45/28, 01-441 Warszawa
tel: 48 530 539 087
www.etlumaczenia.com.pl
etlumaczenia@etlumaczenia.com.pl

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski5.0200 

Do W. Brytanii5.0590 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera