Przelewy do Polski 4.9300 -0.60% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 5.0490 -0.98% 

Przelewy do Polski 4.9300 -0.60% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 5.0490 -0.98% 

Pranie brudnych pieniędzy

Firma CrossbarFX oraz jej polski partner England.pl Sp. z o.o. jako podmioty dokonujące transakcji na rynku finansowym, zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązane są do prowadzenia działań prewencyjnych zmierzających do przeciwdziałania procederowi tzw. prania brudnych pieniędzy (ang. AML). Terminem tym określa się wprowadzenie do obiegu wartości pieniężnych, które pochodzą z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł.

W związku z powyższym przestrzegamy zasad związanych z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu mimo, że stosowanie powyższych zasad może być często uciążliwe dla wszystkich uczciwych klientów, za co z góry przepraszamy.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy ( The Money Laundering Regulations 2007) jesteśmy zobowiązani w szczególności do:

  • potwierdzania tożsamości naszych klientów,
  • rejestrowania i monitorowania wszystkich transakcji,
  • wyznaczenia przeszkolonego pracownika do zagadnień związanych z AML,
  • stałego podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników w w/w zakresie,
  • stałego doskonalenia wewnątrz zakładowego systemu AML,
  • przechowywania dokumentacji związanej ze wszystkim transakcjami przez okres 5 lat,
  • proszenia klientów o udokumentowanie źródła pochodzenia pieniędzy, w szczególności przy transakcjach powyżej 10 000 GBP


Dodatkowo CrossbarFX Ltd jest zgloszona w HM Customs and Excise jako Money Service Business nr rejestracji: 12232355 oraz w Financial Conduct Authority - nr rejestracji 535761. Instytucje te, z mocy prawa, nadzorują przestrzeganie obowiązujących w tym względzie przepisów w Wielkiej Brytanii.

Przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii:

The Money Laundering Regulations 2007

Przepisy obowiązujące w Polsce.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - poradnik (wydany przez HMRC) dla klientów firm dokonujących transferów pieniędzy.

Ulotka informacyjna wydana przez HMRC (w języku polskim)

Więcej informacji na temat wymagań stawianych firmom transferowym w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy można znaleźć w obszernym poradniku wydanym przez HMRC:

MLR 2007 Supervision of Money Service Businesses (publikacja w języku angielskim)

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.9600 

Do W. Brytanii4.9950 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera